MSM ZELF PARTIJ IN ZAAK-DEMMINK

ZITTEN ER TOPMANNEN VAN DE MSM IN HET DEMMINK-PEDONETWERK? * WAAROM WERD MICHA KAT DOOR DE NVJ GEROYEERD OP BASIS VAN LEUGENS? * WAAROM WERD DE HELE MSM IN 2007 KALLTGESTELLT?

ZELFS ADVERTENTIES OVER DE ZAAK-DEMMINK WERDEN GEWEIGERD DOOR NRC HANDELSBLAD, VOLKSKRANT EN TELEGRAAF

De grootste horror die in de journalistiek denkbaar is, is thans aan de orde in de zaak-Demmink die as we speak naar een horrifying climax lijkt te gaan: de MSM kunnen er niet meer over berichten omdat ze zelf partij zijn geworden door actief te kiezen voor de kant van Demmink. Zo weigerden NRC, Volkskrant en Telegraaf advertenties waarin de zaak-Demmink aan de orde kwam -zelfs al was dat indirect- en namen ze het eerder zelfs via redactionele artikelen op voor de pedofiele ex-SG. En Telegraaf-crime reporter John van den Heuvel stelde recent nog dat er ‘geen snippertje bewijs bestaat’ tegen de pedofiel. Hiermee hebben deze kranten -en ook de NOS die helemaal een weerzinwekkende rol hebben gespeeld door actief mee te werken met Justitie aan het kalltstellen van Micha- het voor zichzelf onmogelijk gemaakt hun koers te wijzigen, ook als er verwoestende artikelen over de pedofiel en Nederland verschijnen in buitenlandse media of als er baanbrekende politieke initiatieven plaatsvinden om Nederland aan de kaak te stellen als pedo-land. Hiermee is een fatale en dodelijke cocktail gebrouwen.

Ongetwijfeld heeft het bizarre royement van Micha door de NVJ hier ook mee te maken. De NVJ verkeert thans in staat van ontbinding hetgeen wellicht ook weer te maken heeft met de totale vernietiging van de onafhankelijke pers in Nederland. Het zou de hysterische reactie van Thomas Bruning en het idiote stilzwijgen over de crisis verklaren. Als Demmink gaat vallen, trekt hij de hele MSM met zich mee. De MSM weten dat en dus zullen ze zich tot het uiterste verzetten dat de waarheid in de zaak-Demmink boven tafel komt. We hebben reeds bewijzen dat de NOS zich direct tot buitenlandse media heeft gewend om ze onder druk te zetten niet over de zaak-Demmink te publiceren. De MSM zullen zelfs niet terugdeinzen voor moord. Zo heet wordt deze soep gegeten. Maar het zijn natuurlijk niet alleen de MSM die zullen worden meegesleurd in de val van Demmink. Het functioneren van de hele rechtstaat en het hele politieke bestel staat op het spel. In het recente keiharde artikel van de Amerikaanse diplomaat Richard Carlson wordt zelfs het Koninklijk Huis expliciet genoemd als direct medeplichtig aan het pedo-netwerk. Het zou zomaar kunnen dat de kroning gevaar loopt -niet alleen door de affaire-Demmink, maar ook door de economische collapse. Beslissende weken liggen voor ons.

Print Friendly, PDF & Email
Share