MSM-bedrog wordt misdadig, letterlijk

CRIMI-NEELIE KROES HOOFDGAST BIJ UITREIKING JOURNALISTEN-PRIJZEN * MSM WENSEN ZICH NU OOK OPENLIJK TE LINKEN AAN CRIMINELEN EN BEDRIEGERS * NRC HANDELSBLAD KAN ZELFS GEEN CORRUPTE JOURNALISTIEK MEER BEDRIJVEN * MICHA KAT LIJKT TE GAAN VERLIEZEN BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Alsof het Nederlandse volk louter bestaat uit imbecielen -hetgeen helaas voor een te groot gedeelte ook zo is- blijven de MSM ons bedriegen en voorliegen op alle fronten. Gisteren barstte de baas van TEPCO, de club die de Japanse kerncentrale runt, volgens oud Japans gebruik en public in huilen uit [backgrounds, details] omdat de situatie zich desastreus ontwikkelt en er geen enkel uitzicht meer is op redding en verbetering. Intusssen stormen radio-actieve wolken op de VS en op Tokio af, maar spelen de Nederlandse media mooi weer zoals het misdadige NRC Handelsblad. In april zal Euro-commissaris Neelie Kroes de hoofdgast zijn

bij de uitreikingen van de ‘journalistieke jaarprijzen’ in diverse categorieen. Neelie Kroes heeft een spoor van verwoesting en corruptie door politiek Nederland getrokken in affaires die bekend zijn geworden als ‘TCR-TCA’, ‘Granaria’ en ‘Paarlberg’. In feite is deze move van de MSM wel te begrijpen: steeds meer mensen gaan inzien dat de MSM louter de belangen dienen van een misdadige groep plunderaars en verkrachters -zoals ook het koninklijk huis- en dan kun je dat ook maar beter openlijk erkennen door de respresentanten van deze groep paychopaten openlijk in het zonnetje te zetten. We verwachten dat binnenkort Joris Demmink zal worden gevraagd de prijzen uit de reiken voor de beste journalistieke prestaties van het jaar.

De behandeling van de klacht van Micha Kat gisteren bij de Raad voor de Journalistiek is niet goed verlopen. De leden van de Raad stelden zich nauwelijks open voor de feiten en lijken de Leeuwarder Courant geheel te gaan steunen in het demoniseren van Micha Kat, de waarheid en de journalistiek in algemene zin. Maar we wachten het af. Wellicht kan Andre Vergeer die Kat op de zitting vertegenwoordigde een kort verslagje schrijven. In elk geval is het niet gelukt opnames te maken van de zitting.

BEKIJKK DE SERIE ‘PERSVRIJHEID’ [PLAYLIST] op JDTV

Print Friendly, PDF & Email
Share