MORGEN IN TWEEDE KAMER: KINDERPORNO

BREAKING * BREAKING: JUIST DE DAG VOOR ZIJN DEFINITIEVE EXPOSURE WORDT BEKEND DAT PETER R. DE VRIES EEN NIEUW PRIME TIME PROGRAMMA KRIJGT OP SBS6 * NIEUWE PROVOCATIE VAN ZWARTE MAFIA: WEER RECHTER VRIJGESPROKEN

LEES HIER HET LAATSTE NIEUWS OVER DE INTERNATIONALE STRIJD TEGEN JORIS DEMMINK * OOK IN DE VS KOMEN ER WEER HOORZITTINGEN WAARBIJ OOK ONZE AMBASSADEUR BEKINK MOET OPDRAVEN * EERDER LOOG BEKINK OVER DE ZAAK-DEMMINK

BREAKING: TWEEDE KAMER ONDER DRUK OM SAMENWERKING TUSSEN JUSTITIE EN PETER R. DE VRIES * PETER R. DOOR OM INGEHUURD ALS TROUBLESHOOTER IN PEDO-ZAKEN * OOK IN DE ZAAK-HAGEMANN WERD EEN PEDOMONSTER BUITEN SCHOT GEHOUDEN

Morgen vindt in de Thorbeckezaal in de Tweede Kamer een openbare zitting plaats van de ‘voortouwcommissie’ Veiligheid en Justitie over de voortang in de aanpak van kinderporno (15:30 uur). Hier de leden die aanwezig zullen zijn, als athans de ‘voortouwcommissie’ dezelfde is als de ‘vaste kamercommissie’. Het heeft er de schijn van dat men deze cruciale vergadering aan het zicht van de openbaarheid heeft willen ontrekken, want hij is op het laatste moment verplaatst van vandaag naar morgen.

Alles doet onze regering eraan te voorkomen dat er ‘rare mensen’ in het publiek komen te zitten die ‘rare opmerkingen’ gaan maken zoals Micha Kat ooit deed bij de parlementaire onderzoekscommissie-De Wit over de kredietcrisis aan Nout Wellink. Burger Jos Hendriks heeft de griffier verzocht de leden enige stukken ter beschikking te stellen:

Geachte griffier,

Kunt u mij de bevestiging sturen dat de door mij aangeleverde informatie tijdig ter beschikking gesteld wordt van de deelnemers aan het algemeen overleg op donderdag 20 december 2012 ? Zie hieronder.

Ik zal u ook nog attenderen op de meest recente informatie over de zaak Louis Hageman en de betrokkenheid van Peter R. De Vries (Endemol) en het OM daarbij. Ik verwacht daar op internet en in de media veel aandacht voor.

De Tweede Kamer zal nu onmiddellijk actie moeten ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Jos Hendriks

Eerder vroeg Hendriks de minister via een WOB-verzoek om stukken die de banden zouden moeten aantonen tussen Justitie en Peter R. de Vries:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500EH Den Haag
T.a.v. Minister Mr. Ivo Opstelten
Faxnummer 070 3707900

14 december 2012

Betreft WOB-verzoek

Geachte heer Opstelten,

Ik verzoek u met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur mij alle documenten en informatie te doen toekomen waaruit blijkt welke afspraken of overeenkomsten er zijn met Endemol Nederland B.V. ( of een andere rechtspersoon die zich richt op radio- en televisie-produkties ) over enigerlei vorm van samenwerking.

In het bijzonder gaat het bij dit WOB-verzoek om Peter R. de Vries, misdaadverslaggever, omdat Endemol Nederland B.V. eigenaresse is van het woordmerk en twee beeldmerken geregistreerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (0577581, 0743436, 0742890) met daarin ‘ Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Zie de diverse bijlagen.
Het WOB-verzoek betreft ook de documenten waaruit blijkt welke declaraties ingediend werden door Endemol Nederland B.V. of door een rechtspersoon waar Peter R. de Vries werkzaamheden heeft verricht. Gevraagd wordt ook om offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en bewijzen van betaling.

Ik kan dit WOB-verzoek verder toelichten en zend vooruitlopend daarop diverse stukken zoals:

1) De brief d.d. 17 november 2008 van Mr. Pieter Kalbfleisch namens de NMa met onderwerp ‘Onderzoek kinderopvangsector‘ aan de Staatssecretaris van OCW Mevrouw Sharon Dijksma. [backgrounds]

2) De brief d.d. 6 december 2007 van de Stichting Stedebouw & Stadsherstel aan
Prof. Dr. Frans L. Leeuw van het Ministerie van Justitie.

3) De brief d.d. 31 januari 2008 ( namens de Minister van Justitie ) van het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

In de onder 3) genoemde brief d.d. 31 januari 2008 staat als slotzin het volgende aangegeven :
‘ Het gestelde in uw brief met bijlagen geeft mij echter aanleiding deze onder de aandacht te brengen van het College van Procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie.‘

Aangezien van alle door mij aangeleverde informatie over misstanden in de kinderopvang in het geheel niets is terug te vinden in de rapportage over het NMa onderzoek zoals deze werd aangeboden aan de Tweede Kamer in het jaar 2010 door de Staatssecretaris van OCW Mevr. Sharon Dijksma, wordt dit WOB-verzoek thans bij u ingediend.
Ik verzoek u mij ook te laten weten wat door het College van Procureurs-generaal gedaan is met alle door mij aangeleverde informatie en of er acties voorbereid zijn of zullen worden.

Met vriendelijke groet,

Jos Hendriks

STOP JAN VLUG !

OPEN BRIEF AAN NOS

Print Friendly, PDF & Email
Share