MORGEN BEGIN VAN HET EINDE PEDIGRAAF

LEES OOK HET ARTIKEL OVER DE GROTE ZAAK OP HET HAAGSE COMPLOT * NEDERLAND KLAAR MET PEDIGRAAF * TELEGRAAF IN VERZET TEGEN PEDIGRAAF * LEUGENS, LEUGENS, LEUGENS!

Zal de ME morgen uitrukken om ‘het systeem’ te beschermen tegen de ‘sekte’ rond Micha Kat die op het punt staat de grootste krant van Nederland compleet te ontmaskeren als een zielig, laf en corrupt zooitje pedo-collaborateurs die samen met Justitie en de NVJ een complot hebben beraamd om Micha Kat kapot te maken op basis van een geforceerde en opgeblazen aangifte wegens ‘doodbedreiging’? De feiten zijn niet meer te ontkennen. Door niemand. Gisteren publiceerden we een getapt telefoongesprek tussen Telegraaf-spindoctor Jeroen Sparrow en de corrupte pedo-onderzoeker (commissie-Deetman) Pieter Kalbfleisch. Hierin komt zonneklaar aan de orde

dat er sprake is van een complot tegen Micha vanuit De Telegraaf en Justitie. Kalbfleisch (=Justitie) wil De Telegraaf wel steunen als ze Micha gaan aanpakken. Sparrow beschijft de aangifte van Bart Mos als een klacht van De Telegraaf. Dan de klapper: Sparrow zegt dat De Telegraaf vindt dat Micha gestoord is en dat hij misschien nog wel eens met een pistool naar Demmink gaat. Hieruit blijkt niet alleen dat De Telegraaf Demmink beschermt, maar ook dat De Telegraaf Micha niet aanvalt vanwege de ‘doodsbedreiging’ van Bart Mos (de verzonnen reden) maar omdat zij hem zien als een gevaar voor henzelf en voor hun pedofiele vrienden van Justitie. Morgen op de regiezitting zullen wij dus verzoeken indienen voor het nader horen van getuigen die dit alles kunnen bevestigen zoals Sjuul Paradijs, Jeroen Sparrow, Pieter Kalbfleisch, Bart Mos zelf natuurlijk en ook Hugo Hillenaar, de werkelijke doodsbedreiger die door Bart Mos werd beschermd. We moeten bij dit alles bedenken dat het bureau van Sparrow een Telegraaf-buitendienst is waar allerlei spins worden bedacht [backgrounds] om corrupte en criminele ‘hoogwaardigheidsbekleders’ via De Telegraaf wit te wassen. Aldus klopte ook Kalbfleisch aan bij Sparrow & Partners, bekend van Haagse zuip- vreet- en neukfeesten. De corrupte gevallen Telegraaf-sterreporter Martijn Koolhoven vond direct onderdak bij Sparrow. Kortom: morgen het eerste deel van de grote zuivering van Nederland:


De reiniging van de tempel door Rembrandt

(En Hij maakte een gesel van touw en dreef allen uit de tempel, tesamen met de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels gooide Hij om. Joh. 2:15) Ik zei tegen Petrus: ‘Ga naar de touwslager, koop van hem drie sterke touwen en breng ze hier!’ -Petrus deed dat dadelijk en bracht Mij drie sterke touwen, die Ik snel in elkaar vlocht en waarvan Ik zo een sterke gesel maakte. Met deze gesel in Mijn rechterhand zei Ik tegen allen, die bij Mij waren en tegen Mijn leerlingen: ‘Kom nu mee de tempel in en let goed op, want nu zal zich Gods macht en heerlijkheid nogmaals voor jullie ogen tonen!’

In de laatste voorhof van de tempel aangekomen, waarin de vermaardste ossen en schapenhandelaars hun vee voor de verkoop tentoongesteld hadden, en wel aan de linkerzijde, terwijl de rechterzijde van alle drie de hoven door de wisselaars bezet was, ging Ik op de drempel van de poort staan en zei met donderende stem: ‘Er staat geschreven: Mijn huis is een bedehuis; jullie maken er echter een moordenaarshol van! – Wie heeft jullie het recht gegeven de tempel van God op deze wijze te ontheiligen!’

Op dit moment hief Ik Mijn rechterhand met de gevlochten gesel op en begon deze met goddelijk geweld boven hun hoofden te zwaaien; degene, die door de gesel geraakt werd, kreeg ogenblikkelijk de heftigste, bijna ondraagbare pijnen te verduren en dat gebeurde ook met het vee. Er ontstond in een oogwenk een ontzettend gebrul van mensen en beesten, en het vee ging er razend vandoor en liep alles wat in de weg kwam omver, en zo vluchtten ook de verkopers en kopers onder het slaken van hartverscheurende kreten van pijn. Ik gooide echter alle wisselkramen omver en verstrooide al het geld wat er op lag, terwijl de leerlingen mij bij dit werk hielpen.

Print Friendly, PDF & Email
Share