MISBRUIK VAN DE MACHT

Ingezonden door H.C. Klomp

Tegen het misbruik van macht door de Nederlandse Rechtsmacht, OM en Overheid verzet ik mij al jaren lang.

Daarom word ik geestelijk gemarteld met de bedoeling mij uit te schakelen of de controle over mezelf te verliezen en door de chaos in het hoofd een misdrijf te plegen.

Het OM zit dan klaar als een Havik om in een duikvlucht meedogenloos toe te slaan.

De ervaring heeft mij dat geleerd. Bij misdaad plegende vrienden van het OM en de Rechtsmacht fladdert de Havik rustig door en laat deze haar gang gaan.

Sterker nog; Helpt deze spontaan !!! En zoekt vervolgens zeer alert verder naar slachtoffers van hun dubieuze vrienden die rechteloos, hopeloos en totaal verward een misdrijf begaan.

Mijn verhaal

Al meer dan 20 jaar word ik erg benadeeld en bedreigd door de Nederlandse Overheid op een manier die zo meedogenloos is dat het niet te geloven is als ik het niet kon bewijzen. Ik heb bewijzen te over maar niemand die er wat aan kan doen. Vele advocaten spreken er schande van maar durven niet in actie te komen. Een advocaat die er wat aan zou doen wordt geschrapt als advocaat en komt niet meer aan een baan, zo is mij verteld. De kosten voor zijn/haar hypotheek en zijn gezin kan hij/zij dan niet meer betalen. Dus men durft niet.

Wat is er gebeurd

Begin 1991 werd ik opgelicht door een aantal witteboordcriminelen, welke zeer goede vriendjes hebben bij het O.M. en de rechtsmacht. Zeven jaar trachtte ik die personen voor de rechter te dagen, maar het lukte mij niet. Alle advocaten kwamen niet tot een rechtszaak. Een advocaat vertelde mij de reden. Hij zei door de Deken van Advocaten benaderd te zijn om hem op het hart te drukken de zaak niet voor de rechter te brengen. De advocaat heeft een andere baan gezocht, want zo zei hij letterlijk “Ik wil niet meer werken in deze poel van verderf “. Hij heeft de advocatuur verlaten. Hoewel ik geestelijk een sterk iemand ben – Ik was marinier en heb 35 jaar een succesvol eigen bedrijf geleid – kon ik de dreigementen en intimidaties op een gegeven moment niet meer verwerken. Ik werd overspannen en deed rare dingen. Ik kreeg 4 maanden celstraf.

Na mijn straf gebeurde er iets vreemds. Na 7 jaren alles gedaan te hebben om een advocaat te vinden voor een rechtszaak, wat mij niet lukte, werd mij nu een advocaat in de schoot geworpen. Een totaal onbekende advocaat uit Amsterdam, ik woonde zelf in Eindhoven + 150 km ver weg, belde mij op en zei “Ik heb van uw zaak gelezen in de krant en ik wil die zaak wel voor de rechter brengen” Wij maakten een afspraak en wij ontmoeten elkaar in een restaurant. Ik vond het vreemd dat de man zoveel van de zaak afwist. Hij kende veel details, iemand moet hem dat ingefluisterd hebben. Ik dacht, ik heb geen keuze. Hij was de enige die de zaak voor de rechter wilde brengen.

Lees verder over deze zaak op de website WWW.RECHTMACHTMISBRUIK.COM

P.S. Als u ook belangrijk vindt dat deze zaak bekend wordt, stuur dit artikel dan SVP door naar zoveel mogelijk mensen. Ik heb gekozen voor deze weg van bekendmaking omdat de Nederlandse Overheid de media een totale censuur oplegt in dit soort zaken.

Print Friendly, PDF & Email
Share