MINI-DOCU OVER BEDROG ROND ANASS

EXTRA: NOS DEED VALSE AANGIFTE TEGEN MICHA WEGENS ‘DOODSBEDREIGING’, LATER MEER * JUSTITIE VERVALSTE BEWIJS IN VONNIS TEGEN MICHA, LATER MEER * SPAANSE MONARCHIE WANKELT DOOR FRAUDE EN CORRUPTIE * TELEGRAAF REDDELOOS VERLOREN, AANDEEL STORT NEER

Het is verbijsterend en ontluisterend te moeten constateren hoezeer de ‘rechterlijke dwalingen’ van tien, twintig jaar geleden (Puttense moordzaak, Schiedammer Parkmoord. Lucia de Berk e.a.) zich hebben ontwikkeld tot outright fraude-zaken zoals Vaatstra, meisje van Nulde en Anass. Thans onderneemt Justitie zelfs geen pogingen meer de waarheid te manipuleren maar wordt puur powerplay gespeeld, ondermeer via het intimideren en interneren van kritische journalistens zoals Arend Zeevat en Micha Kat.

Print Friendly, PDF & Email
Share