MICHA, WEES STERK EN GELOOF IN JEZELF

AAN DE VOORAVOND VAN DE MEEST BIZARRE ZITTING UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS ENIGE BESPIEGELINGEN VAN DE VERDACHTE

Dank allereerst voor de steun die ik ontvang. Ik ga geen namen noemen, ook om mensen te beschermen. Behalve dan mijn eigen naam, Micha Kat. Blijf geloven in jezelf, Micha, hoe moeilijk dat ook is in het licht van de fenomenale kracht en agressie van je tegenstanders. Nooit ben ik buiten de kaders van mijn werk als journalist getreden, alles wat ik heb gedaan valt onder de noemer ‘journalistiek werk’ en kan ik beroepsmatig verantwoorden. Omdat de MSM zelf geheel zijn gecorrumpeerd en volledig samenspannen en samenwerken met de staat, hoef ik vanuit die hoek geen enkele steun te verwachten. Integendeel, MSM-breed wordt er een campagne gevoerd om mij te psychiatriseren. Op zichzelf is dat niet heel verassend en bevestigd slechts mijn werk daar immers geen inhoudelijk verweer wordt gevoerd. Maar het hakt er wel in. Ik probeer alles wat er nu in mijn zaak gebeurd direct te koppelen aan de over all-situatie in Nederland en de wereld:

feiten spelen geen enkele rol meer, list, leugen en bedrog krijgen overal vrij baan en demonische en satanische krachten steken wereldwijd de kop op. Het einde der tijden, beste mensen, waarin chaos en verderf de kans krijgen een vacuum op te vullen dat binnenkort plaats zal moeten maken voor een nieuwe wereld met nieuwe normen en wetten. De banken, ons onderwijs, het politieke bestel, de gezondheidszorg, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de effectenbeurzen, de politie: alles is geheel in de greep gekomen van genoemde duivelse krachten die nog maar een belang wensen te dienen: het eigenbelang. Via een uitgekiend programma van mind control en dumbing down dat reeds op vele plaatsen is beschreven [LAATSTE NIEUWS: OBAMA LANCEERT HUMAN BRAIN-PROJECT] is de macht erin geslaagd het volk als mogelijke tegenkracht verregaand te neutraliseren. De media spelen hierin een cruciale rol. In dit klimaat en onder deze omstandigheden wordt ik morgen verwacht op de Haagse rechtbank om mij te verdedigen tegen 11 tenlasteleggingen; twee telefoontjes en negen artikelen op deze website. Ik zit nu alleen thuis en denk na. Zoek kracht. Schrijf dit stuk. Wacht op een woelige nacht. Gelukkig is er SkyRadio. Beste mensen, ik groet jullie allen. Op de toekomst!

Print Friendly, PDF & Email
Share