SCHULDIG AAN ‘OPRUIING’ GOUDEN KOETS

IN HET VONNIS ZITTEN VELE STUITENDE EN BIZARRE REDENERINGEN, PASSAGES EN WENDINGEN DIE WE IN NEDERLAND NOG NOOIT EERDER HEBBEN GEZIEN * STRAFRECHT OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING HERSCHREVEN DOOR HAAGSE RECHTERS * EEN VAN DE ‘PARELTJES’: ‘OPRUIING’ TEGEN DE ‘GOUDEN KOETS’ IS ‘WETTIG EN OVERTUIGEND BEWEZEN’

BESLISSING OVER HOGER BEROEP AANSTAANDE

3.3.1. Uitgangspunt voor het bewijs zaaksdossier Opruiing

Op de site klokkenluideronline.nl is op 7 augustus 2011 een column verschenen onder de naam van verdachte, met daarin de tekst: “Op naar Prinsjesdag 2011! Eer de Gouden Koets met voorwerpen van uw keuze- muntstukken, voedsel, rollen wc-papier, wc-borstels en andere nuttige zaken voor Bilderberg-Bea Cs. – en eis de vrijlating van Erwin Lensink!”. De rechtbank stelt vast dat verdachte deze column op internet heeft geplaatst, nu hij dat ook heeft erkend.

3.3.2. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing.

3.3.3. Overwegingen van de rechtbank

Of sprake is van opruiing hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen in aanmerking worden genomen eerdere ervaringen en eerdere (gewelddadige) gebeurtenissen die grote maatschappelijke en politieke onrust hebben veroorzaakt. De rechtbank beziet de ten laste gelegde zinsnede in de context van het gehele artikel waarin verdachte voorts schrijft: “Op naar Prinsjesdag 2011! Eer de Gouden Koets met voorwerpen van uw keuze- muntstukken, voedsel, rollen wc-papier, wc-borstels en andere nuttige zaken voor Bilderberg-Bea Cs. – en eis de vrijlating van Erwin Lensink!” Naar het oordeel van de rechtbank kan het bericht op internet, indien de oproep wordt opgevolgd, belediging van leden van het Koninklijk Huis opleveren. Dit is strafbaar gesteld in de artikelen 111 en 112 Sr. Gezien de context waarin deze zinsnede is geschreven acht de rechtbank deze zinsnede opruiend in de zin van artikel 131 Sr.

Conclusie
De rechtbank is van oordeel dat het onder 2 ten laste gelegde feit, te weten opruiing, wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard.

Print Friendly, PDF & Email
Share