MICHA LAAT GETUIGEN HOREN IN CLAIMZAAK

BREAKING: TOTALE OORLOG TUSSEN MICHA EN DE ZWARTE PEDO-MAFIA * MICHA-CLAIM TEGEN DE CRIMINELE RECHTER WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (1 MILJOEN): HANS WESTENBERG, HUGO SMIT, MARJOLEIN BEGEER (SECRETARESSE SMIT) EN CHIPSHOL-JURIST CEES POOT OPNIEUW GEHOORD * TERWIJL MICHA EEN OORLOG VOERT TEGEN DE RECHTERLIJKE MACHT WORDT HIJ DOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT BERECHT

U KUNT NOG ALTIJD INSTAPPEN IN DE MICHA-CLAIM DOOR EEN BEDRAG TE STORTEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING. BIJ VOLLEDIGE TOEWIJZING VAN DE CLAIMS KRIJGT U HET TIENVOUDIGE UITBETAALD

westenberg-KatMicha’s advocaat Doeko Bosscher in de Micha claim-zaak verzoekt het Amsterdamse Gerechtshof Hans Westenberg, Hugo Smit, Marjoelein Begeer en Cees Poot onder ede te laten horen om aldus voor de zoveelste keer te bewijzen dat Westenberg wel degelijk heeft gebeld met Smit. In eerste aanleg had het rechtbank dit bewijsaanbod genegeerd. Het Hof kan dit verzoek niet weigeren. In de parallelle schadeprocedure die Smit tegen Westenberg opstartte mocht Westenberg 40 getuigen oproepen die geen van allen iets zinnigs te verklaren hadden. Als opnieuw vast komt te staan -wat al vast staat- dat Westenberg heeft gebeld staat daarmee direct ook vast dat hij Micha te kwader trouw heeft gedagvaard door stellingen te poneren (‘ik heb nimmer gebeld’) waarvan hij wist dat deze leugenachtig zijn. Volgens vaste rechtspraak van de HR levert dit misbruik van procesrecht op. Westenberg zal Micha de schade moeten vergoeden die hij hem heeft toegebracht met zijn procedure. Deze schade is begroot op 500.000 Euro. Eenzelfde bedrag vordert Micha van de Raad voor de Rechtspraak die Westenberg aanzette tegen Micha te gaan procederen en de procedure financierde.

Print Friendly, PDF & Email
Share