MICHA KAT HEEFT GELIJK

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Ingezonden door Jeroen de Kreek

Micha Kat heeft gelijk

Afgezien van het feit dat Micha Kat ontslagen hoort te worden van alle rechtsvervolging, hij verkeert in psychosomatische stress, heeft het ook humor dat hij nu in de cel zit. Is politie en justitie even van hem af. Dat scheelt in de beperkte tijd en aandacht die politie en justitie ter beschikking hebben om te geven aan de serieuze beschuldigingen die er te uiten zijn richting VVD secretaris-generaal Joris Demmink. Op grond van eigen onderzoek kan ik bevestigen dat Jeugdzorg in Nederland waar Demmink ambtelijk hoofdschuld aan heeft, een totale ramp is; en dat zelfs meest elementaire basisregels voor mensen niet gehandhaafd worden door Jeugdzorg in verband met de jeugdigen waar het verantwoordelijk voor is. Door de jaren heen laat Jeugdzorg zien dat jeugdigen in de Jeugdzorg vier keer meer kans bezitten slachtoffer te zijn van kindermishandeling. Dus alle jeugdigen zijn altijd het slechtst af bij Jeugdzorg. Kinderen die uit huis geplaatst zijn omdat het slecht gaat thuis krijgen het gemiddeld slechter bij Jeugdzorg. Dat zijn de statistieken waar ook de Commissie Samson zich druk om maakt.

22 juni 2011 zei oud procureur-generaal mevrouw mr Samson voor het NOS-journaal dat het seksueel misbruik dat heeft plaats gevonden in instellingen van de overheid of in pleeggezinnen schokkend is. Vaak werden kinderen jarenlang verkracht – op plekken waar ze eigenlijk bescherming zouden krijgen. De meldingen betreffen bijna geen eenmalig misbruik of misbruik dat een paar weken duurde. In ruim 65 procent van de gevallen ging het seksueel misbruik minimaal één jaar door. In circa eenderde van de gevallen betrof het kinderen tussen drie en tien jaar oud. Ruim een op de zeven kinderen werd dagelijks misbruikt, 44 procent overkwam dat wekelijks of een aantal keren per week. Bij ruim 40 procent van de kinderen was sprake van ‘penetratie met een penis’, 36 procent had te maken met ‘ander genitaal contact’, zoals aftrekken of orale seks en 13 procent werd ‘alleen’ betast. De daders zijn in bijna alle gevallen mannen, leidinggevenden en pleegouders. De commissie ziet het misbruik verschuiven; vroeger werden vooral jongens misbruikt in instellingen, nu zijn het vooral meisjes in pleeggezinnen. Bij Jeugdzorg is kindermishandeling verzekerd. Dat hoort aan de grote klok gehangen te worden. Micha Kat trekt zich dat aan.

Recent is LoketBJZ ingericht omdat in de korte tijd dat Jeugdzorg ten gevolge van een valse zorgmelding betrokken is geraakt bij een gezin, de gezonde gezinssituatie is geëscaleerd van roze wolk tot uithuisplaatsing van nota bene een baby. Laatst zou er een baby direct bij en tijdens de geboorte bij de moeder zijn weggehaald door politie op last van duistere gronden van Jeugdzorg. Duistere gronden, machtsmisbruik en misleiding van kinderrechters blijkt schering en inslag bij Jeugdzorg in Nederland. Medewerkers van Jeugdzorg laten zien geen oog te bezitten voor de algemene belangen van kinderen. Alleen de eigen wil willen zij gedaan hebben. Ouders moeten totaal bizarre afspraken nakomen en medewerkers van Jeugdzorg manifesteren zich als ware zij officieren van justitie terwijl hen slechts beperkt bevoegdheden toekomt. Zonder enig redelijk vermoeden zetten medewerkers van Jeugdzorg opsporingsmethoden in tegen onschuldige ouders.

Medewerkers van Bureau Jeugdzorg voeren een strijd tegen belangen van kinderen indien de medewerkers van Bureau Jeugdzorg het gelijk niet krijgen van ouders. Dat noemen de medewerkers vrijwillige zorg en de slachtoffers worden cliënten genoemd. Alsof er een opdracht relatie is. Beleid en strategie van Bureaus Jeugdzorg is op ambtelijke aanwijzing van SG Demmink dusdanig vormgegeven dat gezinnen op voorhand ontregeld worden als Jeugdzorg betrokken raakt. Professionele gedragsdeskundigen aan de zijde van Jeugdzorg gebruiken onder andere intimiderende gesprekstechnieken om gezinnen te ontwrichten, kennelijk opdat jeugdigen in handen van een crimineel netwerk in Jeugdzorg en het Ministerie van Veiligheid en Justitie geplaatst worden. Met SG Demmink als scepter zwaaiende opportunist. Micha Kat heeft gelijk.

Dat gelijk van Micha Kat rechtvaardigt het één en ander nu
a) de criminelen in de overheid zelf zitten;
b) de secretaris generaal kennelijk deelnemer is;
c) de journalistiek zich in het algemeen bezighoudt met public relations voor criminelen en ander gespuis; en ‘last but not least’
d) politie en justitie zich op boodschapper Micha Kat storten.

Dat Micha Kat onvoldoende kwaliteiten bezit om een ander beroep dan journalist te kiezen, houdt niet in dat zijn psychosomatische stressstoornis strafbaar is. Door psychische overmacht gedreven gaat Micha Kat misschien te ver in zijn noodweer. Voor Micha Kat zijn politie en justitie medeplichtige deelnemers, wat in zekere zin ook zo is. Politie en justitie zijn politiek ambtelijk in die omstandigheid geplaatst door de SG in hoogst eigen persoon. Én door zijn betrokken VVD.

In ieder geval ik kan ervan getuigen dat recherche ja knikt wanneer ik zeg dat de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat, waar de VVD en dus de SG aan deelneemt, een eerste klas oorlogenmisdaad is. Het valt Micha Kat te verwijten dat hij niet professioneel journalistiek in verband met Demmink op dát (parallelle) spoor verder gegaan is. Of de crimineel nu oorlogsmisdaden of kindermisbruik pleegt, gepakt moet het. Dan komt het als verstandigste voor, die feiten ten laste te leggen die het makkelijkst te bewijzen zijn en waarvan bewijselementen voor het oprapen liggen. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids gerelateerd aan SG Joris Demmink en zijn lidmaatschap van de VVD levert de Bevelhebber der Strijdkrachten bevoegdheden zijn raketwerper op de verblijfplaats van de SG te richten.

Print Friendly, PDF & Email
Share