MICHA IN FELLE TEGENAANVAL BIJ NOS

EXTRA: HHC DRAAIT DE DUIMSCHROEVEN BIJ JUSTITIE NOG VEEL VERDER AAN NA HET BIZARRE VERHOOR VAN A. STORM VAN ‘S GRAVENSANDE

MICHA ZAL WORDEN UITGENODIGD OP POLITIEBUREAU HILVERSUM VOOR EEN TEGEN-AANGIFTE TEGEN DE NOS NA INDIENEN KLACHT * STAATSOMROEP ABSOLUUT CRIMINEEL IN ZAAK-DEMMINK EN ZAL EEN HOGE PRIJS BETALEN * NOOIT STOND NOS OPEN VOOR WEDERHOOR MAAR STEEDS RENDE GELAUFF CS. NAAR JORIS DEMMINK ON HULP TE VRAGEN TEGEN MICHA * NOS PROBEERT ZICH WIT TE WASSEN VOOR FALEN IN ZAAK-DEMMINK DOOR ZICH TE WREKEN OP MICHA SAMEN MET CRIMINEEL JUSTITIE-APPARAAT

POLITIE ZEGT TOE OOK GELAUFF NAAR BUREAU TE ZULLEN ONTBIEDEN OM TE WORDEN GEHOORD OVER HETZE TEGEN MICHA

gelauffToen Micha zich op 3 maart -na de Bart Mos-zitting in Amsterdam- meldde op het politiebureau te Hilversum om te worden gehoord na een aangifte van Marcel Gelauff wegens ‘belediging’ [backgrounds Steve Brown] mocht hij geen tegen-aangifte doen wegens het doen van valse aangiftes, juridische stalking en criminele samenspanning tegen Gelauff. Mede om die reden startte Micha een klachtprocedure bij de Politie Midden Nederland en ziedaar, dat leidde tot de toezegging dat Micha binnenkort zal worden uitgenodigd aangifte te doen tegen Gelauff. Dat zal een forse aangifte worden, want de terreur vanuit de NOS tegen Micha loopt inmiddels na drie aangiftes de spuigaten uit. Twee keer deed Gelauff inmiddels aangifte: een keer wegens ‘stalking’ en ‘doodsbedreiging’ (de enige aanklacht in de Vogelenzang-zaak waarvan Micha werd vrijgesproken) en thans dus wegens ‘belediging’. Jeroen de Jager deed aangifte wegens ‘smaad’ omdat ik had geschreven dat hij mij het ‘smoelenboek’ van de NOS heeft gegeven met alle 06-nummers. Hiervoor ben ik krankzinnig genoeg veroordeeld maar loopt het hoger beroep. Dat het hier gaat om acties van een paranoide organisatie die zichzelf wil witwassen van hun eigen journalistieke falen door zich te wreken op diegene die wel de waarheid brengt -en daarmee tevens aantoont dat de NOS die waarheid weigert te brengen- wordt reeds aangetoond door het feit dat getuige A. Storm van ’s Gravensande in de Demnmink-zaak exact dezelfde zieke reflex vertoont: aangifte doen, huilend naar Demmink rennen, in haar geval tegen de beide ex-gevangenisdirecteuren. Maar het wordt nog mooier, want de klachtbehandelaar van het korps, Hennie Truin, zegde zelfs toe (‘we maken geen onderscheid!’) dat ook Gelauff na mijn aangifte zal worden ontboden en gehoord.

In feite is het gedrag van Gelauff zwaar crimineel. Zonder enige grond rent hij keer op keer naar de politie om zich huilend te beklagen over Micha uitsluitend omdat die doet wat zijn club weigert te doen: journalistiek bedrijven en het controleren van de macht. Als Micha probeert te onderzoeken hoe dat zit en wederhoor probeert toe te passen bij de mensen van de NOS, nota bene nadat iemand van de NOS zelf hem daartoe heeft aangespoord en hem de 06-nummers heeft gegeven, is dat ‘stalking’ en zelfs ‘doodsbedreiging’. Mede op basis van zo’n aangifte heb ik vier maanden in de gevangenis gezeten. Nu het net zich lijkt te gaan sluiten rond Demmink en de MSM, is dat voor de -met belastinggeld betaalde!- Gelauff geen reden stil te gaan zitten.

)

Nee, hij rent opnieuw naar de politie, nu omdat Micha hem zou hebben ‘beledigd’ door te schrijven dat hij ‘mede-verantwoordelijk is voor de verwoeste levens van duizenden kinderen’ door Demmink te blijven steunen bij het verkrachten en vermoorden van kinderen. Hier is zonder enige twijfel sprake van stalking, bedreiging en samenspanning. Levensgevaarlijk voor Micha omdat NOS en Justitie een gemeenschappelijk belang hebben in het uitschakelen van Micha. Hoe dit uitpakt is reeds gebleken in de Vogelenzang-zaak in eerste aanleg toen Micha op Schiphol werd gearresteerd, mede op basis van een aangifte van Gelauff waarna de NOS uitvoerig berichtte over de ‘arrestatie’ van de ‘levensgevaarlijke crimineel’ Micha, nota bene als opening van de NOS Journaal (zie video hierboven). Het Haagse Hof heeft in het hoger beroep van Micha tegen zijn veroordeling reeds gelast dat er een onderzoek moet komen naar de samenspanning tussen NOS, Elsevier en Justitie, een samenspanning waarmee Gelauff dus gewoon doorgaat ondanks voornoemde ferme tik van het Hof die hij op dit punt reeds heeft gekregen. Dat maakt zijn gedrag nog weer meer laakbaar (dat het onderzoek vooralsnog niet van de grond komt is iets anders). Hieronder de email van het korps Midden Nederland naar aanleiding van de klacht:

Geachte heer Kat.

Vandaag, 12 maart 2014, hebben wij telefonisch contact gehad aangaande uw klachtbrieven. Alvorens de klachten inhoudelijk te bespreken, heb ik u uitleg gegeven over de klachtregeling van de politie en het doel van deze regeling t.w. leren van klachten en herstel van vertrouwen.. U gaf aan dat de uitleg helder was.
Vervolgens hebben wij kort uw brief van 14 februari 2014, besproken. Hierover heb ik uitleg gegeven dat de politie u diende te horen als verdachte en de politie in deze procedure geen andere keuze heeft. De wet schrijft dit n.l. voor.
Wanneer een verdachte geen gehoor geeft aan een uitnodiging, moet de politie contact zoeken met een officier van justitie. Laatst genoemde heeft de beslissingsbevoegdheid (toetsing) om een zwaarder rechtsmiddel toe te passen t.w. aanhouden buiten heterdaad.
De politie heeft “slechts” de taak om opsporingsonderzoek te doen en deze gegevens (dossier) door te zenden naar Justitie. Hierna zal Justitie een beslissing nemen hoe verder.

U toonde begrip na de uitleg t.a.v. het handelen van de politie en gaf aan dat het verhoor inmiddels heeft plaats gevonden.

Ten aanzien van uw 2e brief (politie wil mijn aangifte niet opnemen) heb ik aangegeven dat de politie een aangifte van een burger hoort op te nemen wanneer de burger hier om verzoekt. Hierna kan Justitie bepalen wat het vervolg is op de aangifte.
Ook heb ik aangegeven over dit onderwerp in gesprek te zijn geweest met politieambtenaar Van der Horst. Hij gaf aan bij u kenbaar te hebben gemaakt, uw aangifte niet op dat moment te willen opnemen. Hij wilde u eerst als verdachte horen in de aangifte die tegen u was gedaan.
In zijn beleving heeft hij niet expliciet gezegd dat hij uw (tegen)aangifte überhaupt niet wilde opnemen.

U gaf aan blij te zijn met de opmerking dat de politie uw aangifte wil opnemen en de politie hierdoor blijk geeft dat er geen rechtsongelijkheid is. Dit was ook uw doel.

Wij maakten de afspraak dat ik politieambtenaar Van der Horst een terugkoppeling van dit gesprek zou geven en hem daarbij het advies zou meegeven om uw aangifte op te nemen.

Kort na ons gesprek heb ik politieambtenaar Van der Horst gesproken. Hij gaat u benaderen voor een afspraak om uw aangifte op te nemen.

Aan het einde van ons gesprek gaf u aan het gesprek met mij, als prettig en zinvol te hebben ervaren. U gaf aan dat de klachten voldoende en naar tevredenheid waren behandeld.
Via de mail zou ik u van het bovenstaande in kennis stellen.
Ik hoop dat deze klachtbehandeling er toe heeft bijgedragen dat uw vertrouwen in de politie geen ernstige schade heeft opgelopen.

Rest mij u nog te bedanken voor het doen van de klachten omdat de politieorganisatie kan leren van klachten en er wederzijds begrip ontstaat voor elkaars beleving.

Vriendelijke groeten.

Hennie Truin
Klachtbehandelaar

Politie | Midden Nederland | Staf | Veiligheid, Integriteit en Klachten

Eemnesserweg 52, 3741 GB BAARN
Postbus 1002, 3740 BA BAARN
M 06 10 55 95 16
T 0900 8844

Print Friendly, PDF & Email
Share