MICHA DAGVAARDT WESTENBERG EN STAAT

STRIJD TEGEN CORRUPTE RECHTERS EN CRIMINELE OVERHEID NAAR KOOKPUNT * RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK WEIGERT TE REAGEREN * JOURNALIST SLEEPT TOP-RECHTER VOOR DE RECHTER: MSM PANISCH VAN ANGST, ZWIJGEN, ZWIJGEN, ZWIJGEN

VRIJDAG 9 NOVEMBER RECHTBANK UTRECHT: REQUISITOIR EN PLEIDOOIEN IN ZAKEN WESTENBERG EN KALBFLEISCH

Journalist Micha Kat heeft eind oktober via zijn advocaat Klaas Aantjes dagvaardingen doen betekenen aan mr. H. Westenberg te Den Haag en tegen de Staat der Nederlanden in de rechtspersoon van de Raad voor de Rechtspraak, eveneens in Den Haag. Zijn eis is schadeloosstelling voor de ruim acht jaar van terreur van de kant van de rechterlijke macht die hem heeft beroofd van al zijn werk, zijn ‘reputatie’ en van een bedrag van bijna 50.000 Euro aan advocatenkosten. Er is nog geen definitief schadebedrag genoemd in de dagvaarding. Eerst moet de aansprakelijkheid van de Staat en van Westenberg worden vastgesteld, dan kan de hoogte van het schadebedrag worden bepaald. Westenberg wordt verdedigd door Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy (tevens de advocaat van Beatrix) en de Staat door Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn, het kantoor dat in de strafzaak aangifte tegen Micha heeft gedaan wegens een vermeende ‘valse bommelding’.

Opmerkelijk is dat de Raad voor de Rechtspraak niet heeft gereageerd op de sommatiebrief van Aantjes. Pas toen de dagvaarding op de Kneuterdijk op de deurmat plofte, greep Erik van den Emster zijn kroontjespen om alsnog een reactie [emster.brief] in elkaar te draaien ‘met excuses voor de ontstane vertraging’. Hiermee onderstreept hij eens te meer het volstrekt perfide karakter van zijn organisatie die aan de wieg staat van het hele drama door de leugenachtige procedure van Westenberg tegen Micha Kat en Hugo Smit te entameren en te financieren. Dit gebeurde destijds onder verantwoordelijkheid van Bert van Delden die werd gezien als gast van Joris Demmink bij zijn afscheidsreceptie.

Zowel Westenberg als de Staat wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid (‘er is nog geen begin van…. er is nog geen spoor van’) ‘met klem’ van de hand, formuleringen die hun extreme mate van schuld en onrechtmatig handelen alleen maar onderstrepen. Croiset van Uchelen (foto) bleef in zijn laatste brief volhouden dat Micha Kat zijn client geheel onterecht ‘verdacht heeft gemaakt’, dat Westenberg niet heeft gebeld met Hugo Smit en dat er -om kort te gaan- helemaal ‘niets aan de hand is’. Intussen stort de complete Nederlandse rechtstaat in dankzij de zwendel en de leugens van zijn client en van Pieter Kalbfleisch, die als gevolg van de zaak-Westenberg werd exposed als crimineel. Alleen dat al is een bewijs voor de schuld van Westenberg, maar Croiset is ziende blind en horende doof. Eerder liet Croiset weten ‘niet meer over deze zaak te willen corresponderen’. Deze dagvaardingen van Micha Kat zijn uniek in de geschiedenis van zowel de journalistiek als het recht, reden waarom de MSM en niet over kunnen, mogen en willen berichten. Folkert Jensma van NRC Handelsblad kreeg de stukken, maar weigert te publiceren.

Pijnlijk in deze zaak is dat Kat jaren achtereen geen advocaat bereid vond de claim voor hem in te dienen. Eerst haakte zijn vaste advocaat Matthijs Kaaks af nadat hij Kat als gedaagde op briljante wijze had verdedigd tegen Westenberg en de rechter in de het stof liet bijten. Kaaks weigerde Kat echter bij te staan als eiser. In die fase, in 2010 [backgrounds] bepaalde Kaaks het schadebedrag nog wel eenzijdig -dus zonder overleg met Kat- op 75.000 Euro. Thans moet in elk geval worden gedacht aan een veelvoud hiervan. Later weigerde Kennedy van der Laan (Otto Volgenant) Kat bij te staan wegens ‘conflicts of interest’. Ook het kantoor van Liesbeth Zegveld zag geen been in de claim van een journalist die is vertrapt door een criminele rechter (Zegveld zelf treedt overigens op voor Chipshol in de strafzaak tegen de twee rechters die 9 november verder gaat). Aldus kwam Kat terecht bij het kantoor Vissers & Moszkowicz dat de samenwerking van de ene op de andere dag opzegde, hetgeen leidde tot een bizar conflict dat binnenkort verder zal worden uitgevochten voor het Hof van Discipline -hetzelfde Hof waar ook de oom van Y. Moszkowicz, Bram, binnenkort moet strijden om zijn voortbestaan als advocaat. In het kader van dit conflict heeft het kantoor beslag gelegd op alle bankrekeningen van Kat en op de domeinnaam klokkenluideronline.is. Kat zoekt nog een advocaat om Vissers en Moszkowicz -die ook aangevers zijn in de strafzaak tegen Kat- civiel aan te pakken. Van belang is dat de Utrechtse deken, L. Bohmer, een ambtshalve onderzoek is begonnen tegen Moszkowicz wegens het opnemen van gesprekken met Kat en het doorspelen daarvan aan Justitie, een bizarre gedraging voor een advocaat jegens een (ex)client. Uiteindelijk wendde Kat zich tot de landelijk deken van de Orde, Jan Loorbach, met het verzoek hem een advocaat toe te wijzen voor zijn claim tegen Westenberg op grond van art. 13 Advocatenwet. Aldus kwam Klaas Aantjes in het vizier. We publiceren de dagvaardingen op dit moment nog niet omdat we een zo constructief mogelijk klimaat willen scheppen voor onderhandelingen over een schikking.

Print Friendly, PDF & Email
Share