MICHA DAAGT ROSS UIT VOOR DEMMINK-DEBAT…

… MAAR ROSS ZAL DAT NIET AANNEMEN OMDAT HIJ DAT NIET DURFT. OMDAT MICHA DE FEITEN HEEFT EN HIJ NIET. OM PRECIES DEZELFDE REDEN DURFDE PETER R. DE VRIES NOOIT HET DEMMINK-DEBAT AAN TE GAAN, NOCH DAT OVER DE ZAAK-VAATSTRA. THOMAS ROSS IS NET ZO’N MALAFIDE BEDRIEGER ALS PETER R. DE VRIES EN WERKT VOOR DEZELFDE MACHTEN. HIERONDER HET BEWIJS UIT ZIJN EIGEN PEN

ross
Thomas Ross heeft het als het over Joris Demmink gaat nog steeds over ‘veronderstellingen en beweringen’. Alsof er geen strafrechtelijk onderzoek loopt, bevolen door het gerechtshof! Hiermee toont Ross zich volledig medeplichtig aan het in stand houden van de pedo-netwerken.

Dat is vrijwel onmogelijk als je het over dat netwerk van pedoseksuelen hebt, dat bijna per definitie net zo anoniem is als al die dolgedraaide complotteurs op internet. Vraag het de goedwillende politiemensen, journalisten en onderzoekers die niet aan heksenjachten doen of uit rancune handelen. Want geef ze de kost niet die dat wel doen: ex-rechercheurs, ontslagen ambtenaren, gefrustreerde gevangenisdirekteuren, mensen als vader en zoon Poot of Micha Kat. Daarmee zeg ik niet dat alle veronderstellingen en beweringen flauwekul zijn, maar ik verdom het om iemand schuldig te verklaren op basis van veronderstellingen en beweringen. Zoals mijn fictieve hoofdpersoon Lodz van de Haagse recherche. Frusterend, maar in die zin dus wel wéér conform de werkelijkheid. Ross heeft Micha nooit benaderd. Ook in de toekomst zal hij hem mijden als een pissebed het licht.

Print Friendly, PDF & Email
Share