MICHA-CLAIM: OORLOG ROND CARLA ERADUS

BREAKING: LEES HIER HET EXPLOSIEVE EN GEMANIPULEERDE PV VAN DE MICHACLAIM-ZITTING IN AMSTERDAM

STRIJD ROND DE MICHA-CLAIM CONCENTREERT ZICH NU OP CORRUPTE PRESIDENT AMSTERDAMSE RECHTBANK * GRIFFIER MANIPULEERDE PV OM ZIJN CORRUPTE PRESIDENT TE BESCHERMEN * ADVOCAAT MICHA EIST AANPASSING PV * GEVECHT OP LEVEN EN DOOD VAN MICHA TEGEN DE ZWARTE MAFIA GAAT NAAR ZINDERENDE CLIMAX

eradusartikel

Vroeger of later betaal je de prijs voor het aanstellen van een corrupte crimineel [Elsevier, NRC, Theo van Gogh] als president van de belangrijkste rechtbank van ons land. Nadat Micha Carla Eradus reeds in 2004 exposte [Eradus-files deel 1 en deel 2] lijkt nu, bijna tien jaar later, het grote moment daar. Tijdens de zitting inzake de Micha-claim stond Micha uitgebreid stil bij de track records van Eradus en bij de terreur die zij sedert via haar rechtbank over hem heeft uitgestort -wat natuurlijk weer een set delicten op zichzelf oplevert waardoor deze dame eens te meer met gillende sirenes moet worden afgevoerd richting PI. Hij noemde haar ook ‘corrupt’. Welnu, de griffier weigerde deze kwalificatie op te nemen in het PV. Thans heeft de advocaat van Micha de rechtbank gesommeerd deze kwalificatie alsnog op te nemen in het PV. De vraag of deze horror-rechtbank uberhaupt in staat is onpartijdig over de Micha-claim te oordelen wordt tegen de achtergrond van dit alles niet eems meer gesteld. Waar het nu nog slechts om gaat is het exposen van de weerzinwekkende wantoestanden binnen de zwarte mafia in Nederland waar sadistische pedofielen en perverse plunderaars op kosten van de gemeenschap en in dienst van de horror-elites het volk terroriseren en interneren. Hieronder de email die Micha naar aanleiding van het gemanipuleerde PV stuurde naar zijn advocaat:

Nu kan ik alvast melden dat ik het PV niet accepteer.

Weggelaten is dat ik (met grote nadruk) heb gezegd dat president C. Eradus corrupt is. Dat dit zo is staat vast, ondermeer door een arrest van de Ombudskamer van de HR. Door dit weg te laten geeft de Amsterdamse rechtbank aan dat het niet kan omgaan met de verschijnsel corrupte rechters, iets wat nu juist centraal staat in onze zaak. De rechtbank heeft zich gedesavoereerd. Het filmverbod was duidelijk ingezet met als doel de handelingen te kunnen manipuleren.

Idem bij de opzettelijke verschrijving in mijn verklaring:

Ik teken aan dat mr. Croiset heeft aangegeven dat het prima is als rechters advocatenkantoren omkopen

het moet natuurlijk zijn; als ADVOCATENKANTOREN RECHTERS omkopen

Hieruit blijkt dat de rechtbank ook niet bij machte is omkoping van rechters serieus in overweging te kunnen nemen, opnieuw een aspect dat essentieel en cruciaal is in onze zaak.

En wat moeten we met de bizarre met pen geschreven mededeling ‘de griffier is buiten staat dit pv mede te ondertekenen?’

Te erg voor woorden allemaal, ook dat jij hier niets over zegt. Je moet toch met me eens zijn dat

1. Het filmverbod
2. De manipulaties op cruciale punten
3. De mededeling van de griffier

een verwoestend beeld oproepen, zulks temeer daar deze rechtbank mij bij herhaling intimideert en provoceert?

We bellen komende week over de voortgang

groet

We zijn benieuwd wat de rechtbank nu gaat doen met onze interventie in de tekst van het PV. Wordt vervolgd!

Print Friendly, PDF & Email
Share