MEINEED-RECHTERS: OORLOG BINNEN OM

PARKET UTRECHT BESLOOT EIGENMACHTIG TOT VERVOLGING WESTENBERG EN KALBFLEISCH * DEN HAAG SLECHTS ‘GEINFORMEERD’ * DAAROM MOETEN ALLE MEDIA NU ZWIJGEN: DE BESLISSING IS NIET ‘GECLEARED’ * OORLOG BINNEN OM TUSSEN DE ‘GOEDEN’ IN DE ARRONDISSEMENTEN EN DE CORRUPTE TOP IN DEN HAAG

Zojuist mochten we de volgende email ontvangen van Mery Hallebeek, voorlichter van het OM in Utrecht: Ik hoor van mijn collega dat je wilt weten of wij autonoom tot onze beslissing zijn gekomen terzake de vervolging van de heren Westenberg en Kalbfleisch. Er zijn twee officieren van ons parket die het onderzoek hebben gedaan naar deze zaak en uiteraard hebben zij steeds overlegd. Ook onze hoofdofficier is betrokken geweest bij de besluitvorming. Dat lijkt me autonoom. Uiteraard is ‘Den Haag’ wel geïnformeerd over deze beslissing, ‘Den Haag’ kan er immers over bevraagd worden en het is niet chic als ze verrast worden. Maar de beslissing is helemaal binnen onze organisatie genomen. Dit is bombshell. We wisten het al: de corrupte mastodonten in Den Haag

zouden never nooit niet de beslissing nemen ‘hun’ voormannen Westenberg en Kalbfleisch die alles weten van de Haagse juridische en pedofiele beerputten te gaan vervolgen, of te ‘verraden’ in hun beleving. En minister Opstelten die nog steeds denkt dat we in ons land ‘onafhankelijke rechters’ hebben zou zo’n beslissing al helemaal direct hebben gevetood hetgeen ook behoort tot zijn bevoegdheden. Rebellie binnen het OM dus waar in de regio nog magistraten rondlopen met een restje rechtstaat in hun bloed die waarschijnlijk maar al te graag een flinke scheet willen laten in het gezicht van de Haagse pedofielen. Want reken maar dat ze gehaat worden in Den Haag. Eerder zagen we dat al in de zaak-Spendlove toen het OM in Maastricht een oekaze van Bolhaar om ‘niet meer te werken’ met Spendlove als getuige-deskundige naast zich neerlegde.

In principe beslissen de parketten van Nederland autonoom over de zaken die voor de rechter komen, maar sinds jaren is er sprake van een strikte aansturing vanuit Den Haag als het zaken betreft van landelijk cq. groot publicitair dan wel politiek belang. Dat Utrecht eigenmachtig besloot in de zaak tegen de twee voormalig toprechters moet in Den Haag als een mokerslag zijn aangekomen, temeer daar het onderzoek werd verricht door de Rijksrecherche en niet door het Utrechtse politiekorps. Dat ze ook direct allebei de hoofdprijs kregen kan zelfs worden gezien als een regelrechte provocatie. De Haagse spindoctors kwamen dus direct in actie en verboden de media verder aandacht aan de zaak te besteden. Zelfs de twee nieuwsbrieven voor de advocatuur, Advocatenblad en Advocatie, schrijven met geen letter over de op papier meest spectaculaire strafzaak van de laatste decennia. Wij durven er een flinke kist wijn op de zetten dat het feest niet doorgaat. Het OM is er ook niet toe in staat. Een dergelijke vervolging kan alleen plaatsvinden in een kerngezonde rechtstaat die wordt aangestuurd door eerlijke en competente mensen. Niet in een land waarin de vervolging in handen is van geperverteerde criminelen die reeds een spoor van verwoesting hebben getrokken door juridisch Nederland en wordt geleid door een bende kinderverkrachters. Dat gaat gewoon niet lukken.

Print Friendly, PDF & Email
Share