MEER FRAUDE EN BEDROG BINNEN ORANJE

BERNHARD JR. EERDER IN OPSPRAAK WEGENS INTMIDATIE VAN AMSTERDAMSE SNACKBARHOUDER DIE UITEINDELIJK ONDER HET JUK DOOR MOEST

Het probleem hier is natuurlijk niet eens de aard van het gedrag op zichzelf, maar het feit dat de ‘Oranjes’ vanuit hun extreem bevorrechte positie steeds weer blijk geven van het ontbreken van elke vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid en van het besef een voorbeeldfunctie te bekleden. Een stuitend voorbeeld hiervan is dat Bernhard jr. niet eens de moeite neemt te voldoen aan de wettelijke verplichting om namens zijn investeringsvehikel Vondel Capital jaarverslagen te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In ruil voor gelden, privileges en aanbidding door de massa

hebben ze fraude, bedrog, decadentie, spilzucht, belastingontwijking en intimidatie in de aanbieding. Kritiek op het Huis is in Nederland nauwelijks meer mogelijk en precies dat is er de reden van dat er thans zo’n massaal verzet ontstaat tegen het ‘koningslied’. Kritiek op dit lied is een uitlaatklep voor kritiek op de Oranjes. Lees via dit artikel hoe de Oranjes zelfs ‘sublimale boodschappen’ lijken uit te zenden aan hun criticasters.

Print Friendly, PDF & Email
Share