MEDEDELINGEN OVER GRAFFITI-ZITTING MORGEN

ERIK DONK KEERDE ZICH DIRECT EN RECHTSTREEKS TEGEN MICHA KAT, OOK WAT BETREFT DE INHOUD VAN DE GRAFFITI-ZAAK, EN DAAROM MOET GERARD VAN DER MEER ZICH TERUGTREKKEN

DEMMINKPEDO

Vanmiddag volgden dan de rechtstreekse bedreigingen door Erik Donk via Skype die we hier nu niet zullen publiceren. Relevant is thans uit te leggen waarom Gerard van der Meer zich heeft moeten terugtrekken, zowel als advocaat van Micha als als advocaat van Eric. De acties vanaf 2010 die onderwerp zijn van de zitting van morgen werden door Micha en Eric in gezamenlijkheid uitgevoerd. Micha bracht de graffiti aan, Eric filmde met als doel de acties op Youtube te publiceren. Dit levert een 50-50 betrokkenheid en verantwoordelijkheid op. Echter, kort na de acties begon Eric zich tegen Micha te keren en het af te persen ten bedrage van tienduizenden Euro’s. Volgens Eric had hij die nog tegoed van Micha op basis van mondelinge afspraken uit 2007. Dit conflict etterde voort en voort waarbij Micha Eric incidenteel bleef betalen voor opdrachten, meest recent nog tijdens de Demmink-verhoren in Utrecht. Intussen was Eric begonnen Micha aan te vallen op zijn website en samen te spannen met gekende ‘trollen’ op internet. Micha heeft deze situatie laten voortbestaan tot het moment dat Eric het gemeenschappelijke JDTV-materiaal begon te verkopen aan derden zonder Micha daarover in te lichten. Op herhaalde vragen van Micha hem de informatie over de transacties te verschaffen, reageerde Eric met agressie die thans dus is ontaard in regelrechte bedreigingen. Het zal duidelijk zijn dat het in deze situatie voor Gerard van der Meer niet meer mogelijk is beide clienten bij te staan waarbij geen andere weg openstaat dan de bijstand aan beiden te beeindigen. Daar komt dan nog eens bij, dat Eric zich ook tegen Micha heeft gekeerd wat de acties vanaf 2010 betreft die onderwerp zijn van de strafzaak. Eric zegt nu dat hij Micha heeft gefilmd om het aanbrengen van de graffiti ‘als misstand openbaar te maken’ waarbij hij zich dus aan de zijde van Justitie probeert te scharen en tegen Micha, precies het omgekeerde dus van de gemeenschappelijke acties vanaf 2010. Ook zette hij Herma Ouwehand tegen Micha op om hem verantwoordelijk en aansprakelijk te verklaren (wat juridisch helemaal niet kan) voor de graffiti die zij heeft aangebracht in de Universiteit van Leiden waarbij Micha ook op dit punt financieel werd afgeperst door Eric.

Dit alles heeft tot gevolg dat Gerard van der Meer vandaag per fax aan het Haagse Hof heeft laten weten dat hij de verdediging van Micha en Eric neerlegt. Micha zou so wie so al niet aanwezig zijn omdat hij geen vrijbrief krijgt van het OM terwijl nieuwe arrestatie op de loer ligt vanuit een geheel nieuwe strafzaak die het OM tegen hem is begonnen. Of Eric Donk komt is onbekend. Wel hebben enige sympathisanten van Micha te kennen gegeven te komen om te kijken wat er gaat gebeuren en verslag uit te brengen. Wat nog rest is te zeggen dat we deze situatie bijzonder betreuren.

Print Friendly, PDF & Email
Share