MARTIN VRIJLAND LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOPAAT

BEDREIGINGEN * MISHANDELINGEN * COMPUTERCRIMINALITEIT * BELASTINGFRAUDE * SEKSVERSLAVING * OPLICHTING * SOCIAAL IN ‘ONDERWERELD’ * PSYCHOPATHOLOGIE * HIER HET OVERZICHT

LEES OP BOUBLOG EEN ‘OVERZICHT’ VAN DE AFFAIRE-VRIJLAND MET AUDIO EN VIDEO

martin vrijland
Martin Vrijland heeft nu 15 artikelen geschreven over de ‘mafia-organisatie’ Kat/Poot/Roestige Spijker maar toen hij de kans had Micha zelf vragen te stellen op Frontier Radio was hij er niet. Tijdens het schrijven van deze 15 stukken heeft Vrijland op geen enkele wijze contact gezocht om zaken te checken. In tegendeel: hij blokkeerde Micha op Skype.

We hebben Martin Vrijland nu twee weken ‘laten gaan’ in de hoop op inkeer maar de koek is nu op. Het keerpunt om de trekker over te halen lag niet eens zozeer bij Vrijland zelf -we hadden de overtuiging dat de psychopaat uiteindelijk zichzelf wel zou ‘opblazen’- maar bij het alarmerende feit dat de man steeds meer alternatieve websites ‘achter zich kreeg’ met zijn krankzinnige waanzin zoals recent ook Niburu.co. Dit moet eenvoudigweg worden gestopt omdat een bloedbad dreigt binnen de alternatieve media en grote schade in de strijd tegen Demmink en de pedo-netwerken. Daarom dient de waarheid over Martin Vrijland nu openbaar te worden waarbij we hopen en wensen dat het uiteindelijk toch nog allemaal goed komt met hem. Hoe is het mogelijk dat een mens binnen een dag 180 graden van koers draait en mensen met wie hij eerst intensief heeft samengewerkt opeens out of the blue stiekem gaat filmen en gaat wegzetten als ‘leden van een mafia-organisatie’ -waarbij hij dan wel weer geld aanneemt dat afkomstig is uit deze ‘mafia-organisatie’?’ Deze metamorfose van Martin vond plaats op 24 maart in Utrecht. Vanaf dat moment heeft hij geen normaal artikel meer geschreven op zijn website maar nog uitsluitend campagne gevoerd zijn voormalige vriend en leermeester -door wie hij zich ook liet betalen- kapot te maken. Dit schreef Vrijland gisteren op zijn site:

Iedereen die Micha Kat nog steunt, steunt een organisatie gelieerd aan een veroordeelde afperser genaamd Jack Ambramoff [moet zijn Abramoff, MK]. Micha Kat verdedigde de samenwerking met Ambramoff gister onder het mom van “kwaad met kwaad bestrijden”. Hij wilde de luisteraar er maar liever niet op wijzen dat Ambramoff kinderen drogeerde om ze in hotels door hoog geplaatsten te laten misbruiken. Door dit te filmen chanteerde hij ze en werd de politiek afgeperst. Micha noemt dat ‘een lobbyist’. Deze man is verbonden aan de familie Poot en aan Micha Kat. Een ieder die dat nog durft te verdedigen moet zich diep schamen.

We weten nog altijd niet of Vrijland gewoon een verkeerde afslag heeft genomen, of hij wordt gechanteerd of dat hij wordt aangestuurd door de pedo-mafia om de tegenstanders van Demmink schade toe te brengen, maar we gaan vooralsnog uit van mogelijkheid een. Hier lijkt duidelijk sprake te zijn van waandenkbeelden gekoppeld aan grootheidswaanzin, een levensgevaarlijke combinatie. Vrijland blijkt zichzelf de rol te hebben toegemeten van de enige echte ‘ridder van de waarheid’ in Nederland wiens taak het is alles en iedereen te wijzen op hun ‘fatale dwalingen’ en te confronteren met de ‘enige echte waarheid’ die zo diep is verborgen achter ‘complotten’ en ‘bedriegers’ dat deze alleen zichtbaar is voor Martin Vrijland. Luister naar dit gesprek van Vrijland met Harro Knijff, de advocaat van Demmink:

Zijn megalomanie wordt ook duidelijk uit het feit dat hij zijn ‘theorieen’ en ‘hypotheses’ op geen enkele wijze weet te onderbouwen met bewijs en al zijn stellingen poneert in de vragende vorm (Hielp Mark Rutte de maffiagroep Poot 2 miljard belastinggeld stelen?) of via introducties als ‘het lijkt erop’ en ‘het heeft er alle schijn van dat’. Maar deze grootheidswaan blijkt vooruit het het feit dat Vrijland de MSM meent te moeten bestoken met post in de kennelijke overtuiging dat ze zijn ‘onthullingen’ per omgaande op de voorpagina zullen gaan zetten. Alleen al het feit dat Vrijland nu opeens ‘zijn toevlucht’ zoekt bij de tot voor kort door hem verketterde MSM zou moeten leiden tot de constatering no further questions, your honour! (Eerder zocht Vrijland voor ‘onderbouwing’ van zijn theorieen over Rubinstein en Abramoff toevlucht tot pro-Demmink medium Vrij Nederland).

Maar er zit ook hier natuurlijk een verhaal achter het verhaal. Micha was globaal op de hoogte van vrijwel alle zaken die aan de orde komen in dit artikel over het verleden van Vrijland. Vrijland had het er zelf namelijk wel eens over. Maar voor Micha was dat op dat moment geen reden te twijfelen aan zijn authenticiteit en loyaliteit. In tegendeel: Micha dacht te maken te hebben met iemand met een zwaar belast en crimineel verleden die zijn leven wilde beteren en de samenleving iets terug wilde geven. Dit maakte Vrijland voor Micha juist extra geloofwaardig! Met name de ervaringen met zijn dochter en de dreiging dat zij door Jeugdzorg zou worden ‘afgepakt’ droegen aan deze geloofwaardigheid bij. Met andere woorden: Martin speelde voor mij in feite de zelfde rol die ook Ben Ottens speelde, namelijk van iemand die deel uitmaakte van een smerige en criminele wereld maar daar is ‘uitgestapt’ en is overgegaan naar de ‘goede kant’ van waaruit hij vervolgens de strijd is gaan aanbinden met de wereld van zijn verleden. Natuurlijk speelde bij Micha hier het verschijnsel ‘de wens is de vader van de gedachte’ een te grote rol. Maar het is natuurlijk wel de ironie ten top dat Vrijland Ottens nu aanvalt op het ‘overlopen’ van het kwade naar het goede terwijl hij zelf voorgaf exact hetzelfde te hebben gedaan! Het grote en cruciale verschil tussen Vrijland en Ottens: bij de eerste was dit ‘overlopen’ fake en gebaseerd op ego en frustratie, bij Ottens is het authentiek.

We geven hier een overzicht van de acties en handelingen van Vrijland (niet volledig) vanaf 24 maart waarbij we opnieuw verwijzen naar het uitstekende overzicht op Boublog:

– Stiekem filmen van zijn vriend en medestrijder Micha op de rechtbank om deze beelden vervolgens te manipuleren en tegen hem te gebruiken
– Het tijdens dit filmen en met deze intenties aannemen van 200 Euro van Micha die afkomstig is van de ‘mafia-organisatie Poot’ (in totaal heeft Micha Martin 700 Euro gegeven om hem in staat te stellen door te gaan met zijn werkzaamheden)
– Het ‘stelen’ van informatie uit de computer van Nico van den Ham
– Het tegen de uitdrukkelijke wens van Micha publiceren van een telefoongesprek met hem
– Het opvoeren van een pro-Demmink chauffeur Hans Bakker die evidente leugens verspreidt
– Het ontkennen van de dood van Fred de Brouwer
– Het benaderen van de advocaat Knijff met als doel de tegenstanders van Demmink te belasteren en te criminaliseren
– Het proberen samen te spannen met de MSM met als doel de familie Poot de beschadigen
– Het verspreiden van krankzinnige hersenspinsels als zou Mark Rutte persoonlijk aan de knoppen zitten bij het sluiten van een ‘miljarden-deal’ met de familie Poot
– Het bij dit alles op geen enkele wijze rekening houden met eenvoudig verifieerbare feiten en omstandigheden uit het verleden noch ook enig onderzoek doen en wederhoor plegen (in voornoemd telefoongesprek met Micha zegde Martin toe Peter Poot te zullen bellen voor wederhoor maar hij heeft dit nooit gedaan en ging met extra kracht door met zijn slandering-campagne).

Print Friendly, PDF & Email
Share