Mariko in auto met chauffeur naar Raad

LUISTER NAAR HET VERSLAG VAN DE MARIKO-ZITTING OP KLOKKENLUIDERONAIR/ARGUSOOGRADIO * ADVOCAAT MATTHIJS KAAKS KRIJGT CRUCIALE ROL IN SMERIGE MEDIA-ZAKEN

Mariko Peters kwam gisteren in een luxe wagen met chauffeur en haar partner Robert Kluijver naar de Raad voor de Journalistiek voor de behandeling van de klacht tegen HP/de Tijd. Gedurende de zitting bleef de chauffeur buiten wachten. Dat vertelt Andre Vergeer in KlokkenluiderOnair van 2 september. Wie draait voor de kosten op van het kamerlid dat deze dagen ‘rust moet houden’ van de leiding van Groen Links? In haar kielzog kwam een uitgebreide delegatie binnen die werd aangevoerd door advocaat Matthijs Kaaks van Boekx Advocaten in Amsterdam, dezelfde die ook namens het Haga-Juliana Kinderziekenhuis Lucia de B.-klokkenluider Richard Gill probeert te intimideren. Over de werkelijk weerzinwekkende wijze waarop Kaaks optreedt voor het kinderziekenhuis zal deze site later berichten. Kaaks had volgens Vergeer geen verhaal, HP/de Tijd daarentegen een sterk en stevig onderbouwd verhaal. De rol van Kaaks in medialand

wordt steeds opvallender: naarmate het morele gehalte van zijn clienten daalt, lijkt zijn ster te rijzen. In dat licht is het opvallend dat diezelfde Matthijs Kaaks op 28 september namens Chipshol ondermeer Joris Demmink zal ondervragen over zijn rol bij manipulaties van Chipshol-zaken bij de rechtbank Haarlem. Eerder stond Kaaks Micha Kat bij in zijn gewonnen zaak tegen de Haagse ex-rechter Hans Westenberg. Zijn kantoor trad ook op voor Kat inzake zijn conflict met de gewezen Fortis-topman Maurice Lippens. De bijstand door Boekx werd een drama: de betreffende advocaat Fulco Blokhuis was dermate geintimideerd door de wederpartij en de sommaties van De Brauw Blackstone Westbroek, dat hij de bijstand op een cruciaal moment via een email meende te kunnen afbreken. Kat brak met Kaaks omdat hij hem verdacht van heimelijke samenspanning -net als de gebroeders Anker en eigenlijk alle advocaten in Nederland- met de mafia van Justitie en Joris Demmink. Dat wordt dus nog wat op 28 september bij het Amsterdamse Hof!

Print Friendly, PDF & Email
Share