MARIKO GESCREEND DOOR DE AIVD

UITZENDING MET GEDETAILLEERD VERSLAG VAN DE MARIKO-ZITTING BIJ DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK NU ONLINE * MARIKO NET ALS JORIS DEMMINK GOEDGEKEURD DOOR DE AIVD

ONDERZOEK VAN BUITENLANDSE ZAKEN DAT MARIKO ONTLASTTE DOOR EEN ENKELE BOBO OPGESTELD: KAREL DE BEER

Breaking, opnieuw: Mariko blijkt te zijn ‘gescreend’ door de AIVD. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie van Buitenlandse Zaken op vragen van deze site. Bij monde van woordvoerder Joanne Doornewaard meldt het ministerie op de vraag Is het ministerie bekend met de functie van Mariko binnen de Atlantische Commissie? Heeft het ministerie ooit onderzoek gedaan naar mogelijke banden van Mariko met een buitenlandse mogendheid, meer specifiek de VS? het volgende: Blijkens de website van de Atlantische Commissie is zij lid van het Algemeen bestuur. Mevrouw Peters is volgens de gebruikelijke procedures onderworpen aan een veiligheidsonderzoek van de AIVD. Dit is toch wel hoogst opmerkelijk!

We lezen dat Mariko is gescreend door de AIVD als onderdeel van de procedure om te mogen toetreden tot het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie [ja mensen, we hebben het nog steeds over een kamerlid van Groen Links, het is bijna niet te bevatten!]. Nu weten we niet wat het jaar van toetreding is, maar we doen een gerichte gok: 2004-2005, juist in de periode dat ze werd afgevaardigd als NWO-consultant naar Kabul om ‘namens de CIA het Pentag Bilderb Nederlandse regering een adviseurschap op zich te nemen van de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken dr. Spinta’. De periode ook dat ze het aanlegde met Soros-soldaat Robert Kluijver die ongetwijfeld in nauw contact stond/staat met Mabel Wisse Smit, de ‘vliegende kiep’ van onze diplomatieke dienst voor speciale missies zoals onlangs in Libie. Maar het kan ook later zijn. Anyway, de screening door de AIVD heeft blijkbaar genoeg stront en lijken in de kast aangetroffen om haar te kunnen goedkeuren. Want daar gaat zo’n screening natuurlijk om: te onderzoeken of iemand wel corrupt en kwetsbaar genoeg is voor een positie binnen de machtsstructuren van de elite. Ook de kinderverkrachter Joris Demmink werd aan zo’n onderzoek onderworpen alvorens de troon op Justitie te kunnen bestijgen. Eerst was er twijfel bij de AIVD: is het ‘slechts’ een ‘gewone’ pedofiel en kinderverkrachter? Maar toen bleek dat Joris ook deelneemt aan satanische rituelen waarin kinderen aan stukken worden gesneden en uitgebreid worden gemarteld hetgeen door Joris allemaal op de handycam wordt vastgelegd, ja, toen was er geen beletsel meer voor de benoeming tot SG! Aldus zijn dergelijke AIVD-onderzoeken messen die aan twee kanten snijden: intern moeten ze zeker stellen dat iemand verdorven genoeg is, extern moeten ze de booschap doen uitgaan dat de kandidaat op eerlijkheid en intergriteit is getest! Briljant toch?

Maar er is meer nieuws. Op onze eerste vraag Wie hebben het rapport opgesteld? [dat Mariko grotendeels vrijpleitte] luidt het antwoord: Het rapport is opgesteld door voormalig ambassadeur en plaatsvervangend SG de heer Karel de Beer. Laat ons nou hebben gedacht dat een complete commissie was gevormd van ‘geheel onafhankelijke integriteits-specialisten’ van BuZa aangevuld met een batterij externe adviseurs van Deloitte, De Brauw Blackstone Westbroek en Boer en Croon! Maar niets van dat al; lonely Kareltje de Beer heeft in zijn eentje op zolder in de Apenrots een rapportje in elkaar gedraaid! Kareltje de Wie? Nou, KAREL DE BEER, de voorzitter van de ITF! De wat? DE INTERNATIONAL TASK FORCE, domoor! Uhhhhmmmmm…. maar wat voor task force dan? Wat doen ze daar? Nou, het gaat om de International Task Force Holocaust!

Hier al onze vragen met de antwoorden van Buitenlandse Zaken en enige opmerkingen van onze kant terwijl we kijken in het gezicht van Bilderberg-bezoeker en minister Uri Rosenthal:

Geachte heer Kat,

Hierbij de antwoorden op de door u gestelde vragen:

1. Wie hebben het rapport opgesteld?

Het rapport is opgesteld door voormalig ambassadeur en plaatsvervangend SG de heer Karel de Beer.

2. Is het bij BuZa bekend dat de partner van Mariko voor het OSI werkt van G. Soros?

De heer Kluijver meldt dat inderdaad op zijn linkedin-pagina.

3. Wat is de relatie tussen Nederland en het OSI?

Het Open Society Institute is onderdeel van de Open Society Foundations. Het is een private organisatie die zich wereldwijd bezig houdt met het financieren van velerlei programma’s en activiteiten. De relatie tussen Nederland en OSI is niet anders dan de relatie tussen Nederland en andere private fondsen.

4. Hoe dient het ‘adviseurschap’ van Mariko van de voormalig Afghaanse BuZa-minister te worden ingeschat? Hoe gebruikelijk is het dat NL-diplomaten adviseur zijn van de BuZa-minister van het land waar ze zijn gedetacheerd?

Mevrouw Peters is van juli 2006 tot eind oktober 2006 gedetacheerd bij het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Detacheringen van Nederlandse ambtenaren bij buitenlandse ministeries zijn niet ongebruikelijk en komen vaker voor.

5. Is het ministerie op enigerlei wijze betrokken bij de activiteiten van R. Kluijver die recent in Egypte vertoefde?

Het is niet bekend op welke activiteiten u doelt.

6. Is het ministerie bekend met de functie van Mariko binnen de Atlantische Commissie? Heeft het ministerie ooit onderzoek gedaan naar mogelijke banden van Mariko met een buitenlandse mogendheid, meer specifiek de VS?

Blijkens de website van de Atlantische Commissie is zij lid van het Algemeen bestuur. Mevrouw Peters is volgens de gebruikelijke procedures onderworpen aan een veiligheidsonderzoek van de AIVD.

Opmerkingen: het antwoord op vraag 3 dat de relatie van ons land met OSI ‘niet anders is dan die met andere private fondsen’ is nauwelijks serieus te nemen gezien de rol van Mabel Wisse Smit die topfuncties namens OSI bekleedde in Brussel en thans in Londen. Het antwoord op vraag 4 lijkt ook verhullend: een detachering van een Nederlandse diplomate op een ministerie van BuZa van een Aziatisch land dat verscheurd wordt door oorlog en waar Nederlandse soldaten vechten en sneuvelen is wel degelijk een unicum. Wat de woordvoerder waarschijnlijk bedoeld zijn detacheringen in EU-verband van diplomaten in opleiding.

Print Friendly, PDF & Email
Share