MARIANNE VAATSTRA: HET OFFER-SCENARIO

OOK BOUBLOG NEEMT NU AFSTAND VAN DE ‘POLITIEKE HYPOTHESE’ * NIEUWE INZICHTEN BIEDEN NIEUW PERSPECTIEF OP VAATSTRA-MOORD * KONINKLIJKE FAMILIE DRIJVENDE EN DUIVELSE KRACHT IN HORROR-SCENARIO * NOG STEEDS GEEN DUIDELIJKHEID OVER DE ‘SUPERGETUIGE’ * WE BLIJVEN HET HERHALEN: ERIC DONK WERD BEDREIGD DOOR DE VAN KORLAAR-BROERS, EEN RED FLAG

KOMEN WE EINDELIJK NA 13 JAAR TOT DE WARE TOEDRACHT VAN DE MOORD OP MARIANNE VAATSTRA? FRIESLAND, HELP ONS! * LEES OOK DIT ARTIKEL OVER RITUEEL MISBRUIK DOOR ELITES; STEEDS MEER MENSEN OPENEN DE OGEN


Het horror-theater van Oranje: was ook de actie van Karst Tates een ‘theatervoorstelling’ voor de Oranjes -net als de moord op Marianne zou zijn geweest- ter ‘vermaak’ om wat leven in de brouwerij te brengen op de saaie koninginnendag?

Dat deze wrede lustmoord van hogerhand werd afgedekt, moge duidelijk zijn. De bescherming van het asielbeleid biedt daarvoor geen voldoende verklaring. Aldus Boublog in een nieuw artikel over de Vaatstra-zaak waarmee Boudine 180 graden draait van haar eerdere hypothese. Wij zijn het volledig eens met deze nieuwe positie van Boudine. Hebben nooit anders beweerd. De logische vervolgvraag is dan natuurlijk: als de bescherming van het asielbeleid niet de reden was/is voor de ‘afdekking van hogerhand’, wat is deze reden dan wel? Hierover zwijgt Boublog, maar deze site niet. Laten we dit als uitgangsstelling nemen: de reden van de afdekking moet dan belangrijker zijn dan de bescherming van het asielbeleid, deze politieke belangen overstijgen. Zulks blijkt ook uit de vijf feiten en omstandigheden die we hier hebben aangegeven. LEES VERDER VOOR DE NIEUWE HYPOTHESE IN DE VAATSTRA-ZAAK! TOO HORRIFYING TO BE TRUE? MAYBE. MAYBE NOT. OORDEEL ZELF EN REAGEER!

Uitgangspunt voor onze nieuwe hypothese is deze posting op ons forum. Op het eerste gezicht mag de dikke man met de baard niet zeer serieus overkomen, maar door dat soort overwegingen en buikgevoelens laten we ons niet leiden. De hypothese op basis van dit nieuwe materiaal en nieuwe inzichten is de volgende:

Ons koninklijk huis is in de greep geraakt van een satanische beweging bestaande uit de super-elites van de wereld. Deze beweging houdt zich bezig met kindermisbruik, rituele seksuele martelingen en mensenoffers. Deze beweging is in vele landen actief en bestaat niet alleen uit royalty, maar ook uit topmensen uit de wereld van politiek, justitie, diplomatie, katholieke kerk, leger en media. De beweging wordt gekenmerkt door het hechten van zeer grote waarde aan symboliek en getallen die terugvoert tot de Joodse Kabbalah. Op bepaalde tijden en gelegenheden worden rituele feesten georganiseerd waarbij mensen worden geofferd. Marianne Vaatstra is slachtoffer geworden van zo’n ‘ritueel feest’ en is op rituele wijze vermoord in aanwezigheid van de ‘leden’ van de beweging.

Deze hypothese wordt door zeer veel feiten en omstandigheden ondersteund en is de enige die een verklaring biedt voor het bizarre gedrag van Justitie reeds direct vanaf 1 mei 1999. Hier enkele van deze feiten en omstandigheden:

1. Op 29 december 1996 schrijft The Sunday Times: Five witnesses came forward last week and described how black masses were held, at which children were killed in front of audiences said to have included prominent members of Belgian society.

2. De Belgische koninklijke familie was volgens de X-getuigen betrokken bij ritueel misbruik in Belgie in de jaren ’90 van de vorige eeuw.

3. Op het landgoed Sandringham van de Engelse koninklijke familie zijn lijken gevonden van jonge vrouwen. Het ging daarbij om meisjes van dezelfde leeftijd als Marianne Vaatstra. De BBC identificeerde een van de lijken als Alisa Dmitrijeva uit Letland. Hier meer achtergronden waarbij vooral opvalt dat de Windsors nooit als verdachten zijn aangemerkt en dat er kort voor de vondst van het lijk ‘jachtpartijen’ hebben plaatsgevonden op het landgoed. Uit de Dutroux-dossiers kennen we het verschijnsel van de ‘mensenjacht’ waarbij de ‘elites’ jonge naakte meisjes opjagen door de bossen en vermoorden.

4. De moord op Marianne gebeurde in 1999, een jaar dat de cult van de satanisten op een hoogtepunt was. Medio 1996 werden de lijken van Julie en Melissa aangetroffen in de tuin van de vrouw van Dutroux, Michelle Martin. De vondst van Julie en Melissa in de ‘natuur’ lijkt sterk op die van Alisa in Engeland en Marianne in Friesland. In deze periode vond er ook grootschalig misbruik plaats inclusief moord en rituele offers in een horror-weeshuis op het eiland Jersey.

5. De lijken zijn nooit goed onderzocht op trauma en verwondingen alhoewel wat we weten wijst op vergelijkbare vormen van marteling in de gevallen van Julie, Melissa en Marianne. Over Alisa is niet bekend.

6. In alle gevallen zijn er sterke aanwijzingen voor de betrokkenheid van ‘elites’ bij de moorden. Alisa werd gevonden op letterlijk een steenworp afstand van het verblijf van The Queen, the Duke of Edinburgh and the Earl & Countess of Wessex. Er is nooit onderzoek gedaan net als in de zaak van Marianne. Inzake de moorden op Julie en Melissa staat vast dat de Belgische kardinaal Danneels aanwezig was en foto’s van de afgeslachte meisjes werden aangetroffen in zijn ‘aartsbisschoppelijk paleis’. Wat Marianne betreft is er de verklaring van de ‘supergetuige’ die zegt dat prins Friso de instigator was van het offer van Marianne en dat er vele ‘prominenten’ getuige van waren.

7. Vast staat dat ‘elites’ zich al lange tijd bezighouden met het verkrachten en offeren van kinderen. Het Nederlandse koningshuis lijkt wat dit betreft zelfs een voortrekkersrol te spelen vanaf de tijd van Prins Hendrik en zijn Ronde Huis.


Dit meisje werd in onbekende toestand dood aangetroffen op het landgoed Sandringham van de Engelse koninklijke familie. Ze was 17 jaar oud, een jaar ouder dan Marianne Vaatstra.

Zo, dat is wel even genoeg lijkt ons. Maar nu de volgende stap op basis van het filmpje van ons forum. Nu komen we terecht in de Kabbalistische wereld van symboliek en getallen-fetisjisme dat deze satanische groepen kenmerkt. We gaan thans niet al te diep in op deze aspecten, maar willen een glimp van de sluier oplichten om een indruk te geven van wat er op dit punt zou kunnen spelen.

1. Er zou een verband kunnen zijn tussen het rituele offer van Karst Tates op 30 april 2009 en dat van Marianne Vaatstra op 30 april 1999, precies 10 jaar eerder. In beide gevallen zou het gaan om offers om de Koninklijke familie te behagen. Voor de hypothese van een ritueel offer in de zaak van Karst Tates zijn vele aanwijzingen zoals de prominente rol van de obelisk, de media-cover up a la Marianne Vaatstra, de hysterie rond de gemanipuleerde foto van PWA, de hysterie rond de ‘laatste woorden’ van Tates die nooit gesproken kunnen zijn, etc. Meer via het filmpje op het forum. Het ‘verhaal’ klopt gewoon niet.

2. De getallen-symboliek is opvallend. MARIANNE (8) VAATSTRA (8) en KARST (5) TATES (5). Kenners hebben ons gewezen op het belang dat Kabbalistische satanisten hechten aan dergelijke ‘parallellie’. We zien dat terug in de prominente aanwezigheid van het getal 11 in tal van rituelen, een getal wat ook weer in beeld werd gebracht door de WTC-torens in New York. Een zelfde soort parallellie vinden we terug in de Suzuki Swift (SS) waarmee Tates zichzelf te pletter reed. Over de getallen-symboliek rond deze ‘offermoorden’ is zeker nog meer te zeggen, maar we laten het voorlopig hierbij. Het gaat ons nu slechts om aan te geven aan wat voor soort symboliek we moeten denken.

3. Ook de symboliek van de namen en symbolen is opvallend. We noemden reeds de obelisk in de zaak-Tates, reeds vanaf de tijd van de farao’s een van de meest prominente occulte symbolen. In de zaak-Marianne vallen op de Keuningswei -een eerbetoon aan de monarchie- snackbar De Pyramide in Buitenpost (weer de Egyptische symboliek), ’t Paradyske en de plaats Kollum. Collis is hals in het Latijn en zoals bekend werd de hals van Marianne doorgesneden. Ook hierover is veel meer te zeggen, maar opnieuw: we willen slechts een indruk geven.

Tot slot. Wij weten zeker dat JDTV-cameraman Eric Donk is bedreigd door de broers-Van Korlaar om de filmpjes met de supergetuige van Youtube te verwijderen. We hebben de bewijzen gezien. Eric ontkent dit.

Print Friendly, PDF & Email
Share