MARIANNE VAATSTRA EN JUSTITIE

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De laatste ontwikkelingen rond het moordonderzoek Marianne Vaatstra zijn van een dermate sukkelig gehalte, dat we ons genoodzaakt zien maar weer achter het toetsenbord te kruipen.

Het bericht in de VOLKSKRANT geeft aan, dat het Openbaar Ministerie een grootschalig bevolkingsonderzoek wil lanceren, teneinde DNA-profielen te kunnen vergelijken die op Marianne zijn gevonden. Op zich een goede zaak, als men ervan uitgaat dat de sporen inderdaad van de verkrachter/moordenaar zijn en dat moet uit een onderzoek altijd nog maar blijken. Wat betreft betrouwbaarheid en gedegen, onbevooroordeeld onderzoek kunnen wij in Nederland nog wel wat bijleren.

Het programma van “misdaad-reporter” Peter R. de Vries hebben wij de vorige keer al afgedaan als ongeloofwaardige riooljournalistiek, dat behoeven we niet nog eens dunnetjes over te doen. Het raakte kant noch wal Marianne plotseling dertien jaar na dato weg te zetten als fietsenstelende puber, die met de eerste de beste “redelijk bekende” in het holst van de nacht een weiland induikt. Absurde voorstelling van zaken, doch iedereen schijnt er zo zoetjesaan nog in te geloven ook!

Deze keer gaat het om een aansteker, waar er niet zoveel van schijnen te zijn geweest, maar die volgens het bericht “in de buurt” moet zijn gekocht. Dus, dan moet de dader ook uit de buurt komen, zo is de doorwrochte conclusie van de “speurneuzen”. Volgens mij zijn die speurneuzen knap verkouden, want het hele verhaal slaat volstrekt nergens op. Waar is het bewijs, dat dat ding uit de buurt kwam, wie verkocht ze, bijvoorbeeld?

Het bizarre gegeven dat vijf jaar na de moord bewijsmateriaal door Justitie bij vader en moeder Vaatstra in de bus is geflikkerd is van een stuitende minachting van weldenkende mensen, zoals u en ik. Kennelijk wordt de doorsnee Nederlander voor randdebiel gehouden en men dreigt er nog mee weg te komen ook. Het maakt in ieder geval het voorgenomen onderzoek al bij voorbaat uiterst verdacht en discutabel. Er wordt grote moeite gedaan om het spoor naar de daders zo slingerend en rammelend mogelijk te maken, zodat het onderzoek met een sisser afloopt. De goegemeente kan dan vervolgens haar lusten weer botvieren op de door Justitie uit het land gesmokkelde “islamistische moordenaars” uit het AZC in Kollum.

Dan is de missie geslaagd, want het spoor loopt wéér dood en nu dan ook definitief dood…..

Tenzij de buitenspelval dichtklapt. Daarmee willen we zeggen, dat onverbiddellijk aan de orde komt dat via dat DNA onderzoek bij de bevolking binnen bepaalde families kan worden gezocht. Omdat het allemaal achter de schermen gebeurt, zijn wij nu al geneigd te stellen, dat het een volstrekt onbetrouwbaar en gemanipuleerd onderzoek wordt. Als het spoor indirect leidt naar een “kandidaat dader”, die er toevallig niets mee heeft te maken, maar daar die nacht op zijn brommertje voorbij is gereden in beschonken toestand, is die wel de klos.

Wat moet er in vredesnaam weggemoffeld worden?

En waarom worden de nabestaanden “rustig gehouden” met het zwakzinnige geleuter in opdracht van De Vries? In de uitzending toonde hij nota bene zelf aan, dat hij wel eens van buiten Europa kon komen via zijn DNA-profiel. Misleiding op amateuristisch niveau, maar blijkbaar goed genoeg voor de gemiddelde Nederlander.

Als we een gokje moeten wagen, wordt er na onderzoek van jaren aan een stuk weer eens gerept van een “gerechtelijke dwaling” en is het definief over en uit.

BRON: HERSTELDEREPUBLIEK.WORDPRESS.COM

Print Friendly, PDF & Email
Share