MARIANNE ONTVOERD IN AUTO LUDGER DILL

Onderstaand artikel is afkomstig van de website van Wim Dankbaar

Peter, hier een aantal bewijzen voor je bedrog:

Waarom zeg je dat Feik pas in beeld kwam nadat Stephanie op 14 mei aangifte deed, terwijl je heel goed weet,  dat Feik toen reeds lang verhoord was en al op 3 mei was overgeplaatst? Kennis die je onder meer hebt van de AZC medewerkers die getuige van die overplaatsing waren en hun verhaal persoonlijk aan jou hebben verteld. Waarom vertel je er niet bij dat Stephanie niet vrijwillig aangifte kwam doen, maar door de politie werd uitgenodigd voor een verhoor over de moord op Marianne? Waarom vraag je je niet af waarom de politie kennelijk geïnteresseerd was om Stephanie daarover te horen in de wetenschap dat zij het vriendinnetje van Feik was en in de bewuste Koninginnenacht in zijn gezelschap was? Waarom vraag je je niet af waarom Stephanie pas 2 weken na dato aangifte zou doen van haar beweerde verkrachting? Waarom vraag je je niet af waarom de vader van Stephanie niet bij dat verhoor mocht zijn? Waarom vertel je er niet bij dat Feik geen alibi heeft voor het tijdstip van de moord en de politie kennelijk tevreden was met zijn verklaring dat hij zich niet kon herinneren waar of met wie hij was? Zoals je hier in het recente rapport van het OM kunt lezen: “Hij kan zich niet herinneren met wie hij precies op Koninginnedag in Kollum was.”

Peter zegt hier in zijn uitzending, namens het OM : “Feik komt in beeld als een 14 jarig meisje aangifte doet van verkrachting …….” De aangifte van Stephanie was op vrijdag 14 mei 1999, twee weken na de moord. We weten nu dat dit sinds 2010 de leugen van het OM is geworden, die Peter klakkeloos overneemt. Samengevat is die leugen: Feik kwam in beeld naar aanleiding van Stephanie’s aangifte, hij is daarna pas overgeplaatst, dus niet op 3 mei 1999, maar na 14 mei 1999, en ook niet naar AZC Musselkanaal, maar naar AZC Drachten. Zowel de datum als de plaats zijn leugens, zoals we zullen zien in in het vervolg.

Het OM is namelijk vergeten dat ze 13 jaar geleden een heel andere versie hadden:

Een asielzoeker, die deel uitmaakte van een groepje asielzoekers, zou toen “keelsnijdende bewegingen” hebben gemaakt. Het RBT heeft deze asielzoeker vrij snel kunnen achterhalen en, zoals al eerder vermeld, reeds in de maand mei kunnen uitsluiten.

Dit gaat dus om Feik Mustafa.

Het OM zegt in deze tekst van 15 oktober 1999 niet dat Feik in beeld kwam naar aanleiding van Stephanie’s aangifte, maar dat hij “vrij snel is achterhaald” naar aanleiding van de keelsnijdende bedreiging. Dit is weer een glashard bewijs dat Peter liegt  en dat Feik al veel eerder in beeld was, namelijk al in het weekeinde van de moord. Dat bewijs wordt nog een keer bekrachtigd door  dit krantenartikel van 5 mei 1999:

Feik was dus al veel eerder in beeld, namelijk al in het weekeinde van de moord. Inderdaad “vrij snel”. Hiermee is dus ook bewezen dat Feik niet naar aanleiding van Stephanie’s aangifte is opgepakt  en verhoord, maar naar aanleiding van de moord op Marianne. Iets wat dus is stilgehouden en waar nu zelfs keihard over gelogen wordt.  Daarmee is tevens bewezen dat hij al op 3 mei is overgeplaatst en niet zoals het OM en Peter zeggen na 14 mei.

Feik was dus de hoofdverdachte van het eerste uur, maar omdat hij en zijn maat Ali de daders niet mochten zijn, is hij in opdracht van Joris Demmink (toen baas van het COA, nu Secretaris Generaal van Justitie) en Harm Brouwer (toen hoofdofficier van Leeuwarden, later hoogste baas van het OM) direct en stiekem overgeplaatst naar Musselkanaal. Vanaf dit moment moest elk gerucht dat Feik was aangehouden worden ontkend, wat politiewoordvoerder Robert Rambonnet dan ook doet in dit artikel van 7 mei 1999.  Vanaf dit moment moest ook het publiek voor de gek gehouden worden met een  enkelvoudige dader, beslist geen asielzoeker, maar een eenzame onvindbare gek, die Marianne midden in de nacht op een landweg van haar gestolen fiets heeft gesleurd en 100 meter verderop in een weiland van voren en van achteren heeft verkracht. “Ik draai je nog even om, Marianne, want ondanks dat ik ben klaargekomen, wil ik ook nog even anaal“. Kunt u zich het voorstellen?   Of denkt u bij een vaginale en anale verkrachting ook meer aan een gang rape van meerdere daders, waarna het lichaam in een weiland is gedumpt? Enfin, volgens Peter en het OM heeft de eenzame gek Marianne na de dubbele verkrachting gewurgd en vermoord met het mes dat hij op zak had. Zonder dat iemand iets heeft gezien of gehoord in deze feestnacht.

De volgende antwoorden op de kamervragen uit 2010 zijn dus glasharde leugens van Minister Hirsch Ballin:

“De persoon F.M. is op 27 mei 1999 overgeplaatst vanuit het azc in Kollum naar het azc in Drachten.”

“De overplaatsing van F.M. had geen relatie met de moord op Marianne Vaatstra.”

“Zoals volgt uit het antwoord op vraag 2 is de persoon genaamd F.M. niet op of omstreeks 3 mei 1999 overgeplaatst c.q. verwijderd.”

“F.M. is enkele maanden voor de dood van Marianne betrokken is geweest bij een ruzie met (vrienden van) Marianne in een horecagelegenheid. F.M. is daarover gehoord en zei dat juist hij en zijn vriend werden bedreigd en niet andersom.”

Vooral die laatste is hemelschreiend en in rechtstreekse tegenspraak met het rapport van het OM zelf. Kan de minister werkelijk serieus menen dat de als onhandelbare bekend staande Mustafa is bedreigd door de 16 jarige Marianne en niet andersom? Verkiest hij werkelijk serieus de woorden van Mustafa, met zijn historie van agressief en asociaal gedrag,  boven de getuigen die bij deze ruzie aanwezig waren?

Omdat het OM niet meer alle leugens kloppend kan houden,  bevestigt het in het rapport Onderzoek Ali H. van 2011, nog eens dat Feik niet naar aanleiding van Stephanie’s verkrachting is aangehouden, maar naar aanleiding van de moord op Marianne:

“In het asielzoekerscentrum werpt Ali zich op als ‘aanvoerder’ van de jongere Turkmenen. Ook gaat hij om met Feik Mostafa (15) en zijn vader. Feik is in het onderzoek naar de moord op Marianne voor de politie al gauw een interessant persoon. Getuigen verklaren over een ruzie die hij en Marianne in februari 1999 hebben in de Ringobar in Veenklooster. Hij maakt volgens andere discotheekbezoekers een beweging naar Marianne alsof hij een keel doorsnijdt.”

Daarnaast is hiermee bewezen dat Stephanie, als het toenmalige vriendinnetje van Feik, weet dat Feik en Ali de moordenaars van Marianne zijn, maar onder GIGANTISCHE psychische druk staat om dit niet te mogen zeggen. Deze druk wordt nog vergroot door haar enorme schuldgevoel dat ze Feik heeft geholpen om Marianne naar de lekke fietsen van Spencer en Wietze te lokken waar Feik de ventielen uit hadden getrokken, zodat Marianne vanuit die plek in de auto van Ludger Dill ontvoerd kon worden. Stephanie was hiervan getuige en kwam derhalve overstuur thuis, dook meteen in bed zonder haar ouders iets te willen vertellen. Zij heeft natuurlijk nooit geweten dat dit met Marianne’s dood zou eindigen. Dat wist zij de volgende ochtend pas, en omdat zij als blond meisje mogelijk is gezien met Marianne en Feik, verft zij diezelfde dag bij vriendinnetje Tineke Visser haar blonde lokken donkerbruin. Tineke weet dus ook dat Feik en Ali de daders zijn, want zij was ook bij Stephanie en Feik de avond tevoren, onder meer toen Feik de fietsen onklaar maakte,  maar is geen getuige geweest van de ontvoering van Marianne omdat ze eerder naar huis ging. Tegenover een vriend, Henk van der Heide, verklaart Stephanie dat ze zich schuldig voelt omdat als Marianne er niet was geweest, zijzelf degene had kunnen zijn die vermoord was.

Omdat Stephanie de enige getuige is die wist dat Feik en Ali de daders zijn, is zij op 14 mei op het bureau ontboden, waar haar is ingepeperd dat ze hierover haar mond moest houden, mogelijk zelfs door haar voor te houden dat ze medeplichtig is aan de dood van Marianne. Men verzon voor Stephanie dat ze verkracht was door Feik zodat men achteraf een excuus had, hoe armoedig ook,  voor het verhoor en de overplaasting van Feik die al weken eerder hadden plaatsgevonden. Het is daarom ook volstrekt logisch dat deze verzonnen aangifte tot een sepot moest leidden. Dit arme meisje, inmiddels een getrouwde vrouw met 3 kinderen, draagt dus een loodzware last met zich mee. Iets wat nog duidelijker werd toen ik haar beleefd vroeg waarom ze niet kan vertellen dat ze getuige is geweest van de ontvoering van Marianne en haar nieuwsgierige ontspannen blik op slag vertrok in een van schrik vertrokken gelaat, dat niets ontkende maar mij verzocht om weg te gaan omdat het haar teveel spanning gaf om erover te praten waardoor ze ter plekke een hartaanval kon krijgen.

Het schuldgevoel van Stephanie, die helemaal geen vriendin was van Marianne en haar ouders ook niet kende,  bevestigt zij met het briefje en de witte roos (ongetwijfeld uit de bloemenzaak van haar moeder) die ze aan een fietsbord hangt op de Keningswei waar Marianne werd gevonden:

Lieve Marianne. Ik denk nog elke dag aan jou en je familie. Veel liefs.

Stephanie

Zoals u in dit krantenbericht kunt lezen, schrijft Stephanie het briefje direct nadat een Ali Hassan in Istanbul is opgepakt, waarvan ze meteen weet dat het niet de juiste Ali Hassan is die ze kende als de vriend van Feik, zo bevestigt zij aan haar vader (die het weer aan ons vertelde).

Tot slot is hiermee ook bewezen dat het “nieuwe scenario”dat Peter namens het OM presenteert één grote leugen is , de gebaseerd is op de leugen van Spencer en Wietze dat ze Marianne op een gestolen fiets alleen verder hebben laten fietsen. Zoals ik Peter en Kees van der Spek op 15 juni j.l. al schreef:

Het komt erop neer dat jij en Peter met jullie propaganda niet alleen twee verkrachters/moordenaars beschermen maar ook de criminele top van Justitie die hen een vrijgeleide heeft gegeven en dat al 13 lang met leugens onder de pet houdt. 

Dat doen jullie willens en wetens, dat is nog het meest schandalige. Want jullie kennen de feiten over Feik en Ali en als je niet bewust staat te liegen, dan zou je ook gewoon willen uitleggen waarom Feik en Ali de moordenaars niet zijn. En dat doen jullie niet.  Het enige dat je doet is het feit dat je door de mand valt, maskeren met suggesties dat de andere kant niet “normaal” is, eigenlijk ridicuul (getuige je haha),  onzin en kletskoek vertelt, terwijl het gewoon andersom is. En het is ook nog eens malicieuze, subjectieve kletskoek die jullie vertellen, want alle informatie die jullie leugens bewijzen, laat je doelbewust weg. 

Als een 13 jarige Isabella van vrienden van Feik en Ali hoort dat zij Marianne hebben vermoord en ze gaat daarmee naar de politie, vervolgens wordt ze bedreigd door Feik, met de boodschap:  als jij niet stopt met praten, word je ook vermoord, in feite niets minder dan een schuldbekentenis, vervolgens wordt Feik direct overgeplaatst, terwijl Ali al is “verdwenen” en met de aangifte van doodsbedreiging door Isabella, wordt niets gedaan, dan hoef je geen misdaad-expert te zijn om te concluderen dat Feik en Ali de daders zijn, maar zij het van Justite niet mochten zijn.    

Als je dan ook nog weet dat ze Marianne al beloofd hadden haar de keel door te snijden, en justitie wekenlang ontkende dat er verdwenen asielzoekers in het spel waren, dan is het helemaal duidelijk. Maar jullie laten al deze feiten weg, evenals de talloze getuigen die bevestigen dat de opgepakte lange Ali niet de bedoelde kleine, dikke  vriend van Feik was. Als je werkelijk integer in je verhaal gelooft, dan behandel je deze informatie en leg je uit waarom die informatie niet klopt, waarom Isabella abuis was, waarom het terecht is dat de politie haar aangiftes verzweeg en er niets mee deed, waarom Feik moest worden overgeplaatst zonder dat het publiek het mocht weten,  wie de opdrachtgever was, waarom al die getuiges voor de juiste Ali zich vergissen, enzovoort, enzovoort. Dan vraag je ook Feik en Jano te bevestigen dat het hun maat was die in Istanbul werd gearresteerd. Maar nee, jullie doen gewoon net of al die informatie niet bestaat en promoten een “nieuw scenario” van het OM waarin het arme kind als een stiekeme, overspelige slet wordt neergezet, daarmee ook de ouders, die je elk jaar een hypocriet bloemetje stuurt, een emotionele trap na geeft. 

Maaike is terecht woedend over jullie verraderlijke kletskoek uitzending. 

Jullie zijn net de kleuters die ontkennen de koektrommel te hebben leeggegeten, terwijl ze de kruimels nog om de mond hebben. 

Alleen zijn jullie volwassen en is jullie vergrijp veel ernstiger. 

Walgelijk zijn jullie,  echt zum kotzen! 

Wim

Maaike zegt dan ook terecht het volgende:

“De vragen van Hero Brinkman verwoorden precies wat ik al die jaren heb gedacht. Ik heb vanaf het begin af aan geen vertrouwen in het onderzoek gehad. Dit hebben Bauke en ik ook meerdere malen laten weten. Er zijn veel dingen verzwegen, verdraaid of niet onderzocht, vooral over de asielzoekers.” 

Terpstra gelooft niets van het nieuwe scenario dat Peter R. de Vries in zijn programma presenteert. “Als moeder weet ik dat Marianne nooit in het donker alleen naar huis zou fietsen, en zeker niet voor een geheim afspraakje met iemand waar ik niets van wist. Het verhaal van Spencer en Wietze heb ik nooit geloofd. Die jongen heeft mij nog toegezegd dat hij de taxi voor Marianne zou betalen. Dit hele onderzoek is begonnen met een leugen, die blijkbaar volgehouden moet worden.”

Ondanks dat Peter ook weet dat het verhaal van Spencer en Wietze één grote leugen is, neemt hij deze anno 2012 graag over van het OM in zijn laatste uitzending, met de befaamde “reconstructie” en al. Dus wil hij er ook niet aan herinnerd worden dat hij zelf  in 2003 al gehakt had gemaakt van het verhaal van Spencer en Wietze.  Onder meer door getuigen voor de camera te halen die de leugen bewijzen. Omdat Peter die uitzending graag wil verstoppen, zal ik hem maar tevoorschijn halen:

De stellingen en vragen in dit en het vorige artikel worden ook niet gesteld met de illusie dat Peter ze zal beantwoorden, maar om te laten zien dat hij ze (al jaren) niet beantwoordt, maar ervoor kiest om alle informatie die zijn leugens bewijzen, weg te laten. Juist zijn radiostilte is ook een reactie. Waar hij normaal gesproken meteen in de pen klimt op zijn website of twitter als hij wordt aangevallen op integriteit of dubieuze methoden, niet zelden direct aangifte doet, excelleert hij nu in lafheid, duik- en vluchtgedrag. Alleen via zijn rechterhand Kees van der Spek kan er nog wat vanaf:

From: Kees van der Spek
Sent: maandag 2 juli 2012 9:42
To: Wim Dankbaar
Subject: Re: Peter, waarom lieg je?

Wim, get a life. Ga wat leuks doen met je gezin ofzo.

Dit terwijl hij openlijk door mij beschuldigd wordt een bewuste manipulatieve leugenaar te zijn met als doel om in samenspanning met de OM top de werkelijke moordenaars van Marianne Vaatstra te beschermen. Een grotere smaad is nauwelijks denkbaar voor de moralistische Peter R. Tenzij het gewoon de waarheid is natuurlijk!

Kwaliteitsjournalist Ton Verlind (ex Brandpunt) schreef ooit  dit artikel.

Belangrijkste vraag uit het artikel:  In dienst van welke rechtsorde staat Peter R.?

Print Friendly, PDF & Email
Share