Morkhoven activist Marcel Vervloesem stopt

Morkhoven activist Marcel stopt er mee .

Het nieuws kwam vanavond hard aan . Marcel die reeds vanaf zijn 16 de levensjaar activist was en dit gedurende 44 jaar bleef heeft een belangrijke rol gespeeld in de aanpak en de bestrijding van de kinderhandel en netwerken . Tevens was hij een boegbeeld op Europees vlak in de aanpak van de netwerken .In vele landen is zijn werk opgevolgd.

Bericht van Werkgroep Morkhoven:

Wij hebben alle begrip voor de beslissing van Marcel om een punt te zetten achter zijn werk . In feite was zijn laatste opdracht , namelijk het opsporen van de Britse kinderontvoerder W.A.SP in de voorbije week met succes afgerond. Hierdoor sloot hij een paar dagen geleden het laatste dossier hetwelke onder hem viel af .
Marcel begon zijn activistenleven toen hij 16 jaar oud was , met de aanval op de Belgische Jeugdbescherming , met de wijziging van de wetgeving terzake tot gevolg .
In I989 was hij de oprichter van de Vzw Werkgroep Morkhoven en voerde vanuit de vereniging talrijke actie’s en onderzoeken . Reeds in I989 stelde hij , dat er in België een ernstig probleem bestond rond de verdwijning van kinderen . Zijn stelling van toen werd jaren later een harde realiteit .
Zijn gevecht tegen de opsluiting van kinderen in isoleercellen bleef niet onopgemerkt , nadat hij ontvluchte kinderen uit de isoleercellen weigerde over te dragen aan Justitie . Het isoleercel gevecht duurde drie jaar lang tot de Minister van Volksgezondheid genoodzaakt werd om voor het eerst in de Belgische geschiedenis een wettelijk isoleercelreglement voor alle inrichtingen in het leven te roepen . De ontvluchte kinderen die al die jaren bij vervanggezinnen waren opgevangen mochten van toenaf terug naar hun ouders wederkeren .
Lang duurde het niet voor dat een volgend treffen tussen Justitie en Marcel tot stand kwam . De Werkgroep voerde actie’s tegen de opsluiting van zieke gevangenen die in andertalige instellingen bij wijze van extra straf opgesloten werden . Door deze strafmaatregel konden de zieke gevangenen geen hulp en therapie krijgen . De zaak kreeg een schokomwenteling toen Marcel promt het grote symbool van Vlaanderen , met name de ijzerbedevaart toren uit protest een bezoekje bracht en in het gebouw honderden muizen losliet . Vlaanderen greep in en meteen werd er een einde gesteld aan de opsluiting van zieke gevangenen in anderstalige inrichtingen .
Een volgend treffen tussen Justitie volgde al snel toen Marcel het opnam voor de veertienjarige Danny , beticht van vader moord . Onder de titel ‘ wie geeft moeder Moonen haar zoon weer’ , voerde hij tien maanden een intens gevecht met Justitie , waarna Danny in vrijheid werd gesteld .
Zijn actieleven bleef niet onopgemerkt en kreeg nog meer aandacht toen een Belgische bioscoopuitbater besliste om geen gehandicapten in een rolstoel nog binnen te laten in zijn bioscoopketens . Marcel werd door de Werkgroep Morkhoven ingeschakeld en voerde drie weken intensief onderzoek en actie tegen de bioscoopketen eigenaar . Zijn actie zorgde voor ophef , toen hij de bevoegde Minister van arbeid zwaar op de korrel nam in het Tv programma de zevende dag . Dezelfde week liet de Minister de reglementering wijzigen en mochten de gehandicapte rolstoelgebruikers terug binnen in de bioscoopketen van Baron Heylen .
Jarenlang hebben dossiers en acties zich opgevolgd . De zaken van de kinderpornonetwerken Temse- Madeira – De zaak Zandvoort en Zeven dossiers van verdwenen kinderen bracht hij tot zijn einde . Zijn laatste taak het opsporen van de Britse kinderontvoerder W.A.SP bracht hij eveneens met succes tot zijn einde . Al de jaren van zijn actie’s was hiju bij regelmaat het voorwerp van opsluitingen , vervolgingen en veroordelingen , wat hem niet belette om zijn actieleven gewoon verder te zetten . Intussen bestaat de Werkgroep Morkhoven nu al 24 jaar .
Zijn werk werd in talrijke landen als een voorbeeld genomen , waarna in talrijke landen de strijd tegen de kinderhandel en netwerken is begonnen .
Marcel is ondanks dat alles zichzelf gebleven , honderden mensen waren bij hem in huis te gast , steeds was hij klaar om hulp , raad en bijstand te bieden , zelfs tot ver over de Belgische landsgrenzen heen .
Zijn inzet is onschatbaar , wie zijn boek ‘ Kinderen te Koop ‘ leest , bemerkt al snel hoe moeilijk zijn werk lag .Wie het boek bestelde zal dit kortelings ontvangen .

De vraag die velen zich stellen is of Marcel nu van het toneel verdwijnt ?.

Onze Werkgroep Morkhoven heeft hem alsnoch verzocht om het dossier van de vermiste kinderen Manuel Schadwald , Marcel Hermelkim en Till Kratz alsmede de mogelijke verbinding met de zaak Demmink op zich te nemen .
Marcel beloofde om zich hierover te beraden en ons volgende week hierover een antwoord te zullen geven . Wij houden u op de hoogte.
Maarten.H.

BEKIJK DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN DIE klokkenluideronline.is HEEFT GEMAAKT SAMEN MET MARCEL VERVLOESEM OM EEN INDRUK TE KRIJGEN WAT DEZE HELD HEEFT MOETEN DOORSTAAN!

DEEL 1
DEEL 2
DEEL 3
DEEL 4
DEEL 5
DEEL 6
DEEL 7
DEEL 8
DEEL 9
DEEL 10

Het boek over Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven, en hoe zij over gingen tot het oprollen van de kinderpornonetwerken Temse-Madeira, is uit!

 

Print Friendly, PDF & Email
Share