MARCEL VERVLOESEM SPREEKT 21-9-2012

Micha Kat moest vanavond zijn radioshow op argusoog.org vroegtijdig beeindigen vanwege de angst opnieuw opgepakt te worden. Zijn advocaat  kreeg een fax van justitie, en zijn laatste waarschuwing om zijn voorwaarden niet te overtreden, die hij volgens justitie weer overtreden had.

De website van de VZW Werkgroep Morkhoven heeft er een aantal dagen uit gelegen, en justitie is voor de 42e maal bij Marcel over de vloer geweest! De Nederlandse justitie houdt ook de Belgische activisten nauwlettend in de gaten!

Marcel Vervloesem Spreekt

WELKOM IN 2012

  WERKGROEP MORKHOVEN – OPROEP !!

In het kader van een studie in de zaak Zandvoort en … aanverwanten door onze vereniging ,doen wij de volgende oproep . Wij zijn op zoek naar :

A – Mensen met klachten over Stichting Bureau Jeugdzorg Noord Holland en Afdeling Jeugdbescherming Alkmaar ( Ned) . Inzake het uit huis halen van hun kinderen .

B – Kinderen die in de periode tussen I99O en I998 in het Kindertehuis in Zandvoort verbleven hebben of daaruit in pleegvorm werden ondergebracht .

Gelieve in verbinding te treden met de : Vzw Werkgroep Morkhoven , Rue faider n° 10 – St Gillis 1060 België . T.a.v. van teamleider Yves Gossens .

Of op e-mail vt [email protected]

Al uw informatie wordt discreet gehouden .

Nog geen uur nadat bovenstaande oproep online werd geplaatst

Justitie Nederland / Morkhoven :

Er is een uurtje geleden verontwaardigd gereageerd door de Nederlandse Justitie op de oproep van de Werkgroep Morkhoven , om kinderen dewelke in het weeshuis in Zandvoort verbleven in de periode tussen 1990 en I998 te bereiken .
Volgens Justitie wordt op deze wijze de indruk gewekt , dat er met deze groep van kinderen onregelmatigheden zouden gebeurd zijn .

Teamleider Yves Gossen van de Werkgroep die de zaak onder zich heeft reageerde meteen.

Onze oproep is het gevolg van diverse aanverwanten in de zaak Zandvoort , dewelke wij verder onderzoeken in het kader van de opsporing en indentificatie van de slachtoffertjes op de cederoms. Gezien diverse ontwikkelingen in en rond het dossier Zandvoort willen wij niets aan het toeval overlaten .

De adressenbestanden Zandvoort hebben ons uitgewezen , dat daarop uitermate belangrijke personen aanwezig zijn , die niet vreemd zijn aan de zaken voorkomend op de cederoms .

Wij zien bij de Werkgroep Morkhoven dan ook niet in , waarom onze oproep een verkeerde indruk zou wekken en zetten ons onderzoek verder in het belang van de slachtoffers .

Einde bericht .
Maarten .

Voelt men nattigheid?

Morkhoven : Belgische Justitie bracht bezoekje bij Marcel.

Vanmiddag heeft de Belgische Justitie een bezoekje gebracht bij Marcel op zijn flat in Turnhout . Justitie wil weten hoever Marcel staat met zijn onderzoeken Zandvoort en Schadwald, en wat zijn bedoeling in dit alles is . Volgens Justitie zou Marcel beter al zijn informatie aan de Belgische politiediensten overdragen .

Marcel zelf heeft

de Justitie ambtenaren gewezen op de voorgaande situaties , waaronder de verdwijning van de overgedragen cederoms in het verleden bij Justitie en het gebrek aan onderzoek . De activist heeft geweigerd toelichting te geven over de stand van zaken in de onderzoeken van de Werkgroep . Hij verwees daartoe naar de morele en menselijke plicht als activist om te blijven strijden voor de vele slachtoffertjes en tegen de netwerken en hij terzake niet zal verzuimen aan zijn plicht .

De Justitie ambtenaren lieten weten dat zij kortelings terug zullen komen voor een verder gesprek en vertrokken na het drinken van een tas koffie .
Maarten .

We zullen het wederom zelf moeten doen

UW hulp wordt dus gewenst

Verspreidt dit AUB?

http://hetuurvandewaarheid.info/?p=25689

BEKIJK DE ONDERSTAANDE ARTIKELEN DIE klokkenluideronline.is HEEFT GEMAAKT SAMEN MET MARCEL VERVLOESEM OM EEN INDRUK TE KRIJGEN WAT DEZE HELD HEEFT MOETEN DOORSTAAN EN HEEFT ONTDEKT!

DEEL 1
DEEL 2
DEEL 3
DEEL 4
DEEL 5
DEEL 6
DEEL 7
DEEL 8
DEEL 9
DEEL 10

 

Print Friendly, PDF & Email
Share