LIVE DANGER: ELITE NU IN GREEP VAN DE ANGST

KONING DURFT GEEN WANDELING MEER TE MAKEN OP STRAAT UIT ANGST VOOR DE WOEDE VAN HET VOLK * SUPER-ELITE KOOPT MASSAAL LANDINGSBANEN IN VERRE OORDEN OM TE KUNNEN VLUCHTEN * BREAK TE SYSTEM-DEMO MET GROF GEWELD NEERGESLAGEN


De president van Ierland wordt uitgejouwd en belaagd door woedende leeggeplunderde Ieren. Om dit soort scenes te vermijden komt er komende koningsdag geen ‘wandeling’ maar zal de koning als een crimineel door bodyguards moeten worden beschermd.

HERSTEL: DEMO BREAK THE SYSTEM TOCH EEN GROOT SUCCES

door Hans Vogel

Volgens de smalende commentaren in de gelijkgeschakelde pers, inclusief het met opheffing bedreigde Geen Stijl, is de demonstratie van Break the System van afgelopen maandag 27 januari in Den Haag op een mislukking uitgelopen. Volgens de berichten waren er slechts 500 demonstranten, in elk geval minder dan duizend. Zo bekeken lijkt het inderdaad een fiasco, want de organisatie had gerekend op ongeveer 10.000 deelnemers. Hoewel ik er zelf niet bij was, krijg ik op grond van de reportage van Wearechangerotterdam toch een heel andere indruk. Dankzij het teleurstellend lage aantal deelnemers krijgen we juist een haarscherp beeld van hoe het in werkelijkheid met Nederland is gesteld. Ik vermoed dat al die andere mensen niet naar Den Haag zijn gegaan omdat het gewoon te duur voor ze was. Een retourtje provincie-Den Haag met de NS is peperduur en dat geld heb je nodig om de kinderen eten te geven. Maar blijkbaar had de Nationale Politie ook geen betere inlichtingen en rekende op minimaal 10.000 demonstranten. Gezien het niveau van de Nederlandse spionagediensten verbaast mij dat niet en het is in zekere zin ook geruststellend.

De Nationale Politie was met honderden op de been en tot de tanden gewapend: helm, schild, wapenstok, pepperspray, waterkanonnen (?), arrestantenbusjes, honden en paarden. Op de beelden van Wearechangerotterdam is duidelijk te zien hoe al die nerveus om zich heen blikkende, dik ingepakte en beschermde politiemensen er niet voor terugdeinzen om brave huisvaders, dames en keurige jongelui links en rechts te molesteren, te slaan en angstig staan toe te schreeuwen. Keurige, lieve oudere mevrouwen die stuk voor stuk de zus, moeder, oma of tante van elk der politiemensen konden zijn. Zelden zag ik zulke keurige, beschaafde, vreedzame, rustige en vriendelijke demonstranten. Zouden het soms familieleden en vrienden zijn van die andere keurige, brave provincialen die op Prinsjesdag in Den Haag de Gouden Koets komen toejuichen? Maar deze brave provincialen waren verontwaardigd, boos, bezorgd, verdrietig en ontgoocheld, maar vooral ongelovig.

Ten eerste kunnen zij nauwelijks bevatten dat hun regering hetzelfde economische beleid voert als indertijd Generaal Videla in Argentië en Generaal Pinochet in Chili: een meedogenloos neoliberaal beleid dat miljoenen mensen in het verderf stort en alleen ten goede komt een aan kleine kliek die elk jaar rijker wordt. Ten tweede kunnen ze nauwelijks geloven dat, wanneer zij te goeder trouw naar Den Haag komen om vreedzaam en ordelijk hun ongenoegen kenbaar te maken aan de regering, ze worden opgewacht door zwaarbewapende ME’ers.

De regenten aan het Binnenhof zaten hem te knijpen als een ouwe dief. Ik denk echt dat ze doodsbang zijn geweest, in paniek, Vandaar die enorme politiemacht. Vermoedelijk slaakten de heren en dames regenten een zucht van verlichting toen ze zagen dat er maar zo weinig demonstranten waren en hoe makkelijk ze werden teruggedreven. Als makke schapen.

Maar eigenlijk denk ik dat de regering in Den Haag zichzelf onherstelbare schade heeft toegebracht. Iedereen kan duidelijk zien, hoe gewelddadig het systeem in wezen is. Meedogenloos, onbarmhartig, hardvochtig, wreed, gevoelloos, bikkelhard. DE demonstranten zijn tenslotte naar afgedropen en naar huis gegaan. Maar ik denk dat ze nu niet meer zo vreedzaam zijn. Ze zitten vol wrok, woede, machteloze woede. Vol haat tegen een systeem dat hen nu echt definitief blijkt te hebben verraden. En reken maar dat ze daar in de provincie aan iedereen verder vertellen over wat ze hebben meegemaakt in Den Haag, over hoe de macht is. De regenten die het systeem dragen, hebben geen idee van wat ze hebben aangericht!

Break the system, Hulde voor deze actie, want het systeem heeft zijn ware gezicht getoond. Ik denk dat het systeem een fikse nederlaag heeft geleden.

Print Friendly, PDF & Email
Share