LEVENSGEVAARLIJK: ERIK VAN DEN EMSTER

EXTRA OP NRCOMBUDSMAN: MEET DE ZOMBIE-JOURNALISTEN; OOK LEVENSGEVAARLIJK! GAAT BAS HAAN EEN BOEK SCHRIJVEN OM WESTENBERG EN KALBFLEISCH VRIJ TE PLEITEN MET ALS TITEL: CHIPSHOL, HET COMPLOT ONTRAFELD? MAAKT BAS EEN EINDE AAN ALLE CHIPSHOL-‘KOMPLOT-THEORIEEN’?

VOORZITTER RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK BLIJKT MORBIDE EN PATHOLOGISCHE LEUGENAAR * HET HELE DRAMA-WESTENBERG EN KALBFLEISCH IS VEROORZAAKT DOOR DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK * IS ERIK VAN DEN EMSTER EEN DOOR JORIS DEMMINK BENOEMDE EN AANGESTUURDE PEDOFIEL?


Peter Poot van Chipshol op de VPRO-radio over Erik van den Emster. Let op hoe de staats-journalisten elke keer weer alles interpreteren en uitleggen in maximaal voordeel voor de staat en de macht.

Print Friendly, PDF & Email
Share