LEVENSGEVAARLIJK: DE HIRSCH BALLINS

EXTRA: MARCEL GELAUFF OVER PUBLEAKS, ZIJN EIGEN KLOKKENLUIDERS-SPEELTUIN * PEDO-MELDINGEN STROMEN BINNEN BIJ PUBLEAKS

EX-MINISTER VAN JUSTITIE SCHREEF CRIMINELE BRIEF AAN TOP VAN HET OM: HANDEN AF VAN PLUNDERENDE CURATOREN * EX-MINISTER DWINGT RECHTERS TOT BESLISSINGEN * HIRSCH BALLIN DE GROOTSTE CRIMINEEL UIT DE NEDERLANDSE JURIDISCHE GESCHIEDENIS * EX-MINISTER GEEFT BLIJK VAN DIEPE EN INTENSE SAMENWERKING MET CRIMINELE PEDOFIEL DEMMINK * DOCHTER EX-MINISTER IS ‘TERRORISME-EXPERT’ BIJ MEEST CRIMINELE ADVOCATENKANTOOR VAN NEDERLAND

Grijnzend prijkt hij op pagina 7 van De Telegraaf van 6 september tussen ‘terreurbestrijder’ Akerboom en ‘minister liegt nooit’ Opstelten: Ernst Hirsch Ballin. Gedrieen breken ze een lans voor een ‘idiotenfilter’ tegen ‘staatsgevaarlijke eenlingen’. Wij counteren dit initiatief met een criminele psychopaten-filter dat ervoor moet zorgen dat onze samenleving wordt gevrijwaard van levensgevaarlijke perverts als Ernst Hirsch Ballin. Reeds in 2008 konden we onthullen dat Ernst ‘idiotenfilter’ Hirsch Ballin samen met Demmink en Donner een SM-club frequenteerde in Breda. Niets mis mee. Go, Ernst, go! In de jaren daarna wierp Ernst zich op als de voornaamste beschermheer van de kinderverkrachter die nu onze complete rechtstaat heeft gesloopt: Joris Demmink. “Leugens” noemde Ernst de mededeling dat er drie aangiftes lagen tegen zijn SG en SM-vriend. “Gewoon niet waar!”. Daarna beet hij zijn voorlichter toe toen hij onraad rook bij het betreden van de NHVT in Breda : “Snel wegwezen als ze verkeerde vragen gaan stellen”. Ja, als er iemand het morele recht heeft een ‘idiotenfilter’ te lanceren is het onze dappere Ernst! Recent mochten we ook nog onthullen dat zijn dochter Marianne (foto) ‘expert terrorisme’ is bij Demmink-kantoor Pels Rijcken. Maar dit alles is slechts kinderspel, voorspel zo u wilt, bij wat Ernst werkelijk vermag als het gaat om crimineel handelen.

Enige weken geleden lekte namelijk -het was nog voor Publeaks, hoe is het mogelijk!- een brief uit van Ernst aan het OM. Aan de toenmalige topman van het OM zelfs, Harm ‘Marianne Vaatstra’ Brouwer. In deze brief draagt de minister het OM op om alle aangiftes die worden gedaan tegen plunderende curatoren in faillissementen -dat zijn dus alle curatoren van Nederland in alle faillissementen- te seponeren. Een dergelijke ‘algemeen bevel’ tot seponeren van een complete categorie aangiftes is ongekend en 100% crimineel. De achtergrond hierbij is dat veel advocatenkantoren in deze tijden van crisis te kampen hebben met een zeer sterke terugval in omzet. Als compensatie gaan ze het insolventierecht in met als business-model het leveren van curatoren die vervolgens de boedels leeghalen ten faveure van de kantooromzet en ten detrimente van de wettige schuldeisers van de boedels. Via deze oekaze beschermt de minister dus de advocatuur en zien we hoe het ene deel van de zwarte mafia het andere deel helpt. Maar Ernst gaat nog verder. Want hij geeft niet alleen het OM bevelen -wat al ernstig genoeg is-, hij blijkt ook gerechtshoven op te dragen hoe er besloten moet worden als er beroep wordt ingesteld tegen de beslissing te seponeren (art. 12-procedures). Hiermee schendt Ernst op direct en flagrante wijze de trias politica, een ongekende doodszonde die zou moeten leiden tot de directe arrestatie van deze crimineel. Maar in plaats van in de cel te zitten werkt Ernst aan een ‘idiotenfilter’! Peter Poot van Chipshol heeft de PG van de Hoge Raad, mr. Fokkens, om een toelichting gevraagd bij deze bijzondere blijken van rechtsopvatting van Ernst Hirsch Ballin.

Print Friendly, PDF & Email
Share