LENSINK VERRADEN DOOR VAN ESSEN

HOER VAN ORANJE MARIELLE VAN ESSEN ONTKURKT DE CHAMPAGNE MET PEDO-LAWYER RICHARD KORVER OP ELIMINATIE WAXINEWERPER * WOEDE IN DE OPMAAT NAAR PRINSJESDAG BEREIKT EEN KOOKPUNT * SERIEUZE VERDENKING: MARIELLE VAN ESSEN BETAALD DOOR BEATRIX

WOEDE IN DE AANLOOP NAAR PRINSJESDAG ZWELT AAN EN AAN: KOCHT BEATRIX DE ADVOCATE VAN ERWIN LENSINK? * HOE CRIMINEEL EN ACHTERBAKS OPEREERT ONS STAATSHOOFD?

Woest was Erwin Lensink op deze site en op Micha Kat. HP/de Tijd-journalist Bas Paternotte meende zelfs nog een extra vat olie op dit vuur te moeten werpen [jammer dat hij de Demmink-tapes niet durfde te gaan bekijken bij Adele van der Plas; te druk met het afzeiken van deze site!]. Maar kijk nu eens? Waar staan we nu anno Prinsjesdag 2011? Lensink krankzinnig verklaard. Volgespoten met gif van big farma. Een tweede jaar in de dwangbuis. Paternotte blijft deze site niettemin en tegen beter weten in belachelijk maken. Beste Bas, was het niet zinniger en journalistiek veel relevanter geweest je pijlen te richten op waxine-rechter De Loor Alwin die nota bene in je eigen blad is omschreven als ‘ontoerekeningsvatbaar’ en ‘in aanmerking komend voor TBS?’ Ach, we laten Bas maar aanmodderen. Wij hebben hier op deze site the real thing. De echte stront. De grote fraude. Het verraad. Inderdaad: spook-advocate Marielle van Essen, precies zoals we altijd al hebben gezegd en gesteld. Zowel Van Essen als haar collega Richard Korver werken voor de pedo-criminelen en het koninklijk huis. Justitie in Nederland anno 2011.

Hieronder volgt een korte lijst met acties die Marielle van Essen had moeten uitvoeren als ze een oprechte advocate was geweest die de belangen diende van haar client en niet van de Bilderberg-crimineel Beatrix von Amsberg:

-Ze had een KG moeten aanspannen over de nep-verklaringen van de ‘getuigen-deskundigen’ van het OM die overduidelijk niet voldeden aan de eisen van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. De eis: deze verklaringen moeten buiten de zaak blijven omdat ze evident zijn ingestoken door Beatrix.
-Ze had de rechter direct moeten wraken toen deze op opzichtige wijze haar partijdigheid liet blijken door de getuigen-deskundigen van het OM met de grootste welwillendheid tegemoet te treden en die van Lensink het vuur aan de schenen te leggen. De partijdigheid van de president ging zelfs zo ver, dat de getuige-deskundige van Lensink werd gevraagd naar kwalificaties en getuigschriften terwijl deze een gevestigde naam was in de forensische psychiatrie.
-Ze had journalisten inzage moeten geven in de rapporten van de nep-deskundigen van het OM zodat deze rapporten aan flarden hadden kunnen worden geschoten hetgeen bij uitstek in het belang was van haar client. Van Essen weigerde inzage waarmee ze haar verradersrol volledig blootgaf.
-Ze had een KG moeten aanspannen tegen de gedwongen medicatie voor haar client omdat dit onmenselijk is en in strijd met internationale verdragen.

Van Essen voerde een toneelstuk op. Een operette. Maar nu komt het ergste. Er zijn sterke aanwijzingen dat Van Essen wordt betaald door Beatrix. Het pompeuze en extreem luxe kantoor waar zij -met pedo-lawyer Richard Korver- is gehuisvest, direct naast het paleis van Bram Moszkowicz op de duurste locatie van Amsterdam in de Gouden Bocht van de Herengracht, is bezit van de Van Eeghen Groep. De familie Van Eeghen onderhoudt zeer nauwe banden met het koninklijk huis die teruggaan tot in de tijd dat beide families de zakken vulden met drugshandel in Azie. Onze hypothese is dat de Oranje-pedo-mafia het kantoor Korver & Van Essen heeft opgericht om smerige zaakjes op te knappen, zogenaamd als ‘raadslieden’ van mensen die een conflict hebben met de Oranje-pedo-bende. Zoals Erwin Lensink, de ‘Damschreeuwer’ en de ouders van de door Robert M. en anderen misbruikte kinderen. Precies om deze reden reageert de politie zo hysterisch als wij ons in de nabijheid begeven van het ‘spook-kantoor’ en werd Micha Kat er tot twee keer toe onrechtmatig gearresteerd. En hoe kunnen de ‘strafrechtboeren’ die ‘damschreeuwers’ en ‘waxinewerpers’ bijstaan ooit zo’n pand betalen? Nee, ze hebben dat kantoor vast en zeker gekregen van Beatrix! Een complot? Bien sur, maar wat is tegenwoordig geen complot? Het ‘uitlekken’ van de miljoenennota? Bas Paternotte, kom er maar in!

Print Friendly, PDF & Email
Share