LEISTRA EN VAATSTRA: AANGIFTE, UPDATES

LEES HIERONDER DE COMPLETE VERDENKING TEGEN ELSEVIER-JOURNALIST GERLOF LEISTRA * OOK HOOFDREDACTEUR ARENDO JOUSTRA DIEP IN DEMMINK-GATE * NICHT VAN DE HOOFD-BRON BLIJKT BIJ ELSEVIER TE WERKEN * MICHA KAT GEROYEERD DOOR NVJ?

AAN DE ORDE IS NIET DE VRAAG OF LEISTRA BETROKKEN IS GEWEEST BIJ DE MOORD OP VAATSTRA, MAAR OF MICHA KAT DE WET HEEFT OVERTREDEN MET ZIJN ARTIKEL OVER LEISTRA * JOURNALISTEN ZIJN NIET VERPLICHT DE WAARHEID TE SCHRIJVEN, WEL HUN STUKKEN NAAR VERMOGEN TE ONDERBOUWEN EN DAT HEEFT MICHA RUIMSCHOOTS GEDAAN * LEES VERDER VOOR HET OVERZICHT VAN HET BEWIJS TEGEN LEISTRA

Hieronder een overzicht van wat er ter tafel ligt tegen Gerlof Leistra van Elsevier:

1. Een bron beschuldigde Leistra van aanwezigheid bij de rituele lustmoord op Marianne Vaatstra in 1999. Toen deze beschuldiging werd geuit was zij nog advocate met een eigen kantoor. Kort daarna is er een tuchtklacht tegen haar ingediend die erop neer komt dat zij gestoord is en het vak niet meer zou mogen uitoefenen. Voor zover wij kunnen beoordelen is deze klacht gegrond verklaard waardoor zij nu niet langer advocate is. De verklaring van de advocate is hier te lezen. Wij hebben ons deze beschuldiging niet ‘eigen gemaakt’ zoals dat juridisch heet maar gepresenteerd als op zichzelf staand nieuwsfeit onder de kop Bronnen: Leistra in pedonetwerk. Daarenboven zijn we pas tot openbaarmaking van de beschuldiging overgegaan nadat een andere website deze als eerste had geuit. Hiermee is voor het OM een onneembaar juridisch verdedigings-bastion opgetrokken.

2. Leistra heeft in 2005 een necrologie gewijd aan een Zeeuwse pedofiel met Joris Demmink als ‘een van zijn beste vrienden’ (Leistra). Zowel deze pedo als Demmink zijn verbonden aan een stichting die een meisjeshuis runt in Sihanoukville, een berucht pedo-paradijs in Cambodja. In het betreffende artikel wordt Demmink sprekend opgevoerd, iets wat in geen enkele andere publicatie is gebeurd. Dit bewijst dat er speciale banden bestaan tussen Leistra en Demmink. Hier de achtergronden. Opvallend is ook de positie in het Cambodja-bestuur van een hoge bankier van Fortis, de bank die werd geleid door de pedofielen Lippens en Davignon.

3. Leistra laat in zijn werk zien dat hij volledig aan de leiband loopt van Justitie. Dit wijst op een chantabele positie waarbij hij moet schrijven wat Justitie zegt omdat Demmink kennis heeft van zijn betrokkenheid bij de Vaatstra-moord. Zo werken alle criminele netwerken. Er is geen enkel voorbeeld van Leistra als zelfstandig denkend journalist. Met name in de zaak-Vaatstra weigert Leistra elke lezing serieus te nemen die indruist tegen de -reeds bewijsbaar leugenachtige- lezing van het OM.

4. De hoofdredacteur van Leistra, Arendo Joustra, schreef op het hoogtepunt van de zaak-Demmink in 2007 kort na de aangifte van Baybasin een bizar pro-Demmink commentaar dat in strijd was met alle toen beschikbare feiten. Joustra wil thans niets meer zeggen over de zaak en niet ingaan op het betreffende commentaar. Dit commentaar is alarmerend in combinatie met de beschuldiging aan het adres van Leistra. Joustra is homofiel en een bekende van Demmink. Ook Leistra is een bekende van Demmink zoals wordt bewezen in zijn stuk over de Zeeuwse pedo. Demmink was baas van de asielzoekerscentra ten tijde van de moord op Marianne. Het asielzoekerscentrum in Kollum heeft reeds direct een allesoverheersende en centrale rol gespeeld in de zaak die ook reeds direct door alle media werd verzwegen, uiteraard ook door Leistra en Elsevier.

5. Leistra was aanwezig op de afscheidsreceptie van Harm Brouwer als topman van het OM. Brouwer speelde een hoofdrol in de Vaatstra-zaak als hoofdofficier in Leeuwarden. Leistra weigert de feiten over Brouwer tot zich te nemen en/of te onderzoeken, des te stuitender in het licht van zijn sleutelrol bij het laten ontsnappen van de twee hoofdverdachten Feik en Ali. Nimmer heeft Leistra iets over deze twee asielzoekers willen publiceren ondanks overweldigend bewijs voor het sleutelrol in de zaak-Vaatstra.

In onze ogen tonen deze vijf punten overtuigend aan dat Leistra geen journalist is, maar een hitman van Demmink. Er is geen twijfel mogelijk. Tevens vormen deze punten meer dan voldoende juridische basis voor artikelen die Leistra koppelen aan de moord op Vaatstra, zulks temeer nu er ook directe beschuldigingen in die richting worden geuit nog wel door een advocate. De wijze waarop wij de artikelen hebben gebracht laat een grote zorgvuldigheid zien met respect voor Leistra en het onderwerp.

Print Friendly, PDF & Email
Share