LEISTRA: BESCHULDIGING IS WAANZIN

GERLOF LEISTRA REAGEERT OP BESCHULDIGING ADVOCATE * LEISTRA KENT DE BRON * LEISTRA DREIGT MET AANGIFTE TEGEN DEZE WEBSITE

Elsevier-journalist Gerlof Leistra stelt in een gesprek met deze site dat de beschuldiging dat hij deel uitmaakt van een pedo-netwerk, geuit door een advocate en door een website, geheel en al onjuist is. “Ik ben vader en hou juist veel van kinderen” zegt Leistra. Of Leistra lid is van het ‘netwerk’ weten wij uiteraard niet. Op ons rust slechts de plicht de dingen die we publiceren naar vermogen te onderbouwen. Dat iemand als lid van de Balie Leistra van voornoemd feit beschuldigt is zwaarwegend. Leistra bevestigt dat er inderdaad sprake is van een (ex?) advocate die hem aldus beschuldigt en weet wie het is. Sterker: hij heeft zelfs uitgebreid met haar gesproken. Leistra: “Deze vrouw is als bron niet serieus te nemen.” Deze site besloot destijds afstand te nemen van deze bron omdat bepaalde elementen van haar verklaringen niet verifieerbaar bleken. Maar op andere punten bleek de advocate juist weer te beschikken over insider informatie. Toen een andere website melding maakte van de betrokkenheid van Leistra bij ‘satanische rituelen’,

besloot deze site de verklaring van de advocate over Leistra ‘af te stoffen’ en -onder uitdrukkelijke en expliciete verwijzing naar de andere website- te berichten dat ‘bronnen’ (de advocate en de website) berichten dat Leistra ‘deel uitmaakt van een pedo-netwerk’ net als (zie foto) Dick Berlijn en Joris Demmink. Deze beschuldiging werd verder onderbouwd met circumstantial evidence die een bijzondere relatie laat zien tussen Leistra en Joris Demmink. Feit is dat deze site op geen enkele wijze onwaarheid heeft gesproken. Daarbij is er zeker de mogelijkheid dat Leistra op geen enkele wijze betrokken is bij kindermisbruik. Natuurlijk. Geen enkele journalist heeft de plicht de waarheid te schrijven. Dat kan ook niet. Sterker: journalisten, met name die van de MSM, schrijven vrijwel nooit de waarheid. Deze site heeft qua waarheid de hoogste succes rate van alle Nederlandse media. [LAATSTE NIEUWS OVER MARIKO-GATE WAS OPNIEUW EEN PRIMEUR VAN KLOKKENLUIDERONLINE]. Wij menen dat wij, met name door de presentatie van de informatie waarin de auteur reeds in de kop nadrukkelijk afstand neemt door deze expliciet en geheel toe te schrijven aan ‘bronnen’ aan onze zorgvuldigheidsplicht als journalisten hebben voldaan.

Print Friendly, PDF & Email
Share