Leiden: the battle of Bilderberg

balkenendejoker4Ongekend spektakel gisteravond in Leiden rond het hoofdkantoor van de criminele Bilderberg-organisatie op de Zonnebloem in de Merenwijk. Maar niet alleen daar. Nadat uw webmaster en zijn team unieke opnames hebben weten te maken van het Bilderberg-HQ en de mensen die daar wonen –er werd toegegeven dat Zonnebloem 26 een Bilderberg-pand is en dat de vrouw die daar woont werkzaam is voor Bilderberg– werden zij door een politiewagen met gillende sirenes klemgereden waarna uw webmaster werd ingerekend en vastgezet, volgens de politie op grond van de wet-ID: hij was zijn paspoort vergeten. De politie gaf toe rond het pand bijzondere surveillance- en veiligheidsmaatregelen te nemen! Enige uren daarvoor legde uw webmaster op hetzelfde politiebureau Langegracht een volledige verklaring af over het bekladden van het bewuste pand in september. Hierbij bleek dat de recherche te Leiden een enorm dossier heeft over Bilderberg en de acties van uw webmaster!  Toen de agenten vernamen dat uw webmaster die middag reeds op het bureau was geweest om de verklaring af te leggen nadat de Bilderbergers aangifte tegen hem hadden gedaan, lieten ze hem gaan. Na zijn verhoor deed uw webmaster op zijn beurt aangifte tegen de Stichting Bilderberg en de Nederlandse leden -met name Balkenende en Beatrix- wegens ondermeer  samenspanning met buitenlandse mogendheden en ondermijning van de Nederlandse staat (artikelen 93, 97, 97a en met name 96 str.). Deze aangifte werd opgenomen in het computersysteem onder nummer PL1643 2010002705-1. Het is nog nooit eerder gebeurd dat aangifte is gedaan tegen de Bilderbergers en dat de Bilderbergers zelf aangifte hebben gedaan! De beelden van de bijzondere namiddag in Leiden zijn binnenkort te zien op deze website.

Print Friendly, PDF & Email
Share