LEEUWARDER COURANT OOK IN STRIJD

ANKER-BROERS NU OOK ‘SLACHTOFFER’ VAN ONS TEAM: ankerbrief * ANKER-BROERS WERKEN SAMEN MET OM, ZIJN DUS BEDRIEGERS * STEPHANIE WIL AANGIFTE DOEN TEGEN DEZE SITE * MAANDAG KOMT HENKIE MOUS MET ‘ULTIEM RAPPORT’ OVER ZAAK-VAATSTRA * PEDO-ONDERZOEKER BOLHAAR VOLGT HARM BROUWER OP ALS TOPMAN OM

Breaking news, beste mensen! Uit Friesland krijgen we nu te horen dat de LC vandaag enkele enorme stukken heeft gewijd aan de ontwikkelingen in de Vaatstra-zaak met het accent op onze onthullingen en activiteiten! Meerdere pagina’s! We krijgen deze stukken vandaag doorgescand, maar de eerste berichten zijn dat ze het OM en de leugens en manipulaties van het parket volledig steunen en ons willen wegzetten als…. drie keer raden… ja, IN EEN KEER GOED! KOMPLOTDENKERS! De helden van de vrije pers van de LC hebben het stuk echter niet op de site durven plaatsen, natuurlijk uit angst

te worden bedolven onder ‘terroristische emails’ van ‘hysterische en rancuneuze komplotdenkers’ die niet alleen ‘banden onderhouden met Al Qaida’ maar ook nog eens geloven in UFO’s en graancircels!! Groot gelijk, mensen van de LC! Duik maar weg! Misschien dat de Anker-broers nog wel een mooie advertentie plaatsen als dank voor jullie ‘steun’ bij het onder de pet houden van het ware verhaal over de moord op Marianne! En Henkie Mous er nog eentje onder! Dan kunnen jullie weer een paar maanden verder in dienst van de waarheid, het vrije woord en Friesland!

Print Friendly, PDF & Email
Share