KRANKZINNIGHEID ROND KRONING

WELK BIZAR SPEL WORDT HIER GESPEELD? * WORDT ER NU ‘OPHEF’ GECREEERD ROND DE ‘ONRECHTMATIGE AANHOUDING’ VAN JOANNA TERWIJL WORDT GEZWEGEN OVER DE MAANDENLANGE DETENTIE VAN LENSINK EN KAT? * ZIE OOK DE UITSTEKENDE NIEUWE SITE WAARINHOLLAND

Dat Joanna van der Hoek controlled opposition is behoeft geen nader betoog. We wisten haar zelfs direct te linken aan de crimineel corrupte Kofi Annan die nota bene guest of honour was van het koninklijk huis. Maar liefst drie keer mocht ze komen bij Pauw & Witwasman. Joanna lijkt een variant op Geert Wilders die is ingezet om een tweede Pim Fortuyn ‘af te vangen’. Zo moet Joanna het ‘republikeins verzet’ afvangen en ervoor zorgen dat de media geen enkele aandacht besteden

aan de boodschap van mensen als Erwin Lensink. Het is de oude, machiavellistische leer van de oppositione controllata: creeer je eigen tegenstanders. Deze ‘tegenstanders’ moeten het mogelijke verzet onder het volk kanaliseren en onschadelijk maken. Wij voorspellen dus dat Joanna binnenkort de Machiavelli-prijs gaat krijgen. Maar intussen kan de monarchie door haar acties natuurlijk wel enige schade ondervinden, al zal die schade niet groot en blijvend zijn, ongeveer net zo als je een beetje ziek kunt worden van een vaccinatie met daarin het virus waartegen het vaccin -als het tenminsite niet afkomstig is van ome Ab- uiteindelijk beschermt.

Print Friendly, PDF & Email
Share