KORVER & VAN ESSEN PURE MAFIA

BINNENKORT NIEUW BEELDMATERIAAL VAN KORVER & VAN ESSEN * VOLGENDE WEEK UPDATES DOODSBEDREIGING AAN ADELE VAN DER PLAS * EMAILS VAN PED0-ADVOCAAT KORVER IN ACTIE

Bovenstaand fragment vormt het bewijs dat Erwin Lensink meerdere keren het woord ‘granaat’ heeft geroepen alsvorens zijn waxinelicht-houder in een boogje richting gouden koets te gooien. Het OM heeft dit weggelaten uit de tenlastelegging en alle media hebben het verzwegen, de stoere Bas Paternotte van HP/de Tijd die de zaak zo ‘nauwgezet‘ volgt incluis. Waarom wordt dit feit algemeen geboycot?

Dat lijkt duidelijk:de openlijke associate van Beatrix met ‘granaat’ wordt levensgevaarlijk geacht. Op zich wel te begrijpen in een land vol slikkers van levensgevaarlijke ssri-pillen, gefrustreerde en weg-bezuinigde Afghanistan-veteranen en slaachtoffers van pedo-netwerken. Maar hiermee is de totale corruptie van het OM ook direct bewezen: de belangen van Bilderberg-Bea gaan voor het opbouwen van een eerlijk en feiten-getrouw strafdossier. Maar nog erger wordt in het licht van dit alles de rol van spook-advocate Marielle van Essen: zij heeft hiermee immers een dodelijk wapen in de hand waarmee ze het OM per direct niet-ontvankelijk kan laten verklaren maar dat doet ze niet! Daarentegen laat ze Lensink wel afvoeren naar de Oranje-goelag van het PBC zonder protest aan te tekenen en weigert ze de rapportages van de corrupte getuigen-deskundigen af te geven aan journalisten [meer backgrounds over de falende pseudo-verdediging door van Essen].

De reactie van Richard Korver op ons bezoek aan zijn kantoor op 11 mei was verbijsterend en zegt alles: we hebben hier te maken met een crimineel, pure mafia. We krijgen thans meerdere tips binnen dat ook Korver deel uitmaakt van een pedo-netwerk. Het kan moeilijk anders. In elk geval werkt hij op volle toeren aan zijn PR: vorige week een interview in Spits en deze week weer publiciteit in tal van andere media waarmee hij de indruk wil wekken dat hij ‘onafhankelijk’ is en een ‘luis in de pels’ van de macht. De waarheid is dat hij met deze macht samenwerkt en door de Staat op de Amsterdamse zedenzaak is gezet -zoals we hebben aangetoond via een brief van Eberhard van der Laan- met als enig doel de schade voor de kinderverkrachters te minimaliseren.

De bron die bekend staat als de ‘Rolodex-man’ heeft de naam Richard Korver genoemd als lid van een pedo-netwerk, een van de namen van de ‘lijst van 200’. Ook krijgen we een tip dat Korver juridisch werk doet voor Warwick Spinks, een van de belangrijkse leveranciers van kindervlees. Maar onderstaande email-wisseling van de vader van een door het pedo-netwerk ontvoerd meisje met Korver is wel zeer veelzeggend:

Geachte heer Micha Kat-Journalist,

Bijgevoegd vindt u mijn ‘mailboom’ met dhr Richard Korver inzake de kwestie xxx vs. Amsterdamse politie. Ik stuur u deze in goed vertrouwen toe omdat de toon en uw even frappante waarneming (YouTube) naar mijn inzicht overeenkomsten vertoont en, wellicht, u tot journalistieke en/of morele steun kan zijn in uw deel van de strijd tegen het zo extreem geperverteerd gezag/georganiseerd kindermisbruik.

Bijgevoegd vindt u de orginele tekst & copy aangetekende verzending aan toenmalig burgemeester Job Cohen ten einde inzage te krijgen in het door mijzelf aangevraagde 2de onderzoek inzake voortgezet krankjorem politie-optreden inzake mijn al zo mishandeld kind: ik heb Cohen-rapport nooit mogen ingezien, ook mijn aangetekend schrijven is onbeantwoord gebleven.
En daarmee mijn dochter xxx spoorloos cq. ontvoerd.
Het 1ste onderzoek is door toenmalig burgemeester Patijn behandeld, welk heeft geleid tot een resprimande van de agent, Johan Schutte die als eerste heeft geprobeerd, 21 dec. 1998, mijn dochtertje uit haar ouderlijk huis te sleuren in opdracht van haar opa. dhr Peter Trooster-voormalig vastgoedmanager PRAXIS (zie MaxiPraxis ZuidAs: oa. zijn werk, en dus een goed bekende op het gemeentehuis).
Het onderzoek-Cohen betrof het geconstateerde feit dat agent Schutte (voorheen Houtmankade, nu Balistraat, chef Joustra nu Jan van Lent) naast intimideren van onderzoek van seksueel kindermisbruik (1998) zich jaren later ook heeft ingezet desbetreffend meisje spoorloos te houden (2005): Cohen heeft dit opvolgend feit in overleg met rapportschrijver Van Lent onder het tapijt geveegd terwijl klager incl. intimideren naasten, afsluiting gas & electra, uitzetting woning, etc. zich maar moet zien te redden.
In 2007 komen zowel GGD (Herman Plas) als politie (buurtregisseur Richard Hoogeboom) tot de conclusie dat, inderdaad, ieder verifieerbaar levensteken van xxx ontbreekt.
Daaropvolgend ben ik door de ongevraagd tussen beide komende GGZ (Alexander Achilles) bedreigd met gedwongen opname en medicatie.
Het een en ander heeft met behulp van de werkelijk integere Herman Plas (GGD-Amsterdam)
geleid tot de huidige situatie dat Amsterdam een deel van mijn schulden heeft ingelost en zonder enige tegenverplichting mijn huur, gas & electra betalen.
Een patstelling zo u wellicht begrijpt die ik misschien heb volgehouden door mijn harde kop vanuit topsport (wielrennen), 25 jaar succesvol fysiotherapeut maar bovenal mijn even simpele als liefdevolle betrokkenheid op mijn dochtertje xxx, vanaf 21 december 1998 aangevallen door deurintrappende, schreeuwende geuniformeerde heren met een pistool op hun heup. Mede dankzij uw werk is mij gaan dagen hoe breekbaar de ruggengraat van de Staat der Nederlanden is, en daarom die van het individu geboden.

U zult in deze context (bijgevoegde Korver-mail) begrijpen dat ik u acties voor het kantoor van Korver & Van Essen op YouTube met evenveel ontzag als enthousiasme volg.
Graag voorzie ik in een koffie verkeerd om gezamenlijk af te tasten in hoeverre de kwestie xxx feiten verschaft ten einde dit monster tussen de ogen te raken.

Ter kennismaking nodig ik u uit via Google en YouTube kennis te maken met mijn huidige dagbesteding, te weten fotografie.

Hoogachtend,
xxxxxx

—– Forwarded Message —-
From: plu fo To: Richard Korver
Sent: Thu, October 28, 2010 8:36:45 AM
Subject: Re: Bericht voor Mr. Richard Korver

Geachte heer Richard A. Korver-voorz. LANSZ

Dank voor uw tariefopgave in reactie op mijn verzoek om een orienterend gesprek
inzake een buitengewoon ernstige kwestie rond seksueel kindermisbruik, vastgoed, advocatuur, politie en een spoorloos verdwenen kind (zie mijn korte samenvatting in onderstaande, eerste mail).

Ik betreur echter uw attitude dat aan een dergelijk gesprek direct een prijskaartje hangt, zelfs niet mogelijk is wanneer het slachtoffer aangewezen zou zijn op een toevoeging.
Nu zo gebruikelijk is binnen deze crimescene om de slachtoffers te isoleren, het zwijgen op te leggen en afhankelijk te maken, ik vertrouw op uw expertise, zal deze wijze van hulp voor een grote groep kinderen (..) bijdragen aan de toch al zo indrukwekkende pijn van onmacht en isolement. U heeft voor deze groep, zo laat u
weten, ‘voorlopig geen tijd’.

U verwijst mij nu door naar LANZS waar u voorzitter van bent, zonder een specifieke naam te noemen van een advocaat die wel het slachtofferbelang voorop stelt, niet selecteert op inkomen en werkzaam is binnen de regio Amsterdam.
Gelet op de bittere noodzaak van gespecialiseerde hulp in deze kwestie, wil ik u daarom als voorz. LANZS nogmaals vragen of u ons naar een dergelijk advocaat kunt doorverwijzen.

Dank voor uw aandacht!

Met vriendelijke groet,
Martin Pluimers (gezagh. ouder xxx: vermist sinds 12 juni 2001)

From: Richard Korver
To: plu fo Cc: Richard Korver
Sent: Tue, October 26, 2010 11:18:42 AM
Subject: RE: Bericht voor Mr. Richard Korver

Geachte heer Pluimers,

Mijn uurtarief is € 225,00 exclusief 5% kantoorkosten en 19% BTW. Alle LANZS advocaten hebben het belang van het slachtoffer voor ogen als zij het slachtoffer bijstaan.

Met vriendelijke groet,

Richard A. Korver

Van: plu fo [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 19 oktober 2010 11:31
Aan: Richard Korver
Onderwerp: Re: Bericht voor Mr. Richard Korver

Geachte heer Richard Korver,

Zoals u wellicht uit mijn korte samenvatting heeft kunnen begrijpen gaat er in de kwestie van mijn spoorloos verdwenen dochtertje Ravelle heel veel geld om.

Voor dit moment 2 vragen, te weten:

Uw uurtarief is?

En kent u wellicht als voorzitter LANSZ collega-advocaten die primair het belang van zedenslachtoffers voor ogen heeft?

Een dergelijk advocaat is in deze kwestie onontbeerlijk daar immers maar al te vaak is gebleken dat omkoping & intimidatie een doorslaggevende rol spelen.

In de hoop spoedig van u te mogen vernemen, zie ik met grote belangstelling uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Martin A. Pluimers, gezaghebbend ouder

From: Richard Korver
To: [email protected]
Sent: Mon, October 18, 2010 3:31:22 PM
Subject: FW: Bericht voor Mr. Richard Korver

Geachte heer Pluimers,

Onder dankzegging voor uw e-mail van 12 oktober jl. verzoek ik u mij te berichten of u mij op betalende basis wenst te consulteren of dat op toegevoegde basis wenst te doen. Op dit moment neem ik namelijk geen toegevoegde zaken aan.

In afwachting van uw berichten verblijf ik,

met vriendelijke groet,

Richard A. Korver

HERENGRACHT 499 (1017 BT) AMSTERDAM T +31(0)20 – 535 75 65 F +31(0)20 – 535 75 60 WWW.KORVER-VANESSEN.NL
STICHTING BEHEER DERDENGELDEN KORVER & VAN ESSEN: FRIESLAND BANK N.V. 29.73.93.286

De informatie in en bijgesloten bij dit e-mailbericht, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke en bevoorrechte gegevens bevatten. U mag dit bericht niet gebruiken, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekend maken aan derden. Indien u dit bericht per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u deze e-mail retour te mailen naar de afzender dan wel te bellen met +31 (0)20 – 535 75 65. Korver & Van Essen advocaten | lawyers is een samenwerkingsverband van (rechts)personen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen uitbetaalt, te verhogen met het bedrag van het eigen risico.

The information sent in and enclosed with this e-mail message is exclusively destined for the named recipient only. It may contain confidential and privileged information. Unauthorized use, disclosure or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail by mistake, please return this e-mail to the sender or call +31 (0)20 – 535 75 65. Korver & Van Essen advocaten | lawyers is a professional partnership consisting of (legal)persons. Our liability is limited to the amount paid out by our professional liability insurance, plus the amount of the own risk.

Fout! Bestandsnaam niet opgegeven.

Van: Goes, Annemiek [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2010 16:45
Aan: Richard Korver
Onderwerp: FW: Bericht voor Mr. Richard Korver

Beste Richard,

Deze vraag kwam ook binnen bij Lanzs.

Kun je hier met spoed op reageren?

Met vriendelijke groet,

Mw mr Annemiek Goes

Van: plu fo [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2010 13:21
Aan: [email protected]
Onderwerp: Bericht voor Mr. Richard Korver

Geachte heer Mr Richard Korver,

Ik heb u een week geleden telefonisch via uw secretaresse benaderd voor zo mogelijk een gesprek betreffende mijn spoorloos verdwenen dochter, xxx (geb. 19 aug. 1996 te Amsterdam)

Zij is 2001 verdwenen in reactie op onderzoek naar seksueel kindermisbruik.

Ik ben (gedeeld) gezaghebbend ouder en wordt in deze kwestie sinds 1998 met mn leven bedreigd, evenzo alle hulpverlening om ons heen.

De eerste fakkel is door Ravelle’s opa geworpen, 21 december 1998, gemotiveerd met de stelling dat het onderzoek naar seksueel misbruik cq. Ravelle onbegrepen signalen (baby/peuter) hem had aangewezen als dader: het onderzoek moest echter nog aanvangen (….).

Op 21 december 1998 heeft opa via zijn vastgoedcontacten enige agenten een inval laten plegen om Ravelle uit huis te halen en de hulpverlening de mond te snoeren: sindsdien is alle jeugdzorg of rechtspraak rond Ravelle op soortgelijke wijze geintimideerd geraakt.

De moeder van Ravelle?: het is in eerste instantie haar psychiater toentertijd die het eerste alarm afgaf, daaropvolgend een collega, een huisarts en, bijvoorbeeld hoofdpoli jeugspsychiatrie prof dr Cohen. xxx’s moeder, xxx, was onder behandeling agv. impulsief suicidale neigingen agv. vergaande mishandeling in vroege jeugd door…xxx’s opa, dhr Peter Trooster

Zijn deze hoofdlijnen voldoende om een eerste orienterend gesprek te mogen aangaan met u?

Zou u mij via dit mailadres kunnen antwoorden? Mijn telefoon -06 154 96 838- is nog minder betrouwbaar.

Dank voor uw aandacht!

Hoogachtend, Martin Pluimers

(zie YouTube of Google mbt. mijn huidige werk, fotografie. Eerder 25 jr vrijgevestigd fysiotherapeut te Santpoort Noord)

Print Friendly, PDF & Email
Share