KORT GEDING MICHA KAT

*WE PROBEREN U ZO SNEL MOGELIJK DE UPDATES TE GEVEN VANUIT DE RECHTBANK IN DEN HAAG, HOUDT DE WEBSITE IN DE GATEN* HET KORT GEDING BEGINT OM 12 UUR*

We houden u steeds up to date, met dank aan Niburu.co

LEES VERDER VOOR UPDATES

 • -12.00 uur kort geding begonnen
 • – 12.04 uur – Micha zijn advocaat is het kort geding begonnen , zij eisen vervroegde vrijlating
 • -12.24 uur – Advocaat beroept zich op de vrijheid van meningsuiting
 • (noot: in de rechtbank is de conversersatie heel slecht te horen, publiek zit buiten de rechtbank, op een groot scherm mee te kijken, mag niet naar binnen)
 • -12:28 uur- Advocaat Micha Kat beroept zich op citaten van het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • 12:31 uur – Advocaat neemt voorschot op de negatieve uitspraak en geven aan bereid te zijn naar het europese hof te gaan.
 • 12:32 uur- Micha Kat voert het woord, maar wordt de mond gesnoerd door partijdige rechter Paris ( rechter Paris, zoek op relatie chipshol en Eddie de Kroes)
 • 12:38 uur- Micha vraagt aan rechter Paris of hij rechter Westenberg kent en hij weigert te antwoorden
 • 12:39 uur- korte schorsing
 • 12:41 uur -Micha Kat vraagt de rechter of hij corrupt is en de rechter zegt dat hij het niet moet omdraaien
 • 12:42 uur- Micha Kat zegt dat er een tuchtklacht zal komen tegen de landsadvocaten van Pels Rijcken & Drooglevewr Fortuijn ivm verleden met micha en dat hij hier nu zit. in conflict met gedragsregels
 • 12:44 uur – Micha Kat zegt: 4 zaken door de staat aangespannen om zichzelf schoon te praten zombie processe noemt kat het! wat wil men dan zegt Kat “dat de klodders (bloed dus) rondvliegen?
 • 12:45 uur – Micha KAt zegt: ik zit 6 weken vast vanwege “voorwaardelijke opzet tot publicatie”, ongrondwettig en nog erger doordat ik journalist ben.
 • 12:46 uur- Micha kat zegt: k heb notabene 2 rechters ontmaskerd via mijn site! Hier is sprake van een gestapo organisatie, je wordt kalltgestellt er wordt nooit inhoudelijk gereageerd.
 • 12;47 uur- Micha Kat wilt doorpraten maar wordt steeds geweigerd door rechter, maar hij blijft doorstrijden. (100 man publiek ongeveer)
 • 12:49 uur- Demmink kwestie komt aan bod door Micha. Micha zegt ook elzevier nos heeft justitie naar gelekt, justitie heeft klokkenluideronline.is gehackt.
 • 12:50 uur- Landsadvocaat Pels Ruckers , Ten broecke in verweer
 • 12:54 uur- Ten Broecke refereert aan art 69 strafvordering, art 80 strafvordering
 • 12:55 uur- uitzondering wordt alleen gemaakt als de regels van het europees hof dat zoude toewijzen, aldus ten Broecke
 • 13:01 uur- broecke zegt dat er geen sprake is van uitzonderingsregel op basis van de regels van het eurposees hof.
 • 13:02 uur – het verwijt van mich tav raadskamer wordt ook van gezegd dat dat niet gegrond is
 • 13:03 uur – Het gaat de eiser niet om de voorbereiding maar om de inhoud en de beslissing zou dus moeten zijn dat er geen aanleiding is aan te nemen dat de raadkamer verwijtbaar is.
 • 13:04 uur- Ten broeke zegt : micha wil ingeven om zich als journalist tijdens de schorsing terug te trekken
 • 13:06 uur- Ten Broecke zegt: met mij kun je afspraken maken. ik ben een keurig opgevoede jongen….(Zou Micha Kat gezegd hebben, volgens ten broecke, )
 • 13:07 uur – Ten Broecke zegt : Vervolgens zou hij toch onbetamelijke coments hebben geplaatst waarbij wordt gezegd dat Micha aan heeft gegeven dat het niet hij was die dat deed en dat dat niet antoonbaar is. dat verwerpt de landsadvocaat omdat micha eigenaar is.
 • 13:11 uur – Ten Broecke zegt   bang voor herhaling te zijn en smaad en opruïng  art 80 heeft tot doel herhalingsgevaar af te wenden, aldus Ten broecke, landsadvocaat
 • 13:13 uur – Ten Broecke zegt,  gedrevenheid micha leidt tot gevaar (voor de staat om ontmaskerd te worden)
 • 13:13 uur- omdat micha doorgaat met comments op website heeft de rechter goed geanticipeerd door micha vast te houden zegt ten Broecke
 • 13:14 uur – micha Kat, bestwist dat hij heeft gezegd dat hij GEHEEL EN AL zijn werkzaamheden als journalist zou neerleggen, aldus Micha
 • 13:15 uur- Ten Broecke zegt – micha’s toezegging zou vrijwllig zijn geweest ondanks dat de motivatie duidelijk vrijlating was
 • 13:16 uur – Ten broecke ; drankgebruik incest dader traject opsluiting verbod beroepsactiviteiten wordt in een rij genoemd door Ten Broecke!
 • 13:16 uur – Ten Broecke vindschorsingsvoorwaarde ze dus niet in strijd met mensenrechten
 • 13:18 uur – Ten Broecke zegt, art 40 beginselen wet bepaling door de inrichting of de gedetineerde met de media mag spreken
 • 13:19 uur – Ten Broecke zegt  dat hij bij de strafrechter schorsngsvoorwaarden kan aanvragen
 • 13:21 uur  2e advocaat van Micha Spreekt en zegt , bijzondere  voorwaarden zijn niet bijgesteld door raadskamer. het gaat er hier om dat ze door de raadskamer nooit zo getolereerd hadden mogen worden.
 • 13:23 uur – advocaat Micha zegt, rechter heeft niet getoets aan hogere gedragsregels mbt toezeggingen kat.
 • 13:26 uur – micha zou onder druk zijn gezet om in te stemmen en afstand te doen van zijn rechten, aldus  advocaat van micha, Gerard Van der Meer
 • 13:28 uur – Micha kat zegt dat de staat aan de haal is gegaan met zijn toezeggingen.
 • 13:29 uur- Micha wordt weer onderbroken door rechter, wat een brutaliteit!
 • 13:34 uur – Kort geding is afgelopen vonnis is 14 augustus! Kort geding zou niet de weg zijn om vraag tot vrijlating zegt rechter (wat een wanvertoning!)

Alle credits voor de updates  gaan naar Niburu.co

 

Print Friendly, PDF & Email
Share