KORT GEDING MICHA KAT TEGEN DE STAAT

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Het KG van de advocaat van Micha tegen de Staat is even uitgesteld. Zodra daar meer over bekend is zal ik dit melden zodat we dat met velen mee kunnen maken.
Maar waar gaat het hier eigenlijk over? Micha zou (valse) bommeldingen hebben gedaan en mensen hebben belasterd. Nu moet er al heel wat gebeuren als je als journalist iemand belasterd zou hebben als je je op bestaande bronnen kunt beroepen. Of dat je als ‘terrorist’ wordt aangemerkt als je in een telefoongesprek aan een overheidsinstantie vraagt wat hun reactie op een mogelijke bommelding is als dat gebeurt. Of wat te denken van zijn zeer sterk onderbouwde artikelen over de twijfels aan de AARD van de Holocaust? Beledig je mensen als je überhaupt melding maakt van vele anderen die onderzoek hebben gedaan en het totaal aantal gestorven Joden in WW II en vooraI de wijze waarop dat is gebeurd? Is dit niet veel meer een georganiseerde aanval op een kritische journalist?
Kijk bijvoorbeeld eens rond op de site van JDTV:
Zo heeft Micha o.a. de Haagse rechters Westenberg en Kalbfleisch ontmaskerd als meinedige en sjoemelende rechters die uitspraken deden ten voordele van hun eigen vrinden in de Chipsholzaak. En zo heeft Micha een aanvaring gehad met de Haagse rechtbank in een tweetal wrakingsverzoeken i.v.m. het bekladden van hun rechtsgebouw. En oh ja, Micha had, nadat de officier van justitie tegen Micha door hem werd ontmaskerd als ‘goede bekende’ van zowel Harm Brouwer als Joris Demmink het ook aangedurfd om weer navraag te doen naar de nieuwe officier. Zou het dan werkelijk toeval zijn dat hij daarna binnen enkele dagen opnieuw werd aangehouden of moet hij voorlopig kalt gestellt worden zoals Ben van den Brink, Erwin Lensink en Marc Vervloesem?
Ook ik heb Voorlichting van het Haagse parket gebeld om inzage in het CV van OvJ mr. Nicole Vogelenzang. Nadat ik ze er van overtuigd had dat ik echt niet wilde weten waar zij woonde o.i.d., maar gewoon waar zij zoal had gewerkt, zou ik drie weken geleden worden teruggebeld. Niet dus. Ook op het WOB-verzoek van Micha om inzage in diezelfde gegevens is door het parket niet gereageerd.
Om zijn proces in vrijheid af te mogen wachten heeft Micha een aantal voorwaarden geaccepteerd waarbij (achteraf) bleek dat er ook sprake was van een verborgen “Berufsverbot”. Een voorwaarde die in strijd is met de Grondwet, zie volgende.

“Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid – als een van de voornaamste voorwaarden – goed geregeld is”
Artikel 7.1.: “Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”.
“Hoewel dus nooit vooraf toestemming nodig is voor enige publicatie, moet de auteur wel rekening houden dat hij achteraf kan worden aangeklaagd als zijn publicatie bijvoorbeeld smadelijk, lasterlijk of discriminerend is, of aanzet tot haat. Dit is wat met het in artikel 7 van de grondwet genoemde “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” wordt bedoeld. Persvrijheid neemt dus niet de verantwoordelijkheid voor hetgeen gepubliceerd wordt weg”.

Maar mag dus nooit als beperkende voorwaarde vooraf worden opgelegd! Zou het dan niet gewoon kunnen gaan om een ordinaire aanval van de Haagse rechtbank op een kritische journalist om de vuile was zoveel mogelijk binnen te houden en hem tijdelijk (onrechtmatig) het zwijgen op te leggen?

André Vergeer

Print Friendly, PDF & Email
Share