KOMPLOT ROND KOEN VOSKUIL

ZAAK-DEMMINK VERLAMT NIET ALLEEN JUSTITIE EN DE POLITIEK, MAAR OOK DE JOURNALISTIEK * BIZARRE EN NOOIT VERTOONDE MANIPULATIES EN INTIMIDATIES ROND ‘DEMMINK-JOURNALISTEN’ * LEES OOK HOOFDSTUK 4 VAN HET KAT-ONDERDEEL VAN DE DEMMINK DOOFPOT * ‘WATERGATE WAS EEN KINDERCRECHE VERGELEKEN MET DE ZAAK-DEMMINK’

BART MOS, JOOST DE HAAS EN KOEN VOSKUIL SCHREVEN EN SCHRIJVEN ALLE DRIE OVER DE ZAAK-DEMMINK EN ZIJN ALLE DRIE GEGIJZELD GEWEEST * MAAR ER IS MEER ZOALS ALTIJD, VEEL MEER

In de kop van dit stuk staat het woord ‘komplot’. Maar in de tekst presenteren we louter feiten. Feiten die zo bizar zijn, dat we het scenario bij opbod zullen verkopen. Het eerste feit is dat Koen Voskuil, de enige MSM-journalist (AD) die nog schrijft over de affaire-Demmink -we laten de columns van Bas Paternotte even buiten beschouwing- recent op Nrcombudsman de volgende mededeling heeft gedaan:

Ik hoor nergens terug dat ik tegen jou heb gezegd dat Stan de Jong een van de beste journalisten is die ik ken. Bovendien had hij het bij het rechte eind als het gaat om ‘Joris de tweede’, waarover jij je al zo lang boos maakt. Het is zelfs vrij makkelijk op te zoeken. Je had het al lang zelf kunnen vinden, maar als het niet in jouw straatje past, heb je kennelijk geen belangstelling voor de feiten. Koen Voskuil sluit zich dus aan bij Stan de Jong en stelt net als hij dat de kinder-verkrachtende topambtenaar Joris uit de Netwerk-uitzendingen van 1998 (een in EenVandaag in 2007) niet Joris Demmink is. Hij zegt dat dit ‘makkelijk op te zoeken is’ maar geeft net als Stan geen enkele lead, geen snipper informatie. Dit is hoe wij Koen Voskuil hebben geantwoord, ook op Nrcombudsman: Waarom schrijft hij er dan zelf niets over [als het allemaal zo duidelijk en makkelijk is]? Waarom lost hij dit ‘probleem’ dan niet op? Wij hebben dit hele punt intensief uitgezocht en zelfs gesproken met een Joris die heeft ‘bekend’ de pedofiel te zijn uit de Netwerk-uitzendingen. Het gaat hier om Joris Franken van VWS. Probleem is alleen dat het hier niet gaat om een topambtenaar ‘uit de Staatsalmanak’ maar om een mineure techneut. Uit tal van andere feiten en omstandigheden -de dienstauto met chauffeur die is gesignaleerd bij de Kubuswoningen, de linken met Lothar G. en Marc Dutroux, de zaak-Schadwald, de internationale contacten van Demmink- blijkt dat het in 1998 maar om een Joris kan gaan: Joris Demmink. Bovendien werd reeds vanaf het allereerste begin gesteld dat het gaat om een topambtenaar van het Ministerie van Justitie -eerst door Netwerk in 1998 en daarna opnieuw door EenVandaag in 2007. Stan is misbruikt voor het verspreiden van contra-informatie en Koen moet hem nu de hand boven het hoofd houden -waarschijnlijk tegen beter weten in- omdat ze nu samen een boek hebben geschreven over Euro-crimineel Neelie. Wat een tragedie, temeer daar Voskuil zichzelf hiermee ook direct diskwalificeert [als Demmink-onderzoeker]. We voegen er nog maar even aan toe dat een van de makers van de Netwerk-uitzendingen van 1998, Martin Froberg, ook aan ons heeft bevestigd dat zijn ‘Joris’ Joris Demmink is. We hebben dit gesprek op tape.

Het is extreem alarmerend dat de enige MSM-journalist die nog over de zaak-Demmink schrijft zich op sleeptouw laat nemen door Stan de Jong die overduidelijk is kalltgestellt. Dat is nog eens onderstreept met het uitkomen van het derde boek over de Deventer Moordzaak, dat van Ton Derksen. Ga maar na wat een weerzinwekkende spelletjes er ook in deze zaak worden gespeeld: Stan de Jong, toen inderdaad een briljant journalist, ontdekt in 2003 dat er van die hele DMZ geen flikker klopt en schrijft daar een boek over waarin ook aandacht is voor de pedofiele aspecten die de sleutel vormen tot de oplossing van deze zaak [lees hier de cruciale passage uit het boek van Stan]. Dit boek wordt compleet kapot gemaakt en als de zaak naar een climax gaat wordt Bas Haan ingezet de politiek-correcte ‘feiten’ de wereld in te slingeren: alles is toppie gegaan! Intussen is Stan de Jong ook in de zaak-Demmink -kan moeilijk anders, de SG zit ook aan de knoppen bij DMZ- op dramatische wijze ‘omgegaan’ en begint opeens van alles te roepen over ‘een tweede Joris’, een klassieke mystificatie-strategie die de macht toepast. Thans, in 2011, wordt het boek van Bas Haan weer omver gekegeld door dat van Ton Derksen. Nu is het wachten op het omver kegelen van de ‘tweede Joris-hoax’ van Stan. Maar als het aan Koen Voskuil ligt, blijft die hoax van kracht waarmee we direct de ware inzet te pakken hebben waarmee Voskuil bericht over de Demmink-zaak: niet a charge zoals het hoort -het aan de kaak stellen van misstanden en het controleren van de macht- maar a decharge: het beschermen van de macht tegen feitelijk juiste aantijgingen en verdenkingen. Intussen is het natuurlijk een enorme tragedie wat er is gebeurd met Stan de Jong. Voor hemzelf maar ook voor de journalistiek. Hij is bedreigd -zoals zoveel andere Demmink-journalisten- of gechanteerd. Wij opteren voor het laatste, ook gezien bepaalde info die we ontvingen over activiteiten in Zuid-Spanje.

Maar er is meer. Veel meer. Want hoe bizar is het dat juist Koen Voskuil die nu over Demmink schrijft is gekoppeld aan of all people Stan de Jong door samen met hem een boek te schrijven over Crimi-Neelie Kroes? Moet u zich voorstellen: Micha Kat gaat onderzoek doen naar de ware toedracht van de moord op Pim Fortuyn maar publiceert eerst een boek met Folkert Jensma van NRC over Wouter Bos! Hoe geloofwaardig ben je dan? Maar het wordt nog bizarder. Lees maar mee op Nrcombudsman:

Maar er is meer. In 2000 werd Koen Voskuil gegijzeld omdat hij weigerde de naam te noemen van een bron. Deze bron had hem -uiteraard naar waarheid- verteld dat de politie onder valse voorwendselen een inval had gedaan in een woning van Mink K. [backgrounds]. Voskuil is dus gegijzeld geweest en schrijft nu over Demmink. Ook Bart Mos en Joost de Haas van De Telegraaf schreven -baanbrekende artikelen- over Demmink en zijn gegijzeld geweest. Ook deze gijzeling stond in direct verband [backgrounds] met de zaak-Mink K. Deze coincidenties alleen zijn al te bizar voor woorden. Maar nog bizarder wordt het als we ons beseffen dat er wel degelijk een directe link is tussen de zaken Mink K. en Joris Demmink. Of meerdere linken eigenlijk. Zoals advocate Adele van der Plas die zowel optreedt voor Mink K. als voor Baybasin. In die laatste hoedanigheid heeft ze zich ontwikkeld tot een van Demmink’s grootste vijanden. Daarnaast staat vast dat Mink K. handelde in ‘gevoelige informatie’ over Justitie-topmensen met als doel deze te chanteren. Volgens Mos en De Haas had Mink hiervoor zelfs een apart fonds met miljoenen erin -om de mensen die deze ‘gevoelige informatie’ aanleverden (veelal mensen binnen de politie) te kunnen betalen. Via ex-AIVD’er Paul Herrie is deze info terecht gekomen bij Mos en De Haas die er medio 2007 hun baanbrekende artikelen op baseerden over het Justitie-pedo netwerk. Uit dit alles volgt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat alle drie de gijzelingen -Voskuil in 2000 en Mos en De Haas in 2006- direct te maken hebben met de zaak-Demmink en dat Voskuil is gegijzeld omdat Justitie bang was dat ook hij via zijn blijkbaar uitstekende bronnen beschikte over de ‘gevoelige informatie’ over hoge pedofielen binnen Justitie en de overheid. Het kan ook moeilijk anders. Want welke belangen zijn zo groot dat Justitie overgaat tot het gijzelen van drie MSM-journalisten waarvan twee nota bene star-reporters van de grootste krant van Nederland en een tsnunami van maatschappelijke tegenwind wil accepteren omdat het ‘hogere doel’ blijkbaar alle middelen heiligt? De vraag stellen is ‘m beantwoorden: de dreigende ontmaskering van het Justitiele en politieke pedo-netwerk met vertakkingen linea recta naar het Koninklijk Huis.

Is er nog meer? Ja natuurlijk. What about Bart Mos die Demmink-onderzoeker Micha Kat voor de rechter weet te krijgen -en veroordeeld- omdat deze hem ‘met de dood zou hebben bedreigd’? Een ‘bedreiging’ die zou zijn geuit omdat Mos weigerde op te schrijven dat klokkenluider Gerrit de Wit met de dood werd bedreigd [hier alle achtergronden] door Joris Demmink?

Print Friendly, PDF & Email
Share