KLOL EXCLUSIVE: ARMAGEDDON ALERT (1)

IN DE WEEK NAAR 21-12-12 PROBEERT DEZE SITE ALS ENIGE EEN GIDS TE BIEDEN NAAR ARMAGEDDON * WAT ZIJN DE FEITEN? DE ONTWIKKELINGEN? * HOE SNEL GAAT DEZE TITANIC ZINKEN? * KOMENDE WEEK WORDT CRUCIAAL * BE PREPARED, BE WARNED!

In deze serie schetsen we trends en ontwikkelingen die kunnen wijzen op de naderende ondergang van de beschaving as we know it dan wel van de wereld als geheel

1. De financiele sector doet nu geen enkele moeite meer zijn criminele inslag te verbergen. It’s out and in the open: HSBC, Deutsche Bank, Fortis, JP Morgan en de rest – en reken er maar op dat ING, ABN Amro, Rabobank net zo hard meedoen- zijn compleet ontmaskerd als criminele organisaties. Dat betekent dat het nu zeker is dat ze ook het geld van de gewone man gaan stelen. Ze zijn niet meer te stoppen. Als de banken hun ware aard laten zien en er met uw geld vandoor zullen zijn gegaan, is de global collapse een feit. Dit kan nu elk moment gebeuren.

2. Er zijn alarmerende berichten over de zogeheten poleshift waarbij een cruciale verandering plaatsvindt in de magnetische velden van de aarde die op 21 december tot een piek zou komen. Veel mensen zijn hierover in paniek en massasterfte onder vissen en vogels van de laatste jaren wordt wel aan dit proces toegeschreven. Dit verschijnsel wordt massaal gedebunked maar het is volstrekt onduidelijk wat de werkelijke gevolgen zullen zijn.

3. De school shooting van gisteren is een mindfuck van de NWO en heeft -net als eerdere vergelijkbare slachtpartijen- geen andere functie dan het ‘laten wennen’ van de burgers aan massa-excecuties. Ze zijn dus ‘georkestreerd’ door de NWO. Uit tal van bronnen blijkt dat de NWO in de VS rekent op massale opstanden en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen zoals het inkopen van miljoenen kogels. De NWO heeft dergelijke slachtpatrtijen ondermeer mogelijk gemaakt door kinderen vanaf zeer jonge leeftijd te brainwashen met medicijnen zoals Ritalin en SSRI’s. De MSM hebben de relatie tussen deze pillen en de moordpartijen taboe verklaard net als alle andere onderwerpen die de werkelijke agenda van de NWO zouden kunnen onthullen.

4. Er zijn berichten over een giga-komeet die op ons afkomt en de aarde rond 21 december zal vernietigen.

5. De kinderverkrachtings-puist staat overal ter wereld op uitbarsten of is reeds uitgebarsten. Het is zeker geen toeval dat zowel in Engeland als in Nederland de beerputten nu worden geopend. De monarchieen worden direct door deze schandalen geraakt en ook anderzins ontmaskerd. De ‘elites’ zijn finished. Media, wetenschap en rechterlijke macht hebben geen enkel gezag meer. In een laatste poging hun macht te behouden zullen ze op zeer korte termijn moeten overgaan tot het vestigen van totalitaire staten. Ook deze zullen echter geen lang leven beschoren zijn.


De door de Demmink-mafia bedachte en benoemde ‘kinderombudsman’ Marc Dullaert heeft tot taak het kindermisbruik onder het tapijt te houden. Daarom schreeuwt hij nu moord en brand over het ‘pesten’

6. De enorme aandacht die nu wordt besteed aan het ‘pesten van kinderen‘ is een mindfuck en heeft als doel de aandacht af te leiden van het kindermisbruik. Kinderen die depressief gedrag vertonen als gevolg van misbruik kunnen nu worden weggezet als ‘gepeste kinderen’. Dit is dus allemaal voorgekookt en bedacht. De NWO weet bovendien dat de hysterische aandacht voor pesten en zelfmoord slechts tot gevolg zal hebben dat er meer wordt gepest. Om dit hele proces in goede banen te leiden heeft Joris Demmink vlak voor zijn vertrek nog een zogeheten ‘kinderombudsman’ benoemd. Deze heeft slechts tot taak het misbruik te faciliteren en te verbergen. We hebben hier te maken met een dusdanig nivo van hypocrisie en schaamteloze brutaliteit van de pedo-mafia dat er maar een conclusie mogelijk is: de zaak staat compleet op instorten. We zagen deze ‘pesterij-mindfuck’ trouwens al eerder toen de commissie-Samson concludeerde dat het misbruik in jeugsinstellingen ‘vooral plaatsvond tussen de kinderen onderling’. Dus eerst misbruikten de kinderen elkaar, nu pesten ze elkaar de dood in, maar het is allemaal bedrog!

Print Friendly, PDF & Email
Share