KLOKKENLUIDER IN NEDERLAND ANNO 2012

DE AGENT HEEFT HET MEERDERE MALEN OVER ‘KRACHTEN BINNEN JUSTITIE’ DIE ZICH RICHTEN TEGEN MICHA…

Komt morgen allen naar het paleis van Justitie in Den Haag om Micha te steunen tegen de terreur van de zware mafia van Joris Demmink! Het proces begint om 10:30 uur. En remember: be peaceful, as we have always been!

Print Friendly, PDF & Email
Share