KINDERPORNO-TEAM TREKT ZICH TERUG

BIZARRE TOESTANDEN: ONZE MEDEWERKER ANDRE VERGEER OPEENS TOCH NIET GEHOORD DOOR TEAM BESTRIJDING KINDERPORNO VAN POLITIE AMSTERDAM * POLITIE RADELOOS IN KINDERPORNO-ZAKEN: AAN DE ENE KANT MOETEN ZE DE HOGE KINDERVERKRACHTERS BESCHERMEN, AAN DE ANDERE KANT KINDERPORNO BESTRIJDEN. DAT LEIDT TOT WANTOESTANDEN ALS HIERONDER

Op 6 maart berichtten we over een nieuwe aanval van Justitie op deze site: we werden beschuldigd van het ‘verspreiden van kinderporno’. Twee rechercheurs van het Team Bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme waaronder zelfs teamleider Marcha Hogerwerf (foto: de Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg) zouden een bezoek brengen aan Andre Vergeer, auteur van een artikel over zeer ernstig kindermisbruik in Dordrecht dat door het OM aldaar onder het tapijt werd geschoven. In dat artikel zou sprake zijn van het ‘verspreiden van kinderprono’ via het plaatsen van twee foto’s. Nu is het natuurlijk al bizar en stompzinnig dat ze bij Justitie denken dat als je als journalist iets aan de kaak stelt, dat je je daar dan tegelijkertijd ook zelf schuldig aan zou kunnen maken. Maar in de fascinerende wereld van de kinderporno is niets te dol. We hebben bovendien al vaker gezien dat de strijders tegen kinderporno zijn uitgeschakeld doordat ze zelf werden beschuldigd van misbruik. Hoe het ook zij, Marcha en haar team hebben er opeens geen zin meer in. Geen kinderporno nu opeens op deze site. Het kan verkeren. Lees hier de mail die we gisteren kregen van Andre Vergeer:

Geachte mevrouw Hogerwerf, geacht Team,

Uw aangetekende (en niet-ondertekende) brief is door mij in goede orde ontvangen, waarvoor dank. U of uw Team schrijft dat u van een gesprek met mij op maandag a.s. afziet. Toch begrijp ik enkele dingen niet, redenen waarom ik u terugschrijf.

U begint uw brief met ”Wij delen uw zorg over en strijd tegen kinderpornografie. Wij gaan dan ook uit van uw goede intenties”. Dat lijkt strijdig met uw eerdere wens om een gesprek met mij aan te gaan over het plaatsen van kinderpornografie op internet. U en ik hebben inderdaad dezelfde intenties: bestrijding van kinderporno en pedonetwerken met een groot aantal slachtoffers tot gevolg. Als u mijn artikel goed gelezen hebt was u juist opgevallen dat het één lange aanklacht was tegen de weigering van parket Dordrecht om een aangifte van mijn bron op te nemen en zelfs van de uiteindelijke in beslagname van pornografische bestanden als bewijs in 2007, waar tot op vandaag geen vervolg aan is gegeven. Sterker, zij en haar advocaten werden niet alleen jarenlang door ‘Dordrecht’ en de super PG, maar ook door het bureau van de SG van Justitie, telkens met een kluitje in het riet gestuurd.

U zult me dan ook niet kwalijk nemen dat ik (zeker na uw tweede mailtje dat ik noch als verdachte, noch als getuige zou worden gehoord), in de hoopvolle verwachting verkeerde dat uw Team daar eindelijk wèl aandacht aan wilde besteden. Niets blijkt echter minder waar omdat u mij een factsheet kinderporno doet toekomen waarin slechts sprake is van de strafbaarstelling als waarschuwing tegen de verspreiding van kinderporno.

Het is dan ook van tweeën één. Of u waarschuwt mij tegen een mogelijke vervolging of u gaat uit van mijn goede intenties. Dat ik de geplaatste foto’s al had ‘gekuist’ en een klacht tegen de niet-vervolging door ´Dordrecht´ formuleerde in mijn artikel, zegt immers al genoeg over mijn goede intenties.

Uw brief vervolgt verder met: “Mocht u toch nog behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met Team Bestrijding Kinderporno en Kinderseks-toerisme van de politie Amsterdam”, gevolgd door het algemene landelijke telefoonnr., suggereert o.a. dat het initiatief voor dat gesprek van mij uit ging, wat toch echt bezijden de waarheid is. Uiteraard ben ik altijd bereid om u nader te informeren maar dan wel vanuit onze beider intentie om de zaak ‘Dordrecht’ weer op de kaart te zetten. Het is evident dat ook de niet-vervolging door Justitie van ernstige strafbare feiten, evenzeer strafbaar gesteld is.

U neemt mij hopelijk niet kwalijk dat ik uit deze briefwisseling slechts opmaak dat u geen interesse hebt voor de zaak ‘Dordrecht’ en dat ik dat als zeer teleurstellend en zelfs als intimiderend ervaar. Mocht u niet de briefschrijfster dezer zijn dan verzoek ik u mijn bericht(en) door te geleiden aan uw Team.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

André Vergeer

Print Friendly, PDF & Email
Share