KILLER COP-ZAAK OP DOOD SPOOR?

GEWELD TEGEN POLITIE NEEMT EPIDEMISCHE VORMEN AAN [SPECIALE WEBSITE] MAAR POLITIE BLIJFT KILLER COPS BESCHERMEN * MAG DE POLITIE MOORDEN EN NAAIEN ZONDER SANCTIES? * ARTIKEL VAN MICHA KAT OVER CORRUPTE RECHTSTAAT OP ARGUSOOG *

We horen graag wat jullie van bovenstaand gesprek met top-politiewoordvoerder Rob van der Veen vinden. Hier het laatste stuk op deze site over de killer cop-zaak met alle video’s. Het Amsterdamse korps is nog aan het studeren op de antwoorden op onze vragen. Hier onze laatste mail waarover van der Veen het heeft:

Geachte heer, mevrouw,

Reeds enige weken geleden heb ik de vraag bij u neergelegd hoeveel agenten bij het korps functioneren met een veroordeling wegens excessief geweld dan wel een aantekening hierover in hun personeels-dossier. Ik mocht geen antwoord ontvangen. Daarom herhaal ik deze vraag nu opnieuw. Aanleiding voor de vraag is het feit dat de ‘killer cop’ Fred B. een veroordeling wegens geweld op zijn naam blijkt te hebben en ook vaker blijk gaf van een voorkeur voor geweld.

Hieraan gekoppeld de vraag hoe vaak het de laatste jaren is voorgekomen dat er maatregelen tegen dienders zijn genomen wegens het toepassen van te veel niet-noodzakelijk geweld. Om wat voor gevallen gaat het daarbij? Doet het korps in bepaalde gevallen zelf aangifte bij het OM? Zijn er gevallen bekend van valsheid in geschrifte/het opmaken van valse PV’s en hoe is dan de reactie van het korps?

met vriendelijke groet, hopelijk spoedig vernemend,

Micha Kat
journalist

O ja: enige dagen geleden mocht Rob van der Veen van ons ook nog deze mail ontvangen:

Dank Rob!!

Ik wil je op het volgende wijzen. Een recent case uit Apeldoorn: politie schiet man dood. Daar gaan we:

Volgens de landelijke media ‘werd een agent aangevallen met een mes’
http://www.nu.nl/binnenland/2594029/politie-schiet-man-dood-in-apeldoorn.html

Maar de –doorgaans veel betrouwbaarder- regionale media melden:
Volgens de politie werden de agenten door de bewoner met een mes aangevallen waarop een agent een schot heeft gelost.
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel/1071271/Agent-schiet-man-dood-in-Apeldoorn.htm

Zo ontstaan dus ‘information gaps’ zoals in Engeland die dramatische gevolgen kunnen hebben. Als het betreffende korps niet PER DIRECT de feiten uit eigen beweging naar voren brengt, voorspel ik na de killer-leugens rond de zaak van Fred B. een DODELIJK KLIMAAT in Nederland tegen dienders met ONGEKENDE AGRESSIE van de burger.
Dit KAN ZO NIET DOORGAAN!

met groet,
Micha

Print Friendly, PDF & Email
Share