Kerkhof MSM: na Bonjer komt Broertjes

bonjer.jpeg

DeNieuwReporter haalt postings van uw winnende webmaster weg zonder uitleg! *Kijk hoe Pedofielen-Pieter Joris Demmink beschermt!* BREAKING: INEENSTORTING NRC GAAT VERSNELD VOORT *

De afrekening is begonnen! De incompetente, zakkenvullende, nepotistische, propaganda-bedrijvende, pedofilie-propagerende en het volk voorliegende MSM-‘elite’ valt met donderend geraas van het policor-voetstuk! De zwaksten vallen natuurlijk eerst en daarom vieren wij deze week de aftocht van Jan ‘dierenactivist’ Bonjer, de man die door deze website reeds in 2004 werd ontmaskerd als linkse crypto-extremist. Recent werd Bonjer nog gespot door JDTV in de serie ‘PCM & Persvrijheid‘ (delen 1 en 2) mede naar aanleiding van zijn zoveelste flater: de soap rond de foto van de ‘foute Tates’ die hij op zijn voorpagina had gekwakt. Geheel is stijl gaat Bonjer weg met de zoveelste leugen: het AD-schip gaat stevig het dok in! Maar na Bonjer komt Broertjes, de man die De Volkskrant om zeep heeft geholpen. Recent kreeg Pieter nog een duwtje in de rug van zijn boezemvriend Arendo Joustra van Elsevier, maar dat heeft niemand opgemerkt en dus zal Partijdige ‘Pieter PvdA’ daar weinig aan hebben. Pathetische Pieter die zijn hele broertjespieter.jpgloopbaan heeft lopen klagen, janken en mekkeren schreef deze week nog een huilend stukje op de MSM-website DeNieuweReporter waarin hij steun zoekt bij de Publieke Omroep cq. de PvdA cq. PvdA’er Plasterk. Uiteraard heeft niemand de moeite genomen hierop te reageren. Niemand? Uw wakkere webmaster natuurlijk wel, maar zijn posting werd tot twee keer toe weggehaald door de redactie. Laat u dit eens even tot u doordringen: postings van Micha Kat, lid NVJ, winnaar in procedures tegen NRC Handelsblad en de vice-president van de Haagse rechtbank, door de NVJ gesteund met 5000 Euro, worden weggehaald zonder uitleg om een totaal corrupte, aangeschoten en leugenachtige MSM-malloot in bescherming te nemen! Nou ja, hieronder deze weggehaalde posting over Pathetische Pieter en ook nog een leuk JDTV-filmpje over De Volkskrant en hun bescherming van de pedofiele crimineel Joris Demmink!

“Het past ook geheel in de lijn van de commissie Brinkman die partijen heeft opgeroepen na te denken over nieuwe vormen van publieke journalistiek. Daartoe moeten we bestaande structuren herijken en hier en daar op de proef stellen ten gunste van een hoger doel: de instandhouding van kwalitatieve journalistiek.” (citaat uit de bijdrage van Pathetische Pieter)

enquete.jpgBroertjes heeft weinig recht van spreken. Onder zijn leiding is de krant qua oplage geimplodeerd en heeft elk gezag en autoriteit verloren door een reeks van journalistieke (propaganda)schandalen met als meest kwalijke:

De zaak-Ottolien Lels waarin Pieter Mabel Wisse Smit een reddingsboei probeerde toe te werpen

De ‘Bernhard-leugens’ (met Jan Tromp) die zo stuitend waren dat zelfs Zembla er een compleet programma aan wijdde

De affaire ‘martelprimeur’, een doelbewuste poging een verkiezingsuitslag pro-PvdA te manipuleren door leugenachtige berichtgeving

De manipulatie van een onderzoek onder de eigen lezers over wat zij wilden lezen waarbij de grootste wens, onderzoek naar de zaak-Demmink, hooghartig terzijde werd geschoven.
Hierover is het volgende filmpje gemaakt op YouTube:

Dat Broertjes het Nederlands onvoldoende beheerst om zijn punt te maken (’kwalitatieve journalistiek’ is fout, journalistiek kan ‘kwalitatief hoog’ zijn of ‘kwalitatief laag’ en ook nog ‘van goede kwaliteit’ maar ‘kwalitatieve journalistiek’ zegt niets) maakt het allemaal nog verdrietiger.

Dat De Volkskrant in opdracht van macht en gezag zwijgt over mijn overwinning op de vice-president van de Haagse rechtbank is in dit licht niet verbazingwekkend. Dit is blijkbaar de ‘publieke journalistiek’ (staats-journalistiek) waarop Broertjes doelt. Voor wie meer wil weten over deze grote overwinning voor de persvrijheid (waarover de hele pers zwijgt, kan het paradoxaler?)

http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/06/25/hof-rechter-belde-op-onoorbare-wijze-met-advocaten/

http://www.advocatie.nl/page?1,3272/Actueel/hof_rechter_westenberg_loog

http://www.revu.nl/nieuws/2009/06/25/rechter-westenberg-in-de-fout/

donker21.jpgHet punt is dat de MSM (links NRC-hoofdredacteur Birgit Donker) het gewoon niet meer houden in de orkaan van corruptie, wanbeleid, bedrog, manipulaties en gespindoctor! Raden voor de Journalistiek, Genootschappen van Hoofdredacteuren, Commissies-Brinkman, stimuleringsprijzen van Fondsen voor Bijzondere Projecten: de een na de ander valt van het corrupte en partijpolitieke propaganda-voetstuk met na Jan Bonjer als volgend slachtoffer de ‘zoon van Bernhard’ himself: Pathetische Pedofielenbeschermer PvdA-Pieter!

Print Friendly, PDF & Email
Share