KARATE BOB MOET HET LAND UIT

WILLEHALM INSTITUUT

IND besluit om Slobodan Mitric te kunnen deporteren, beroepstermijn verstreken

Amsterdam, 13 december 2012 – Al op 17 oktober jl. heeft de toenmalige Minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel (IND) besloten dat de 64-jarige schrijver van literaire misdaadsromans Dr. Slobodan Mitric (beter bekend als Karate Bob), die sinds 1973 onafgebroken in ons land woont cq. gedoogd wordt en met een Nederlandse vrouw, de wijlen kunstenares Iris de Vries getrouwd was, “geen rechtmatig verblijf heeft en Nederland moet verlaten. Het terugkeerbesluit heeft tot gevolg dat hij Nederland uit eigen beweging dient te verlaten voor het einde van de beroepstermijn. Bij gebrek hiervan kan hij worden uitgezet. Tevens zullen verstrekkingen op de voorgeschreven wijze worden beïndigd.” Dit terugkeerbesluit heeft echter Mitric pas vandaag via zijn voormalige advocaat mr Sarolea onder ogen gekregen, ondanks het feit dat de IND stelt dat ze deze beschikking via aangetekende brief naar Mitric zelf hebben gestuurd. Deze zegt zijn brievenbus de laatste paar maanden in afwachting van een mogelijk besluit extra in de gaten te hebben gehouden, maar nooit een zodanige brief of bericht daarvan heeft ontvangen, iets wat zijn uitgever, die hem in die tijd wekelijks een paar keer thuis heeft bezocht, kan bevestigen. Dit betekent dus dat het beroepstermijn van vier weken is verstreken en dat de staat op elk moment tot deportatie kan overgaan. Mitric vreest bij gedwongen deportatie naar het voormalige Joegoslavië gedood te worden, niet alleen voor het plegen van zog. hoogverraad door als top contra-geheimagent in 1973 een staatsbevel tot liquidatie van een tegenstander van Marschalk Tito in Brussels te vermoorden, en naar het Westen over te lopen, maar ook vanwege bloedwraak van de nabestaanden van enkele landgenoten die in een schietpartij op de Weteringschans in Amsterdam destijds – buiten zijn schuld – zijn omgekomen. Al deze argumenten alsmede de rechterlijke uitspraken uit 1986 dat Mitric niet mag worden uitgewezen, heeft nu het Ministerie aan zijn laars gelapt en het is dan ook niet verwonderlijk dat door deze nieuwe ontwikkeling Mitric in paniek is geraakt, temeer daar hij momentaan geen advocaat meer heeft.(RJK)

Info: RJ Kelder 020-6944572; 06-23559564

http://willehalminstituut.blogspot.com

Bijlagen: IND Terugkeerbesluit en enkele emails

From: [email protected]
To: [email protected]; [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Subject: RE: Mitric/IND
Date: Thu, 13 Dec 2012 11:48:22 +0100

BESTE MR. SAROLEA

is nirt war dat ik enkele antekende briev geb in mijn boks angetrofen.. het erste kier dat ik horde dat ministeri besloten heft mij te deporteren is tun u mr sarolea mij shrivtelik hebt par dagen heleden dat vormelt..

ET IS SKANDE DAT MINISTERI ZO HANDELT /

ROBERT KELDER KAN GETAGEN DAT IKI ELKE KIER DAT HIJ MIJ ETE BRAHT MED HEM HING NAR DE BRIVEN BUS OMDAT IK BEZORG WAS WANIER KOMT BESLISING..

DUS HU IK BEGRIJP IK HEB HEN TIJD MER OM IN BERUP TE HAN / WANT HET STAT IN DI VONUIS DAT HET 26 DAGEN IK MOET BERUP TEKENEN NAR BESLISKISING VAN EKSTRADICI

DI TEJD IS AL VORSTREKEN

EN ZO ALS U WET IK HEB HEN ADVOKAT

HOE MOET HET DAN

WILT U MIJ SVP DAT UITLEGEN

GROETEN

slobodan slobodan

;

> Subject: Mitric/IND
> Date: Thu, 13 Dec 2012 10:17:09 +0100
> From: [email protected]
> To: [email protected]
>
> < <20121213101254212.pdf>>
> Geachte heer Mitric,
>
>Bijgaand zend ik u ter kennisname in opdracht van de heer H.A. Sarolea de brief d.d. 12 december 2012 van het IND met als bijlage een afschrift van het terugkeerbesluit, alsmede bewijs van aangetekende verzending(zie bijlage).
>
> Vertrouwende u hiermede naar behoren geïnformeerd te hebben,
> met vriendelijke groet,
> namens H.A. Sarolea:
>
>
> R.D. Eldering, secr.
>
>
> Bijl.

> Subject: Mitric/IND
> Date: Thu, 13 Dec 2012 10:17:09 +0100
> From: [email protected]
> To: [email protected]
>
> < <20121213101254212.pdf>>
> Geachte heer Mitric,
>
> Bijgaand zend ik u ter kennisname in opdracht van de heer H.A. Sarolea de brief d.d. 12 december 2012 van het IND met als bijlage een afschrift van het terugkeerbesluit, alsmede bewijs van aangetekende verzending(zie bijlage).
>
> Vertrouwende u hiermede naar behoren geïnformeerd te hebben,
> met vriendelijke groet,
> namens H.A. Sarolea:
>
>
> R.D. Eldering, secr.
>
>
> Bijl.

LEES OOK:

NOODKREET VAN KARATE BOB

ADVOCAAT KARATE BOB WERKT TEGEN

KARATE BOB HEEFT UW HULP KEIHARD NODIG

Print Friendly, PDF & Email
Share