KALBFLEISCH, HAAGS LEUGEN-MONSTER

PIETER KALBFLEISCH: “KLASSENJUSTITIE UIT DEN BOZE. NEVENFUNCTIES RECHTERS GEEN PROBLEEM. WE MOETEN DE SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID WEGNEMEN”.

RECHTBANK DEN HAAG IS EEN HOUSE OF HORROR VAN CORRUPTIE, BEDROG EN PERVERSITEITEN: HET OVERZICHT * EINDE DEZE MAAND NIEUWE CHIPSHOL-VERHOREN, NU OVER CORRUPTIE OP DE RECHTBANK HAARLEM

Via zeer alerte tipgevers kregen we beelden in handen van Pieter Kalbfleisch van 10 augustus 2002. In het programma 2Vandaag breekt bij in zijn hoedanigheid als vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak een lans voor de kwaliteit van onze rechterlijke macht. Op het moment dat hij deze uitspraken deed, werd op zijn rechtbank (Den Haag)

een compleet fake-proces gevoerd op basis van 100% vervalst bewijs en 100% corrupte rechters, de zaak-Lucia de B. Enige jaren daarvoor had Kalbfleisch de Chipshol-zaken in opdracht van zijn studievrienden de Van Andel-broers toegeschoven aan Hans Westenberg met de bekende verwoestende gevolgen voor hemzelf, voor de liegernde rechter en voor de rechtstaat als geheel. Hier een overzicht van leven en werken van P. Kalbfleisch tegen wie thans een onderzoek loopt van de Rijksrecherche wegens ondermeer meineed. De zaak-Kalbfleisch begint inmiddels monsterlijke proporties te krijgen maar wat ons nu vooral boeit is deze vraag: hoe corrupt, hoe verdorven, hoe hyporcriet kun je als rechter zijn, als vice-president, als bestuurder van een beroepsvereniging, als je met de ene helft van je tong de zaak loopt de bedriegen en te manipuleren en met de andere helft propaganda kunt maken op TV voor de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de rechter?

Mede door het optreden van Kalbfleisch, of eigenlijk vooral door diens optreden, is de Haagse rechtbank veranderd in een house of horror van onze rechtstaat, een weerzinwekkend spookhuis waarin corrupte, pedofiele [de zaak-Stolk] en ‘gewoon partijdige’ rechters over elkaar heen vallen en op kosten van de belastingbetaler bezig zijn met het verkrachten van kinderen en onze rechtstaat op een hallucinerend stuitende maar uiterst effectieve wijze. Wat speelt er thans?

1. Er loopt een Rijksrecherche-onderzoek tegen de voormalige vice-president Kalbfleisch wegens corruptie, manipulatie van de rechtsgang een meineed.

2. Een vergelijkbaar onderzoek loopt tegen de voormalige vice-president Hans Westenberg.

3. Chipshol heeft inzage gevraagd in alle vonissen van Kalbfleisch en Westenberg. Hierover lopen thans onderhandelingen met de rechtbank over hoe en in welke vorm dat zou moeten gebeuren.

4. De president van de Haagse rechtbank, Frits Bakker (foto), zal aan het einde van de maand zelf onder ede worden gehoord in verband met de Chipshol-zaak.  Deze president is naar alle waarschijnlijkheid zelf ook corrupt geweest, opnieuw in de Chipshol-zaak [backgrounds].

5. Senior-rechter De Loor-Alwin wordt thans in de media openlijk omschreven als ‘ontoerekingingvatbaar’ en ‘in aanmerking komende voor TBS’ met name vanuit haar totaal lachwekkende optreden in de zaak van Erwin Lensink. Hier alle achtergronden.

6. De Haagse rechtbank is thans bezig met het manipuleren van de strafzaak tegen Micha Kat en Eric Donk. Recent is aan het licht gekomen dat de rechtbank hiertoe opnieuw een proces-verbaal heeft vervalst. Later meer hierover.

7. De Haagse rechtbank weigert in strijd met de wet- en regelgeving Kat en Donk opnames te laten maken van hun eigen strafzaak.

Tot slot nog iets over de Nederlandse Vereniging voor Rechtspaak waarvan Kalbfleisch destijds bestuurder was. Vorige week troffen we op Nieuwspoort de huidge voorzitter aan van deze lobbyclub, Reinier van Zutphen. Over deze bijeenkomst schreven we dit artikel. Op die bijeenkomst viel Van Zutphen onze cameraman aan. Daarvan hebben we beelden. Ook zei hij in het operbaar dat zijn club ‘niets zal ondernemen’ tegen corrupte en criminele rechters en het verschijnsel ook niet op de agenda zal plaatsen. Ook daarvan hebben we beelden. Er is maar een conclusie mogelijk: de rechterlijke macht is onder leidng van diens ‘beroepsvereniging’ in een vrije vak geraakt en het Nederlandse volk in een nachtmerrie.

Print Friendly, PDF & Email
Share