Kalbfleisch-gate: Huffnagel en Lucia de B.

ZAAK-KALBFLEISCH GAAT NAAR MACABERE EN HUIVERINGWEKKENDE CLIMAX * NU WETEN WE WAAROM KALBFLEISCH NOOIT VOOR DE RECHTER ZAL KUNNEN KOMEN

Enige dagen geleden berichtten we over de aftocht van Frits Huffnagel, voormalig VVD-prominent en campagneleider voor Mark Rutte. We stelden toen dat deze hoogst verdachte Bos- en Eurlings-achtige aftocht te maken heeft met de tonnen subsidie die de gemeente Den Haag aan de Jazz-stichting van Pieter Kalbfleisch gaf en waarvoor Huffnagel mede-verantwoordelijk is. Maar nu kunnen we hier nog iets aan toevoegen. Iets huiveringwekkends en iets dat linea recta lijkt te zijn weggelopen uit horror-films en nachtmerries. Fasten -again- your seatbelts!

Frits Huffnagel, van wie vaststaat dat het een pedofiel is en door Henk Krol van de GayKrant in een adem wordt genoemd met zijn collega VVD-pedo, homo en lokaal bestuurder Frank van Dalen [backgrounds] blijkt net als de vrouw van Pieter Kalbfleisch te zijn verbonden aan het Juliana Kinderziekenhuis [backgrounds] waar Lucia de Berk werkte. Als lid van het ‘comite van aanbeveling’ ditmaal. Lucia de Berk werd in maart 2003 door de Haagse rechtbank van Pieter Kalbfleisch in een geheel geokestreerd fake-proces veroordeeld tot levenslang. Het was de grooste rechterlijke dwaling uit de Nederlandse geschiedenis waarbij bewijs voor vier moorden uit de duim werd gezogen. De vraag is natuurlijk: waarom werd er een Baybasin-achtig schijnproces georganiseerd voor Lucia? In de zaak-Baybasin gebeurde dat om de criminele pedofiel Joris Demmink te beschermen. En wie moest er worden beschermd in de zaak-Lucia? Laten de kwestie langs een andere route benaderen: waarom is de doodsoorzaak van de baby’s in het JKZ nooit onomstotelijk vastgesteld? Of langs weer een andere route: hadden de vrouw van Kalbfleisch en Huffnagel als ‘geheime missie’ erop toe te zien dat de ware schuldigen aan de dood van de baby’s buiten schot bleven en er -net als Baybasin en Ernest Louwes- een onschuldig burger zou worden geslachtofferd? De pedo-banden van Kalbfleisch staan vast [backgrounds] en van de billenmaat van Huffnagel Frank van Dalen is vastgesteld dat hij een bijzondere seksuele voorkeur heeft voor kleine kinderen….  Zou de belangstelling van deze groep perverts zich uitstrekken tot kinderen die nog kleiner zijn? Tot baby’s? Feit: vrijwel direct na de veroordeling van Lucia tot levenslang werd de exit van Kalbfleisch bij de Haagse rechtbank in gang gezet. Zes maanden later maakte hij zijn glorieuze entree bij de NMa.

Maar er is meer. Veel meer. Want wat lezen we nog meer over Huffnagel? Huffnagel zich onder andere ingezet als lid van het Comité van Aanbeveling voor de Stichting Trainers voor Nakuru, een ontwikkelingsproject in Kenia. Trainers in Kenia? Wie waren die trainers en wie werden er getraind? Zou het wellicht iets te maken kunnen hebben met dit bericht: Cordaid onderzoekt misbruik Kenia? Kenia is een van de voornaamste ‘paradijzen’ voor kinderseks op aarde. Zelfs Robert M., de mega-misbruiker van het Hofnarretje, heeft in Kenia toegeslagen. Is het in het licht van al deze feiten en verbijsterende samenlopen nog voorstelbaar, dat iemand als Huufnagel die nu als een dief in de nacht de politiek verlaat en in paniek vlak voordat de Chipshol-klokkenluider onder ede zou worden gehoord een bedrijfje oprichtte, zich uit pure naastenliefde inzet voor het ‘ontwikkelingsproject’ in Kenia?

Maar, beste mensen, er is opnieuw meer. Er is altijd meer. Harro Knijff. De advocaat van Joris Demmink en de andere super-pedo’s. Wat kunnen we over hem nog vertellen? Dat hij als een hooligan de pedo-belangen van zijn kinder-verkrachtende klanten verdedigde waarbij hij er niet voor terugdeinsde journalisten de stuipen op het lijf te jagen en zelfs met de dood te bedreigen? Maar dat wisten we al! Kom nu eens met iets nieuws, Kat! Nou, vooruit dan, omdat we Knijff hiervoor vergeleken met een hooligan... Knijff is secretaris van de Stichting Stadionontwikkeling van ADO Den Haag. Om het nieuwe stadion te promoten en op te stuwen in de vaart der volkeren heeft een groep ondernemers een stichting opgericht: unmomentod’ado. Bij een stichting, ook al is deze opgericht door ‘business seat-houders’, hoort een goed doel. En wat is dat goede doel van Knijff en zijn ‘business seat-houders’? Stichting Friends for Life is een organisatie die geld inzamelt en daarmee – via het verstrekken van studiebeurzen door de Friends for Life (Kenya) Foundation – kansarme meisjes in Kenia in staat stelt om, nadat ze met goede resultaten hun middelbare school hebben afgerond, een universitaire en/of beroepsopleiding te gaan volgen. Tevens ondersteunt Friends For Life de activiteiten van haar Keniaanse partner middels het verstrekken van microkredieten aan vrouwen, die daarmee een goed bestaan kunnen opbouwen.

Maar nu maken we de circel rond. Huffnagel die als een jankende jakhals de politiek verlaat. Zijn bemoeiens met het JKZ. De vrouw van Kalbfleisch. De pedo-banden van Pieter. Het fake-proces Lucia de B., de tonnen Jazz-subsidie voor Pieter die als sneeuw voor de zon zijn verdwenen… kreeg Kalbfleisch deze Jazz-tonnen als een verborgen kickback voor het regelen van de ‘veroordeling’ van Lucia via een ‘Westenbergje’, waarvoor hij ook reeds werd beloond met de positie bij de NMa?

Pieter Kalbfleisch is thans nog actief als lid van de commissie-Deetman die onderzoek doet naar misbruik binnen de Katholieke Kerk. In dit kader voert hij gesprekken met slachtoffers.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Share