KALBFLEISCH EN WESTENBERG IN DE SHIT

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is

Kalbfleisch en Westenberg: twee rechters in een ‘tsunami aan shit’

Voorpagina NRC, 1 september 2012: onder de kop ‘Verdachte Haagse rechters mobiliseren vriendjes in strafzaak’ ontrafelen NRC-redacteuren Marcel Haenen en Tom Kreling de manier waarop de oud-rechters Kalbfleisch (vorig jaar gedwongen af te treden als voorzitter van de NMa) en Westenberg hebben geprobeerd wantrouwen te organiseren tegen een getuige in de strafzaak die het Openbaar Ministerie tegen hen heeft aangespannen wegens meineed. Het artikel opent:


De minister van Justitie, de baas van het Openbaar Ministerie, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, rechters bij rechtbanken of de Hoge Raad, juridische medewerkers van gerechten, pr-adviseurs en De Telegraaf: de voormalige Haagse rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg hebben het afgelopen jaar niet de minsten ingeschakeld om zich te verdedigen in de strafzaak die het het Openbaar Ministerie in Utrecht tegen hen is begonnen.

Het mobiliseren van juridische vriendjes kon de rijksrecherche nauwgezet volgen doordat de telefoons van de verdachte magistraten maandenlang zijn afgeluisterd. Ook hun e-mails zijn onderschept. Dat blijkt uit het vertrouwelijke strafdossier dat NRC Handelsblad heeft ingezien. Lees het inleidende voorpagina-artikel verder op de website van NRC, dat verwijst naar het 4 pagina grote artikel in de rubriek Z&Z.

In dat uitgebreide artikel doet NRC een boekje open uit het strafdossier en citeert onder meer uit de telefoontaps waarin Kalbfleisch en Westenberg met ‘vrindjes’ over de zaak praten: “Wat doet een hoge rechter als hij zelf verdachte wordt? Twee rechters belden bevriende juristen bij de rechtbank en daarbuiten om hun verdediging te organiseren. Wat ze niet wisten: de rijksrecherche luisterde mee.”

Het met schaamteloze uitspraken van Kalbfleisch en Westenberg doorspekt artikel is reden voor andere media om direct ook op de zaak in te gaan:
NOS: ‘Kalbfleisch schakelde vrienden in’
AD: Kalbfleisch wilde strafproces versnellen (met het oog op zijn naderende afscheidsfeest bij de NMa)
BNR: Verdachte rechters mobiliseren vriendjes in eigen strafzaak
Quote: Pieter Kalbfleisch sommeert ‘amices’ bij OM in zaak Chipshol
Katholiek Nieuwsblad: Verdachte rechters schakelen vriendjes in
Leugens.nl: Criminele organisatie? Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg

Een raak commentaar ook op de website Welingelichte Kringen onder het kopje ‘Klassejustitie’

De aandacht is begrijpelijk, want –zoals NRC terecht stelt– het is uniek in de Nederlandse strafrechtspleging: “twee voormalige rechters die door het Openbaar Ministerie worden gedagvaard wegens meineed.” Ruim twee jaar lang onderzocht de rijksrecherche onder de codenaam Brussel het doen en laten van Hans Westenberg (67) en Pieter Kalbfleisch (65). “De opsporingsambtenaren wilden weten of de verdachten zich als rechters in Den Haag op ongeoorloofde wijze hebben bemoeid met de juridische geschillen over projectontwikkeling bij luchthaven Schiphol. Om te weten te komen of ze zichzelf door corruptie verrijkt hadden, werd ook financieel onderzoek gedaan. De mobiele telefoons en vaste telefoonlijnen van Kalbfleisch en Westenberg zijn maandenlang getapt en e-mails werden onderschept.”

De publicatie in het NRC hangt samen met de actualiteit van de zaak. Maandag 3 september 2012 moet Marlous van der Togt (65) voor de rechtbank in Utrecht in het openbaar getuigen in de strafzaak tegen Westenberg en Kalbfleisch. Van der Togt is de voornaamste getuige van het OM. “De gepensioneerde griffier, die ruim dertig jaar bij de Haagse rechtbank werkte, beschuldigt de twee voormalige rechters van belangenverstrengeling. Ze put haar kennis uit een periode eind jaren tachtig toen ze een verhouding had met Kalbfleisch. Westenberg en Kalbfleisch hebben volgens haar als rechters in Den Haag een vriend geholpen die ruzie had met grondontwikkelaars, vader en zoon Jan en Peter Poot van het bedrijf Chipshol. De rol van Van der Togt is in die zaak cruciaal. Eind 2010 werden Kalbfleisch en Westenberg als getuigen opgeroepen in een procedure waarmee Jan en Peter Poot bewijzen verzamelen dat ze bewust zijn tegengewerkt. Westenberg en Kalbfleisch ontkennen beiden onder ede dat sprake was van belangenverstrengeling. Ook zeggen ze geen speciale vriendschap te hebben. Ze waren goede collega’s, meer niet. Uit gesprekken die rechercheurs voerden met onder anderen de eerste vrouw van Kalbfleisch, de weduwe van een Haagse magistraat en collega’s, is volgens het OM komen vast te staan dat de rechters frequent sociaal contact onderhielden. En dus hebben ze onder ede gelogen en meineed gepleegd, meent justitie. Ze hebben volgens het OM ook niet de waarheid gesproken over onderlinge contacten in de Chipshol-zaak. Op meineed staat een maximum van zes jaar cel.”

Beschamend voor de oud-rechters is dat NRC beschrijft hoe zij hebben geprobeerd hun ‘old boys network’ in te schakelen om hun verdediging te organiseren: “Magistraten, pr-adviseurs, politici en medewerkers van De Telegraaf werden ingeschakeld,” aldus NRC. Verder valt op dat deze ‘heren van stand’ zich weinig gentleman-like uitlaten over de zaak en de vrouwelijke griffier die haar geweten heeft laten spreken.

Onder de kop De Westenberg-tapes: “Ik pak haar wel” worden de nodige smakeloze uitspraken van oud-rechter Westenberg geciteerd, zoals: ‘Ik vond dat haar juridische kwaliteiten niet gelijke tred hielden met haar borstomvang’. Let wel: het gaat hier om een vrouw van 65 jaar die decennialang bij de rechtbank Den Haag heeft gewerkt als griffier, niet als krullenmeid. “In het voorjaar van 2011 is Hans Westenberg telefonisch en per mail druk bezig informatie over Van der Togt te verzamelen. Het liefst negatieve informatie, waarmee hij haar onbetrouwbaarheid kan aantonen. Hij benadert voormalige collega’s in de hoop dat ze hem kunnen helpen, blijkt uit het strafdossier.” Opmerkelijk gedrag van een rechter die al een zeer dubieus verleden met zich meesleepte, want het begaan van een aantal rechterlijke doodzonden had hem al zijn baan gekost.

Kalbfleisch, die vorig jaar in het zicht van een groots afscheid als de gevierde voorzitter van de NMa roemloos moest aftreden, is al evenmin fijnbesnaard in de getapte telefoongesprekken: “Ja, dat is absoluut waar. Ik bedoel de verjaringstermijn is bijna al verlopen bij wijze van spreken in civilibus, in strafrechtelijke zin, en dan word je nog verneukt waar je bij staat. Als voegt hij er nog wel aan toe: “Pardon dat ik mij zo plastisch uitdruk, maar dat is wel waar het om gaat.”

De zelfingenomenheid van Kalbfleisch druipt er van af in het stuk De Kalbfleisch-tapes: ‘Zeikend, zeikend nijdig. Kalbfleisch denk te weten waarom zijn ex-geliefde zich in 2007 ineens ontpopt als klokkenluider. „Ik ben maar een amateurpsycholoog, maar geen slechte”, zegt hij tegen vriend Willem. „In die periode vierde ik mijn zestigste verjaardag. Die zestigste verjaardag is uitgebreid verslagen in het Stan Huygens Journaal en in het AD, de Haagse couranten. Echt paginagroot omdat we een concert in de Kloosterkerk gaven en een ontvangst en weet ik wat. Met tout le monde, voor zover tout le monde in Nederland woont, aanwezig.
Koninklijke familie en weet ik wat allemaal. En dat heeft haar zo gestoken, van die Kalbfleisch is toch wel met een leuke dame er vandoor gegaan en dat had mij ook kunnen overkomen, maar het is niet zo”, zegt Kalbfleisch.

Verderop toont hij zich nog eens verontwaardigd dat voormalig rechtbankpresident Hofhuis, die tegenover de rijksrecherche heeft verklaard de betrouwbaarheid van getuige Van der Togt niet in twijfel te trekken. In telefoontjes laat Kalbfleisch er geen misverstand over bestaan dat hij de beschuldigingen van Van der Togt idioot vindt. Hij is nogal verbaasd dat voormalig rechtbankpresident Hans Hofhuis, de ‘vertrouwenspersoon’ van Van der Togt, tegenover de rijksrecherche heeft verklaard niet de indruk te hebben dat de griffier niet betrouwbaar is. Die opmerking heeft Kalbfleisch „zeikend, zeikend, zeikend nijdig” gemaakt, zegt hij tegen zijn zwager. In een ander gesprek noemt hij de verklaring van Hofhuis “een doodzonde”.

In een gesprek met zijn pr-adviseur René Struijs van het Haagse bureau Sparrow zegt Kalbfleisch dat een lid van de Hoge Raad “op een gegeven moment best ook anderszins de onbetrouwbaarheid van de getuige wel eventjes naar voren [wil] halen. Dat verwacht ik eigenlijk ook van andere mensen in de rechterlijke macht.” Ook blijkt De Telegraaf de ‘vaste gast’ in het Stan Huygens Journaal wel een handje te willen helpen door bepaalde dingen niét in de krant op te nemen (Struijs zegt tegen Kalbfleisch: “Mocht je nou niet weg zijn met Pasen, kom dan Eerste Paasdag een broodje bij mij eten. Dan is Sjuul Paradijs er ook.” Paradijs is hoofdredacteur van De Telegraaf.

Kalbfleisch bespreekt met Struijs strategieën om zich in de publiciteit te revancheren. Een zo’n strategie is het lekken van zijn brief aan de baas van het Openbaar Ministerie, Harm Brouwer. “De ex-rechter wil zelf niet lekken, hij wil zich „als een heer gedragen”. De Telegraaf is bereid een stuk te schrijven en te melden dat ze de informatie „uit bronnen bij justitie hebben gehoord”, vertelt Struijs. Kalbfleisch vindt dat prima. “Hoe integer is het om melding te maken van bronnen bij justitie terwijl u weet dat het daar niet vandaan komt”, vraagt de rijksrecherche aan Kalbfleisch. De ex-rechter geeft geen antwoord op die vraag. Kalbfleisch beroept zich bij zijn verhoor in september 2011 bij vrijwel alle vragen op zijn zwijgrecht.

BRON: SCHIPHOLWANBELEID

 

LEES OOK:

CHIPSHOL WINT CRUCIALE ZAAK

DE NMA SLAGER DIE HET EIGEN VLEES KEURT

CORRUPTIE WESTENBERG NIET ERKEND

PETER WAKKIE BEDRIEGT CHIPSHOL

TELEGRAAF: CHIPSOL-ZAAK IS COMPLOT

MOSZKOWICZ GEPAKT DOOR HULP AAN POOT ?

Reputatie Nederland

STRAFZAKEN MEINEEDRECHTERS GESABOTEERD

DE MACHT IS BANG

PIETER KALBFLEISCH WAS MAFIA-RECHTER

NMA GEDRAAGT ZICH ALS EEN VOLKSVERRADER

Print Friendly, PDF & Email
Share