KALBFLEISCH BETAALDE WESTENBERG

ZIE OOK FD: RECHTERS TE KOOP * BEERPUT-WESTENBERG GROTER EN GROTER * WESTENBERG HAD PRIVE & COMMERCIEEL ADVIESBUREAU

Pieter Kalbfleisch heeft als voorzitter van het NMa-bestuur in 2005 of 2006 een betaalde opdracht verstrekt aan de corrupte rechter Hans Westenberg ‘voor het geven van een opinie over een uitspraak van het Haagse Hof’. Waar deze uitspraak cq. opinie over ging weigerde Kalbfleisch te zeggen. Minutenlang hebben we de kale mededingings-goeroe met camera [binnenkort op JDTV] gevolgd helemaal van de rechtbank naar het luxe Karel V-hotel maar al die tijd hield Kalbfleisch de lippen stijf opeen, ook op de vraag of hij Joris Demmink kent en op de vraag waarom hij het onderzoek naar het kartel in de Haagse kinderopvang heeft gesaboteerd [backgrounds]. In Karel V aangekomen riep Kalbfleisch de hulp in van het personeel om van ons af te komen. “Ik word hier zo opgehaald” riep de zwetende en puffende NMa-voorzitter. Dat Kalbfleisch Westenberg in 2005 – 2006 ‘inhuurde’ voor een ‘opinie’ is om drie redenen alarmerend. Primo:

tot dusver was het onbekend dat de NMa geld betaald voor ‘opinies’ van leden van de rechterlijke macht. De NMa wordt nu juist met tientallen miljoenen belastinggeld overeind gehouden om deze expertise zelf in huis te hebben. Secundo: Westenberg was eind 2005 reeds verregaand aangeschoten wild en stond reeds te boek als ‘foute rechter’. Tertio: Kalbfleisch weigerde te verklaren waar deze ‘opinie’ van Westenberg over ging.

Er is zelfs nog een mogelijke vierde reden waarom deze zak geld vanuit Kalbfleisch richting liegende rechter zeer zorgwekkend is: de mogelijke persoonlijke banden tussen beide heren. Kalbfleisch verklaarde Westenberg te hebben leren kennen in 1980 toen beiden rechter waren te Haarlem.Westenberg heeft hierover reeds anders verklaard: “Ik heb Kalbfleisch in 1983 leren kennen bij mijn installatie als rechter te Haarlem. Hij hield toen een toespraak.” Kalbfleisch verklaarde Westenberg voor 1980 niet te hebben gekend. Maar dat is de vraag. Volgens bronnen studeerden beiden ongeveer tegelijkertijd aan de VU en waren beiden ook lid van studentenvereniging LANX. Getuige Bert van Delden, voormalig president van de Haagse rechtbank, heeft onder ede verklaard dat beiden ‘elkaar waarschijnlijk kennen vanuit hun studie aan de VU’. De archieven van LANX zijn gesloten voor niet-leden en niet-reunisten. De banden tussen beide juristen zijn essentieel voor de verhoren omdat uit informatie in een anonieme brief blijkt dat de tegenstanders van Chipshol in de figuur van H. van Andel Kalbfleisch hebben benaderd om ‘zijn vriendje Westenberg’ op de Chipshol-zaken te zetten en deze zaken aldus te beslissen ten nadele van Chipshol.

De ‘opdracht’ vanuit de NMa aan Westenberg werd door Kalbfleisch zelf genoemd. Toen uw webmaster via een snelle notitie aangaf dat er op dit punt zou moeten worden doorgevraagd, bleek het om een ‘betaalde opinie’ te gaan ‘in 2005 of 2006’. Ook gaf Kalbfleisch zelf aan dat hij nauwe banden onderhoudt (en onderhield) met beide broers Van Andel waarvan Harry het fameuze ‘Trojaanse paard’ was dat Chipshol moest slopen. Zijn broer J.J. van Andel was een dispuutgenoot bij LANX van Kalbfleisch en wat Harry betreft kwam vast te staan dat hij in 2007 op diens begrafenis is geweest. De vraag is nu of Hans Westenberg ook in dit milieu opereerde tijdens zijn studententijd. Westenberg’s advocaat Boukema was wel lid van LANX en ook dispuutsgenoot van Kalbfleisch en J.J. van Andel. Opvallend: in diezelfde tijd was ook voormalig minister van Justitie P.H. Donner lid van LANX.

De informatie uit de anonieme brief [hier te lezen] hoeft niet op waarheid te berusten, maar de gedetailleerde kennis van de briefschrijver over de -bewezen- banden tussen de broers Van Andel, Boukema en Kalbfleisch is opvallend. Kalbfleisch deed de inhoud van de brief al met de kwalificatie ‘kletspraat’.

Een ander opvallend element in het verhoor was de relatie tussen Kalbfleisch en het bedrijf van vader en zoon De Kroes, De Vleeschmeesters. Zoon Eddy is een veroordeelde crimineel die dankzij de in juristenkringen vermaarde ‘vrijbrief’ een door de HR bevestigde gevangenisstraf van 3 jaar niet hoefde uit te zitten. Rond 1990 vond een meeting plaats bij E. de Kroes sr. thuis waarbij ook H. van Andel en P. Kalbfleisch aanwezig waren. Onderwerp was een deelname van supermarkt-bedrijf Vomar waar Kalbfleisch commissaris was aan het Chipshol-project rond Schiphol. Deze deelname kwam ook tot stand via twee investeringen van een miljoen gulden. Onduidelijk bleef of Eddy de Kroes jr. -de crimineel- ook bij dit gesprek aanwezig was. Hier werd ook niet naar gevraagd, zulks ondanks aandringen van de kant van Chipshol. Als Vomar-commissaris bezocht Kalbfleisch ook twee maal een aandeelhoudersvergadering van een Chipshol-vennootschap. Vomar participeerde met het oogmerk een supermarkt te kunnen openen op in een te realiseren business park van Chipshol. De banden tussen Kalbfleisch en de familie De Kroes zouden voortkomen uit een overname door Vomar van enkele slagerijen die eigendom waren van De Kroes. Opvallend is waarom juist Kalbfleisch als ‘slechts’ commissaris bij Vomar zo’n prominente rol bij het supermarktconcern kreeg toebedeeld. Voordat hij rechter werd werkte Kalbfleisch als advocaat voor Vomar. Onduidelijk is voorts waarom de betreffende bespreking plaatsvond bij De Kroes. Een bron: “De De Kroesjes wilden zwart geld witwassen via vastgoed-investeringen in de Schiphol-regio. Een participatie van Vomar in Chipshol zou daartoe mogelijkheden openen.”

Duidelijk werd dat Pieter Kalbfleisch zowel vanuit zijn persoonlijke banden met hoofdrolspelers als vanuit zijn zakelijke belangen vuistdiep in het Chipshol-dossier zit. De vraag is nu of hij als vice-president van de Haagse rechtbank zijn positie misbruikte en op instigatie van zijn dispuutgenoten en vrienden zijn (en hun?) ‘vriendje’ Hans Westenberg de ‘opdracht’ gaf af te rekenen met Chipshol. Dat Westenberg niet ‘zomaar’ op de Chipshol-zaken terecht kwam en dat de meest bizarre kunstgrepen nodig waren zijn structurele bemoeienis met en ingrijpen in de Chipshol-procedures te verklaren -tot en met compleet leugenachtige brieven in NRC Handelsblad aan toe- is reeds uitvoerig vast komen te staan in de eerdere verhoren. Westenberg jongleerde met functies als ‘kamervoorzitter’, ‘sectorvoorzitter’, ‘rolrechter’ en ‘coordinerend vice-president’ en liet zijn persrechter Numann in NRC verklaren dat ‘hij zich met de zaken bezighield mede op verzoek van de heer J. Poot van Chipshol’ terwijl hij op dat moment reeds jaren met Chipshol overhoop lag en juist was gewraakt. En dan natuurlijk de macabere -en inmiddels vastgestelde- telefoontjes van Westenberg met advocaten waarmee de hele affaire is begonnen en die ertoe hebben geleid dat Westenberg ‘met vervroegd pensioen’ werd gestuurd ‘om twijfel over zijn functioneren weg te nemen’. Westenberg blijft deze telefoontjes -steeds ten nadele van Chipshol- tot op de dag van vandaag ontkennen. Hoe kunnen deze telefoontjes waarin de liegende rechter op onthutsende wijze blijk gaf van zijn partijdigheid anders te verklaren zijn dan vanuit de ‘opdracht’ die hij van Kalbfleisch had meegekregen de zaak te ‘beslechten’ in het voordeel van zijn vrienden de Van Andel-broers?

Print Friendly, PDF & Email
Share