Justitie-pedo’s steeds meer exposed

demmink

HARM BROUWER VAN HET OM VANDAAG BEVRAAGD OVER JORIS DEMMINK, LATER MEER

De pedofielen-netwerken die vanaf begin jaren 80 bestaan in de juridische wereld worden meer en meer exposed. De geest van Joris Demmink zweefde nadrukkelijk boven de uitzending van Peter R. de Vries van vanavond over Koos H. en rechter Stolk. In die zin was het een goede uitzending. Zou Joris ook gekeken hebben? En zich hebben beseft dat hij weken kan gaan aftellen totdat ook hij zal worden ontmaskerd als een abjecte crimineel, dezelfde woorden die Fred Teeven gebruikte om Cornelis Stolk te karakteriseren? Fred Teeven: zijn hoofd tolde nog na van alle belastende info over Demmink die uw webmaster hem op 15 april heeft gegeven. Teeven meldde de Vries dat hij de minister verder gaat bevragen over de affaire-Stolk. Kan het nog absurder: er worden kamervragen gesteld over een pedo-zaak uit 1980 terwijl de hoogste baas van het ministerie as we speak kinderen loopt te verkrachten en wellicht ook te vermoorden! En dat dan ook nog eens door een indiener van die vragen die tot in detail op de hoogte is van de delicten gepleegd door Demmink! Maar goed, hieronder inhoudelijke kritiek op de uitzending die toch weer teleurstellend was omdat met een wijde boog om de kernvraag werd heengelopen:

demmink3Hoe krachtig is het bewijs dat Koos H. de moordenaar is van de drie meisjes? De Vries verzweeg dat Koos H. rechter Stolk er expliciet van heeft beschuldigd zelf betrokken te zijn geweest bij de moorden. Rechter Stolk werd door hem in feite neergezet als een sadistische lustmoordenaar die meisjes wurgt. Daar komt dan nog bij dat het daderschap van Koos H. op geen enkele wijze aannemelijk werd gemaakt in psychiatrische zin. Was Koos een pedo? Hij had een vriendin. Leeft die nog? Waarom is die niet bevraagd? In hoeverre was Koos H. seksueel geperverteerd? Om al die cruciale vragen liep Peter R. met een wijde boog heen. Het daderschap van Koos H. staat voor hem niet ter discussie. In het licht van de beschuldiging van Koos H. van de rechter en van zijn lezing van de gang van zaken rond de moord op Edith Post alsmede de betrokkenheid van Stolk bij de moord op Tialda Visser een onvergefelijke en alarmerende omissie.

Een ander cruciaal punt is dat er geen duidelijkheid kon worden gegeven over de bekentenissen van Koos H. Wat heeft hij nu precies bekend? Reeds begin jaren 80 zou hij in een brief aan de rechtbank waaruit Panorama citeert ‘hebben bekend’. Maar wat? Volgens Wikipedia heeft Koos ‘nooit volledig bekend’. Volgens Peter R. heeft hij pas bekend anno 2010 aan zijn ‘infiltrant’ Nico van Empel, volgens meerdere bronnen een kindermisbruiker, maar dat terzijde. Wat heeft Koos H. dan precies bekend aan Van Empel wat hij nog niet eerder heeft bekend? Alle drie de moorden? This smells a lot. Nog stinkender wordt het als we ons realiseren dat de gespreksverslagen die Peter R. ons presenteerde van de gesprekken tussen Koos en Van Empel op geen enkele wijze zijn te verifieren.  Dat zou wel het geval zijn geweest als de opnames hadden kunnen worden getoond. Was dat dan de opzet van de kort gedingen, om een reden te hebben de controleerbare opnames niet te hoeven tonen zodat met de inhoud kon worden gemanipuleerd?

En waar is opeens het martelkamertje gebleven op de Zuidwal waarvan Koos H. heeft verklaard dat Stolk daar vaak gebruik van maakte?

In zijn gesprekken met Karate Bob spreekt Koos op geen enkel moment over een seksuele relatie met rechter Stolk. Daarmee is deze lezing niet direct ongeloofwaardig, maar opvallend is het wel. Koos zegt wel wat anders: rechter Stolk heeft in Nederland meer macht dan de koningin. En dat weet iedereen en dat is de reden dat ik de zondebok geworden ben. Koppelen we deze uitspraak aan het opvallende en onthullende optreden van oud-advocaat generaal Feber in de affaire ontstaat een zeer alarmerend beeld dat sterk wijst op het bestaan van een wijd verbreid pedo-netwerk binnen Justitie. Met name de onthulling van het intimiderende bezoek van Feber aan Koos H. in de Bijlmerbajes in het gezelschap van twee ‘medewerkers’ met als doel hem definitief het zwijgen op te leggen over Stolk spreekt boekdelen. Hier was duidelijk sprake van the highest emergency net als in de zaak-Demmink waarin media als Zembla en NOS op vergelijkbare wijze zijn geintimideerd. Het bezoek van Feber doet sterk denken aan het bezoek van Demmink aan Baybasin in zijn cel daags nadat de Koerd aangifte tegen hem had gedaan van ondermeer…. pedofilie.

Aan het eind van de uitzending meldde Sietze van der Zee dat er kort voor de affaire-Stolk een pedo-rechter op de Haagse rechtbank was ontslagen. Hij doelt hier op de kinderrechter Rueb die negen kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd bleek te hebben misbruikt. De Vries heeft de kans gemist de relaties tussen Rueb en Stolk te onderzoeken en aldus een poging te doen een pedo-netwerk in kaart te brengen.

Resumerend: de uitzending was onthullend en schetst een vernietigend beeld van de gang van zaken op de Haagse gerechten, maar lijkt de heetste aardappels te hebben willen doorschuiven. Dat laat onverlet dat de justitie-beerputten weer een stukje verder open zijn gegaan.

Print Friendly, PDF & Email
Share