JUSTITIE GAF DAGVAARDING MICHA AAN NRC

SAMENSPANNING JUSTITIE/MSM NU BEWEZEN * EERDER WERDEN ELSEVIER EN NOS INGEZET OM MICHA TE DEMONISEREN * MICHA MAG ZELF GEEN MEDEDELINGEN DOEN * HET OM OVERTREEDT HIERMEE DE EIGEN RICHTLIJNEN

In het gesprek met Marcel Haenen dat hieronder is gepubliceerd zegt die laatste: die dagvaarding uit mijn hoofd gezegd ik heb hem niet bij de hand maar die is elf, twaalf kantjes (vanaf 3:40). Hieruit blijkt dat hij beschikt over de dagvaarding die hij gekregen moet hebben van Justitie. Hiermee is aangetoond dat Justitie actief samenspant met de MSM tegen Micha. Eerder gebeurde dat met NOS en Elsevier, nog schandelijker omdat deze media partij zijn in de procedure tegen Micha. Dat is er ook de reden van dat Justitie thans NRC moest ‘inzetten’ daar ook De Telegraaf niet meer ‘bruikbaar’ is want ook partij in een andere procedure tegen Micha. De Volkskrant en Trouw vallen af want niet genoeg invloed. In de 19-2 strafzaak verbood de rechter nader onderzoek naar de contacten tussen Justitie en de media. Door de aangetoonde samenspanning nu tussen Justitie en NRC kan deze beslissing wellicht worden aangevochten.

Op zaterdag 19 januari bleek NRC reeds om 14:20 uur over gedetailleerde informatie te beschikken die op dat moment nog niet eens bekend was bij de advocaat van Micha. Het OM heeft per mei 2012 aangegeven iets ruimer te willen gaan berichten over lopende strafzaken aan de media, maar wel het uitgangspunt te handhaven dat de privacy van verdachten en slachtoffers in stand blijft. Dit uitgangspunt heeft Justitie in de zaak tegen Micha bij voortduring op uiterst grove wijze geschonden.

Print Friendly, PDF & Email
Share